LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. GEGUŽĖS 15 D. ĮSAKYMO NR. 170 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOJE PARDUODAMŲ DAIKTŲ (PREKIŲ) ŽENKLINIMO IR KAINŲ NURODYMO TAISYKLIŲ“ PAPILDYMO

 

2008 m. birželio 5 d. Nr. 4-237

Vilnius

 

Papildau Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 170 „Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių“(Žin.,2002,Nr. 50-1927; 2004, Nr. 76-2630, Nr. 96-3551; 2005, Nr. 94-3504), 17 punktą trečiąja pastraipa:

„Šiame punkte nurodytų prekių ženklinimo rekvizitų pateikimas Lietuvos Respublikos valstybine kalba nėra privalomas tarptautiniuose jūrų ar tarptautiniuose oro uostuose bei Lietuvos Respublikos valstybės sienos su trečiosiomis šalimis perėjimo punktuose esančiose prekybos vietose, kuriose prekės gali būti (yra) parduodamos tik iš Lietuvos Respublikos išvykstantiems keleiviams. Vartotojui privalomą pateikti informaciją valstybine kalba suteikia pardavėjas.“

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                  VYTAS NAVICKAS