Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. liepos 16 d. Nr. 733

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2002, Nr. 93-3987; 2005, Nr. 81-2958; 2008, Nr. 36-1285, Nr. 73-2835):

1. Išdėstyti 4.353 punktą taip:

4.353. statybos leidimo išdavimą                                                                 250 litų.“

2. Išdėstyti 4.3531 punktą taip:

4.3531. statybos leidimo perregistravimą naujo statytojo vardu                   100 litų.“

3. Išdėstyti 4.354 punktą taip:

4.354. statybos leidimo griauti statinį išdavimą                                           100 litų.“

4. Išdėstyti 4.3541 punktą taip:

4.3541. statybos leidimo griauti statinį perregistravimą naujo

statytojo vardu                                                                                                 50 litų.“

5. Išdėstyti 4.4611 punktą taip:

4.4611. statybos leidimo išdavimą                                                                250 litų.“

6. Išdėstyti 4.4612 punktą taip:

4.4612. statybos leidimo perregistravimą naujo statytojo vardu                   100 litų.“

7. Išdėstyti 4.4613 punktą taip:

4.4613. statybos leidimo griauti statinį išdavimą                                          100 litų.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                      Gediminas Kirkilas

 

 

 

Susisiekimo ministras,

pavaduojantis finansų ministrą                                                                     Algirdas Butkevičius