LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL NAUJŲ VALSTYBĖS SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ PASKELBIMO, JŲ RIBŲ PLANŲ PATVIRTINIMO, SUNYKUSIŲ VALSTYBĖS SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ IŠBRAUKIMO IR APLINKOS MINISTRO 2002 M. GRUODŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 652 „DĖL VALSTYBĖS SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. birželio 4 d. Nr. D1-309

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) 23 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 10 d. nutarimo Nr. 503 „Dėl įgaliojimų suteikimo, įgyvendinant Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą“ (Žin., 2002, Nr. 40-1484) 1.8 punktu:

1. Skelbiu valstybės saugomais gamtos paveldo objektais:

1.1. geologinius objektus – Gastilionių atodangą, Janavo akmenį, Jurakalnio griovos atodangą ir atragį, Lašinių konglomeratų atodangą, Olandų kepurės skardį, Purvių atodangą, Rimašių akmenyną, Skleipių akmenį;

1.2. geomorfologinius objektus – Avižlio atragį;

1.3. botaninius objektus – Gastilionių ąžuolą, Grybiškių pušį, Klykių ąžuolą, Pakerių kadagius, Rumšiškių miško ąžuolą, Varniškių II ąžuolą, Vytauto parko liepą, Žiglos maumedį.

2. Tvirtinu pridedamus valstybės saugomų gamtos paveldo objektų ribų planus:

2.1. Gastilionių atodangos;

2.2. Janavo akmens;

2.3. Jurakalnio griovos atodangos ir atragio;

2.4. Lašinių konglomeratų atodangos;

2.5. Olandų kepurės skardžio;

2.6. Purvių atodangos;

2.7. Rimašių akmenyno;

2.8. Skleipių akmens;

2.9. Avižlio atragio;

2.10. Gastilionių ąžuolo;

2.11. Grybiškių pušies;

2.12. Klykių ąžuolo;

2.13. Pakerių kadagių;

2.14. Rumšiškių miško ąžuolo;

2.15. Varniškių II ąžuolo;

2.16. Vytauto parko liepos;

2.17. Žiglos maumedžio.

3. Išbraukiu skyriuje „Botaniniai objektai“ sunykusius valstybės saugomus gamtos paveldo objektus:

3.1. Kaltanėnų ąžuolą;

3.2. Varniškių ąžuolą.

4. Pakeičiu Valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 652 „Dėl Valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 4-146; 2005, Nr. 71-2566; 2007, Nr. 75-2992, 88, 90), ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

5. Pavedu Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos:

5.1. skelbti valstybės saugomų gamtos paveldo objektų ribų planus Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos interneto svetainėje (www.vstt.lt);

5.2. per mėnesį nuo šio įsakymo įsigaliojimo pateikti valstybės saugomų gamtos paveldo objektų ribų planus atitinkamoms apskričių viršininkų administracijoms, savivaldybių administracijoms, regionų aplinkos apsaugos departamentams ir agentūroms, valstybinių parkų direkcijoms, žemės ar miško savininkams, valdytojams ar naudotojams.

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                              ARTŪRAS PAULAUSKAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 652

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. D1-309 redakcija)

 

VALSTYBĖS SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ SĄRAŠAS

 

Geologiniai gamtos paveldo objektai

 

Gamtos paveldo objekto pavadinimas

Priklausomybė gamtos paveldo objekto rūšiai

Savivaldybė Seniūnija

Gamtos paveldo objekto buvimo vieta

Saugoma teritorija

1. Jurakalnio griovos atodanga ir atragis

atodangos

Akmenės r. sav. Papilės sen.

Mažeikių miškų urėdijos Kairiškių g-jos (612 kv., 1 skl.) teritorija, Daubiškių k.

Ventos regioninis parkas

2. Papilės atodanga*

atodangos

Akmenės r. sav. Papilės sen.

Papilės mstl.

Ventos regioninis parkas, Ventos kraštovaizdžio draustinis

3. Purvių atodanga

atodangos

Akmenės r. sav. Ventos sen.

Mažeikių miškų urėdijos Ventos g-jos (502 kv., 41 skl.) teritorija, Purvių k.

Ventos regioninis parkas, Purvėnų geomorfologinis draustinis

4. Alovės atodanga*

atodangos

Alytaus r. sav. Alovės sen.

