Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO Nr. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. liepos 9 d. Nr. 708

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2004, Nr. 103-3796, Nr. 186-6932; 2008, Nr. 36-1285), ir išdėstyti 3.23 punktą taip:

3.23. licencijų vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas:

3.23.1. išdavimą                                                                                                     120 litų

3.23.2. papildymą, patikslinimą ar dublikato išdavimą                                         60 litų.“

 

Ministras Pirmininkas                                                                                      Gediminas Kirkilas

 

Susisiekimo ministras,

pavaduojantis finansų ministrą                                                                     Algirdas Butkevičius

 

_________________