LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

DEKRETAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO R. TURČINSKO ATSISTATYDINIMO

 

2008 m. birželio 28 d. Nr. 1K-1422

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 7 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Gedimino Kirkilo teikimą,

priimu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro Rimvydo TURČINSKO atsistatydinimą ir pavedu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrei Vilijai BLINKEVIČIŪTEI eiti pareigas, kol bus paskirtas naujas ministras.

 

2 straipsnis.

Šis dekretas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS

 

_________________