Alytaus miškų urėdijos Sudvajų g-jos (47 kv., 23 skl.) teritorija, Kaniūkų k.

 

5. Didysis Dzūkijos akmuo*

rieduliai

Alytaus r. sav. Nemunaičio sen.

Alytaus miškų urėdijos Dainavos g-jos (512 kv., 12 skl.) teritorija, Vangelonių k.

 

6. Dūdiškių akmuo*

rieduliai

Alytaus r. sav. Butrimonių sen.

Alytaus miškų urėdijos Pivašiūnų g-jos (177 kv., 8 skl.) teritorija, Dūdiškių k.

 

7. Nemunaičio atodangos*

atodangos

Alytaus r. sav. Nemunaičio sen.

Alytaus miškų urėdijos Sudvajų g-jos (39 kv., 1 skl.) teritorija, Nemunaičio miškas, Nemunaičio k.

 

8. Raudonasis akmuo*

rieduliai

Alytaus r. sav. Miroslavo sen.

Alytaus miškų urėdijos Dzirmiškių g-jos (44 kv., 15 skl.) teritorija, Norūnų miškas

 

9. Abromiškio atodanga

atodangos

Anykščių r. sav. Anykščių sen.

Anykščių miškų urėdijos Anykščių g-jos (556 kv., 38 skl.) teritorija, Abromiškio k.

Anykščių regioninis parkas, Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinis

10. Akmuo Puntukas*

rieduliai

Anykščių r. sav. Anykščių sen.

Anykščių miškų urėdijos Anykščių g-jos (13 kv., 27 skl.) teritorija, Anykščių šilelis

Anykščių regioninis parkas, Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinis

11. Akmuo Puntuko Brolis*

rieduliai

Anykščių r. sav. Anykščių sen.

Anykščių miškų urėdijos Anykščių g-jos (2 kv., 21 skl.) teritorija, Penionių miškas

Anykščių regioninis parkas, Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinis

12. Barboros akmuo*

rieduliai

Anykščių r. sav. Troškūnų sen.

Anykščių miškų urėdijos Kavarsko g-jos (98 kv., 17 skl.) teritorija

 

13. Pavarių akmuo

rieduliai

Anykščių r. sav. Anykščių sen.

Anykščių miškų urėdijos Pavarių g-jos (59 kv., 10 skl.) teritorija, Pavarių miškas, Pavarių k.

Anykščių regioninis parkas, Variaus hidrografinis draustinis

14. Šlavės atodanga

atodangos

Anykščių r. sav. Anykščių sen.

Anykščių miškų urėdijos Anykščių g-jos (7 kv., 8 skl.) teritorija, Anykščių šilelis

Anykščių regioninis parkas, Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinis

15. Variaus atodanga*

atodangos

Anykščių r. sav. Anykščių sen.

Anykščių miškų urėdijos Pavarių g-jos (382 kv., 8 skl.) teritorija, Stakių k.

Anykščių regioninis parkas, Variaus hidrografinis draustinis

16. Vetygalos atodanga*

atodangos

Anykščių r. sav. Kavarsko sen.

Anykščių miškų urėdijos Kavarsko g-jos (468 kv., 27 skl.) teritorija, Vetygalos k.

Anykščių regioninis parkas, Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinis

17. Vildžiūnų atodanga

atodangos

Anykščių r. sav. Kurklių sen.

Anykščių miškų urėdijos Kavarsko g-jos (183 kv., 15 skl.) teritorija, Pavirinčių miškas

Anykščių regioninis parkas, Virintos kraštovaizdžio draustinis

18. Siponių atodanga*

atodangos

Birštono sav. Birštono sen.

Prienų miškų urėdijos Birštono g-jos (66 kv., 3 skl.) teritorija, Siponių k.

Nemuno kilpų regioninis parkas

19. Škėvonių atodanga*

atodangos

Birštono sav. Birštono sen.

Prienų miškų urėdijos Birštono g-jos (77 kv., 47 skl.) teritorija

Nemuno kilpų regioninis parkas, Škėvonių geomorfologinis draustinis

20. Ievos duobė

smegduobės

Biržų r. sav. Širvėnos sen.

Karajimiškio k.

