Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PApildyMO

 

2008 m. liepos 23 d. Nr. 781

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Papildyti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2007, Nr. 37-1360; 2008, Nr. 36-1285):

1. Šiuo 4.480 punktu:

 

„4.480.

Žemės ūkio ministerijos tautinio paveldo produkto sertifikato:

 

4.480.1.

išdavimą

200 litų

4.480.2.

dublikato išdavimą

80 litų.“

 

2. Šiuo 4.481 punktu:

 

„4.481.

Žemės ūkio ministerijos tradicinių amatų mokymo programos sertifikato:

 

4.481.1.

išdavimą

200 litų

4.481.2.

dublikato išdavimą

80 litų.“

 

3. Šiuo 4.482 punktu:

 

„4.482.

Žemės ūkio ministerijos tradicinės mugės sertifikato:

 

4.482.1.

išdavimą

200 litų

4.482.2.

dublikato išdavimą

80 litų.“

 

4. Šiuo 4.483 punktu:

 

„4.483.

Žemės ūkio ministerijos tradicinių amatų meistro pažymėjimo:

 

4.483.1.

išdavimą

130 litų

4.483.2.

dublikato išdavimą

80 litų

4.483.3.

tradicinių amatų meistro pažymėjimo pratęsimą

80 litų.“

 

 

MINISTRĄ PIRMININKĄ PAVADUOJANTIS

SUSISIEKIMO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS FINANSŲ MINISTRĄ                            ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

_________________