Biržų regioninis parkas, Karajimiškio kraštovaizdžio draustinis

21. Jaronio duobė*

smegduobės

Biržų r. sav. Pabiržės sen.

Kirdonėlių k.

Biržų regioninis parkas, Tatulos kraštovaizdžio draustinis

22. Karvės Ola*

smegduobės

Biržų r. sav. Širvėnos sen.

Biržų miškų urėdijos Biržų g-jos (682 kv., 9 skl.) teritorija, Karajimiškio k.

Biržų regioninis parkas, Karajimiškio kraštovaizdžio draustinis

23. Lapės Ola

smegduobės

Biržų r. sav. Širvėnos sen.

Karajimiškio k.

Biržų regioninis parkas, Karajimiškio kraštovaizdžio draustinis

24. Tabokinės atodanga*

atodangos

Biržų r. sav. Nemunėlio Radviliškio sen.

Biržų miškų urėdijos Latvelių g-jos (407 kv., 31 skl.) teritorija, Tabokinės k.

Nemunėlio-Apaščios valstybinis geologinis draustinis

25. Velniapilio uola*

atodangos

Biržų r. sav. Nemunėlio Radviliškio sen.

Biržų miškų urėdijos Biržų g-jos (640 kv., 5 skl.) teritorija, Padvariečių k.

 

26. Snaigupėlės atodanga*

atodangos

Druskininkų sav. Leipalingio sen.

Veisiejų miškų urėdijos Baltašiškės g-jos (817 kv., 22 skl.) teritorija, Gailiūnų k.

 

27. Velnio akmuo*

rieduliai

Druskininkų sav. Viečiūnų sen.

Švendubrės k.

Raigardo valstybinis kraštovaizdžio draustinis

28. Ausiutiškių konglomeratas

konglomeratai

Elektrėnų sav. Vievio sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Vievio g-jos (40 kv., 13 skl.) teritorija

Neries regioninis parkas, Velniakampio kraštovaizdžio draustinis

29. Akmuo Gaidys*

rieduliai

Jonavos r. sav. Užusalių sen.

Neries upė ties Krėslynų k.

 

30. Akmuo Valiūnas

rieduliai

Jonavos r. sav. Kulvos sen.

Jonavos miškų urėdijos Girelės g-jos (530 kv., 7 skl.) teritorija, Batėgalos k.

 

31. Andruškonių atodanga

atodangos

Jonavos r. sav. Kulvos sen.

Jonavos miškų urėdijos Girelės g-jos (535 kv., 15 skl.) teritorija, Andruškonių k.

Kulvos valstybinis geomorfologinis draustinis

32. Mykoliškių akmuo

rieduliai

Jonavos r. sav. Kulvos sen.

Neries upė ties Mykoliškių k.

 

33. Tyrelio akmuo

rieduliai

Joniškio r. sav. Gaižaičių sen.

Joniškio miškų urėdijos Mikaičių g-jos (69 kv., 7 skl.) teritorija

Mūšos tyrelio telmologinis draustinis

34. Žagarės atodanga

atodangos

Joniškio r. sav. Žagarės sen.

Žagarės m.

Žagarės regioninis parkas

35. Dovainonių atodanga

atodangos

Kaišiadorių r. sav. Rumšiškių sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Rumšiškių g-jos (373 kv., 19 skl.; 374 kv., 3 skl.) teritorija, Dovainonių k.

Kauno marių regioninis parkas

36. Gastilionių atodanga

atodangos

Kaišiadorių r. sav. Rumšiškių sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Rumšiškių g-jos teritorija, Rumšiškių miškas, Rumšiškių k.

Kauno marių regioninis parkas, Kauno marių kraštovaizdžio draustinis

37. Kovaičių akmenys (2)

rieduliai

Kaišiadorių r. sav. Kruonio sen.

Kovaičių k.

 

38. Lašinių konglomeratų atodanga

atodangos

Kaišiadorių r. sav. Rumšiškių sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Rumšiškių g-jos (378 kv., 2 skl.) teritorija, Strėvos miškas, Lašinių k.

Kauno marių regioninis parkas, Strėvos kraštovaizdžio draustinis

39. Strėvos atodanga

atodangos

Kaišiadorių r. sav. Rumšiškių sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Rumšiškių g-jos (377 kv., 4 skl.) teritorija, Lašinių k.

Kauno marių regioninis parkas, Strėvos kraštovaizdžio draustinis

40. Totoriškių akmuo

rieduliai

Kaišiadorių r. sav. Žaslių sen.

Totoriškių k.

 

41. Adomo Mickevičiaus akmuo

rieduliai

Kauno m. sav. Žaliakalnio sen.

Kauno miesto savivaldybės miškų Centrinio Ąžuolyno parko (48 kv., 14 skl.) teritorija, Žaliakalnis, Adomo Mickevičiaus slėnis

 

42. Drąseikių atodanga*

atodangos

Kauno r. sav. Lapių sen.

Kauno miškų urėdijos Vytėnų g-jos (138 kv., 24 skl.) teritorija, Drąseikių k.

 

43. Kalniškių konglomeratų atodanga

atodangos

Kauno r. sav. Samylų sen.

Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos Vaišvydavos g-jos (9 kv., 1 skl.) teritorija, Žiegždrių miškas

Kauno marių regioninis parkas

44. Karalgirio akmuo

rieduliai

Kauno r. sav. Babtų sen.

Karalgirio k.

 

45. Žiegždrių atodanga

atodangos

Kauno r. sav. Samylų sen.

Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos Vaišvydavos g-jos (8 kv., 1 skl.) teritorija, Žiegždrių miškas

Kauno marių regioninis parkas

46. Akmenų ruožas Velniakelis

riedulynai

Kelmės r. sav. Tytuvėnų apylinkių sen.

Tytuvėnų miškų urėdijos Užpelkių g-jos (34 kv.) teritorija, Šimšos miškas

Tytuvėnų regioninis parkas, Užpelkių botaninis-zoologinis draustinis

47. Kriaučiaus akmuo*

rieduliai

Kelmės r. sav. Pakražančio sen.

Vileikių k.

 

48. Oreliškės akmuo*

rieduliai

Kelmės r. sav. Vaiguvos sen.

Oreliškės k.

 

49. Pašimšės akmuo*

rieduliai

Kelmės r. sav. Tytuvėnų apylinkių sen.

Pašimšės k.

 

50. Tučkinės akmenų ruožas

riedulynai

Kelmės r. sav. Tytuvėnų apylinkių sen.

Tytuvėnų miškų urėdijos Užpelkių g-jos (31, 32, 33 kv.) teritorija, Šimšos miškas

Tytuvėnų regioninis parkas, Užpelkių botaninis-zoologinis draustinis

51. Pilsupių atodanga*

atodangos

Kėdainių r. sav. Krakių sen.

Kėdainių miškų urėdijos Ąžuoloto g-jos (442 kv., 6 skl.) teritorija, Pilsupių k.

 

52. Siponių Ožakmenis

rieduliai

Kėdainių r. sav. Dotnuvos sen.

Siponių k.

 

53. Vosbučių atodanga*

atodangos

Kėdainių r. sav. Krakių sen.

Vosbučių k.

Kėdainių rajono savivaldybės Vosbučių botaninis-zoologinis draustinis

54. Akmuo Baravykas

rieduliai

Klaipėdos r. sav. Dovilų sen.

Kretingos miškų urėdijos Šernų g-jos (19 kv.) teritorija, Dumpių miškas

 

55. Lapiškės akmuo*

rieduliai

Klaipėdos r. sav. Vėžaičių sen.

Kretingos miškų urėdijos Mikoliškių g-jos (8 kv.) teritorija, Lapiškės miškas

Minijos senslėnio valstybinis kraštovaizdžio draustinis

56. Olandų kepurės skardis

 

Klaipėdos r. sav. Kretingalės sen.

Kretingos miškų urėdijos Klaipėdos g-jos (2 kv., 5 skl.) teritorija, Kukuliškių miškas

Pajūrio regioninis parkas, Olandų kepurės kraštovaizdžio draustinis

57. Akmuo Daubos kūlis*

rieduliai

Kretingos r. sav. Darbėnų sen.

Kretingos miškų urėdijos Lenkimų g-jos (12 kv.) teritorija, N. Įpilties k.

 

58. Akmuo Kūlių Bobelė*

rieduliai

Kretingos r. sav. Darbėnų sen.

Benaičių k.

 

59. Akmuo Laumės Lova

rieduliai

Kretingos r. sav. Darbėnų sen.

Auksūdžio k.

 

60. Pelėkių akmuo*

rieduliai

Kretingos r. sav. Darbėnų sen.

Pelėkių k.

 

61. Sakuočių akmuo

rieduliai

Kretingos r. sav. Kartenos sen.

Kretingos miškų urėdijos Kartenos g-jos (3 kv.) teritorija, Sakuočių k.

Salantų regioninis parkas, Minijos kraštovaizdžio draustinis

62. Stirniškių atodanga*

atodangos

Kupiškio r. sav. Subačiaus sen.

Stirniškio k.

Lėvens valstybinis kraštovaizdžio draustinis

63. Geidžių akmuo*

rieduliai

Mažeikių r. sav. Tirkšlių sen.

Spurganų k.

 

64. Juodasis akmuo*

rieduliai

Mažeikių r. sav. Viekšnių sen.

Mažeikių miškų urėdijos Kapėnų g-jos (38 kv., 9 skl.) teritorija, Žibikų miškas, Žibikų k.

Ventos regioninis parkas

65. Skleipių akmuo

rieduliai

Mažeikių r. sav. Viekšnių sen.

Mažeikių miškų urėdijos Kairiškių g-jos (595 kv., 9 skl.) teritorija, Skleipių k.

Ventos regioninis parkas

66. Akmuo Valiulis

rieduliai

Molėtų r. sav. Alantos sen.

Utenos miškų urėdijos Videniškių g-jos (817 kv., 3 skl.) teritorija, Gojaus miškas, Svobiškėlio k.

 

67. Jurkiškio akmuo

rieduliai

Molėtų r. sav. Dubingių sen.

Utenos miškų urėdijos (Dubingių g-jos (1124 kv., 12 skl.) ir Bijutiškio g-jos (1077 kv., 59 skl.) riba) teritorija, Jurkiškio k., Jurkiškio up.

Asvejos regioninis parkas, Beržos kraštovaizdžio draustinis

68. Kreiviškių akmuo

rieduliai

Molėtų r. sav. Dubingių sen.

Kreiviškių k.

 

69. Lakajos akmuo

rieduliai

Molėtų r. sav. Inturkės sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Lakajos g-jos (145 kv., 4 skl.) teritorija, Juodenėnų miškas

Labanoro regioninis parkas

70. Mindučių akmuo*

rieduliai

Molėtų r. sav. Čiulėnų sen.

Mindučių k.

 

71. Marių mergelio atodanga*

atodangos

Neringos sav. Nidos sen.

Nidos g-jos (238 kv., 19 skl.; 241 kv., 4 skl.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

72. Bulotiškio akmuo

rieduliai

Pakruojo r. sav. Žeimelio sen.

Pakruojo miškų urėdijos Žeimelio g-jos (21 kv., 5 skl.) teritorija, Bulotiškio miškas

 

73. Kundročių akmuo*

rieduliai

Pakruojo r. sav. Pakruojo sen.

Pakruojo miškų urėdijos Pakruojo g-jos (345 kv., 2 skl.) teritorija, Kundročių k.

 

74. Raudonpamūšio atodanga*

atodangos

Pakruojo r. sav. Guostagalio sen.

Raudonpamūšio k.

 

75. Akmenys Mukolas ir Mukoliukas

rieduliai

Panevėžio r. sav. Smilgių sen.

Panevėžio miškų urėdijos Gustonių g-jos (5 kv., 2 skl.) teritorija, Naurašilių k.

 

76. Akmuo Rapolas*

rieduliai

Panevėžio r. sav. Krekenavos sen.

Panevėžio miškų urėdijos Krekenavos g-jos (87 kv., 25 skl.) teritorija, Varnakalnio miškas, Linkavos upė

Krekenavos regioninis parkas, Linkavos hidrografinis draustinis

77. Akmuo Velnio Pėda

rieduliai

Panevėžio r. sav. Upytės sen.

Ėriškių k.

 

78. Banionių akmuo*

rieduliai

Panevėžio r. sav. Panevėžio sen.

Kliuokmaniškio k.

 

79. Barklainių akmuo

rieduliai

Panevėžio r. sav. Ramygalos sen.

Barklainių k.

 

80. Ėriškių miško akmuo

rieduliai

Panevėžio r. sav. Ramygalos sen.

Panevėžio miškų urėdijos Upytės g-jos (481 kv., 19 skl.) teritorija, Barklainių k.

 

81. Naujamiesčio akmuo

rieduliai

Panevėžio r. sav. Naujamiesčio sen.

Naujamiesčio k.

 

82. Nauradų akmuo

rieduliai

Panevėžio r. sav. Naujamiesčio sen.

Nauradų k.

 

83. Petraičių akmuo*

rieduliai

Pasvalio r. sav. Daujėnų sen.

Liukpetrių k.

 

84. Skalių kalno atodanga*

atodangos

Pasvalio r. sav. Joniškėlio sen.

Biržų miškų urėdijos Joniškėlio g-jos (776 kv., 9 skl.) teritorija, Stipinų k.

Pasvalio rajono savivaldybės Mūšos slėnio botaninis draustinis

85. Akmuo Dievo Stalas*

rieduliai

Plungės r. sav. Žlibinų sen.

Telšių miškų urėdijos Žarėnų g-jos (9 kv.) teritorija, Keturakių miškas

 

86. Akmuo Galąstuvas

rieduliai

Plungės r. sav. Žlibinų sen.

Šašaičių k.

 

87. Dyburių atodanga

atodangos

Plungės r. sav. Šateikių sen.

Telšių miškų urėdijos Šateikių g-jos (1 kv.) teritorija, Dyburių k.

Salantų regioninis parkas, Minijos kraštovaizdžio draustinis

88. Ubagų kalno akmuo

rieduliai

Plungės r. sav. Platelių sen.

Pamedinčių k.

Žemaitijos nacionalinis parkas

89. Atodanga Ožkų Pečius*

atodangos

Prienų r. sav. Jiezno sen.

Prienų miškų urėdijos Verknės g-jos (335 kv., 4 skl.) teritorija, Žideikonių k.

Nemuno kilpų regioninis parkas, Verknės kraštovaizdžio draustinis

90. Balbieriškio atodanga*

atodangos

Prienų r. sav. Balbieriškio sen.

Prienų miškų urėdijos Balbieriškio g-jos (456 kv., 12, 13, 14 skl.) teritorija, Žydaviškio k.

Nemuno kilpų regioninis parkas

91. Šiauliškių akmuo*

rieduliai

Prienų r. sav. Ašmintos sen.

Prienų miškų urėdijos Meškapievio g-jos (2 kv., 12 skl.) teritorija, Mačiūnų miškas

 

92. Velnio akmuo*

rieduliai

Radviliškio r. sav. Baisogalos apylinkės sen.

Radviliškio miškų urėdijos Baisogalos g-jos (56 kv., 12 skl.) teritorija, Baisogalos miškas

 

93. Akmenės akmuo*

rieduliai

Raseinių r. sav. Šiluvos sen.

Akmenės k.

Tytuvėnų regioninis parkas

94. Dubenuotas akmuo

rieduliai

Raseinių r. sav. Šiluvos sen.

Tytuvėnų miškų urėdijos Šiluvos g-jos (23 kv.) teritorija, Žalpių k.

Dubysos regioninis parkas, Lyduvėnų kraštovaizdžio draustinis

95. Pakalniškių akmuo

rieduliai

Raseinių r. sav. Pagojukų sen.

Pakalniškių k.

 

96. Rinkšelių akmuo*

rieduliai

Raseinių r. sav. Šiluvos sen.

Rinkšelių k.

Tytuvėnų regioninis parkas

97. Skirtino akmuo*

rieduliai

Raseinių r. sav. Nemakščių sen.

Raseinių miškų urėdijos Viduklės g-jos (3 kv.) teritorija, Skirtino up. slėnis, Paskirtinio k.

 

98. Ožakmenis*

rieduliai

Rokiškio r. sav. Juodupės sen.

Rokiškio miškų urėdijos Vyžuonos g-jos (71 kv., 4 skl.) teritorija, Ignotiškio miškas

 

99. Akmuo Stabo kūlis

rieduliai

Skuodo r. sav. Mosėdžio sen.

Krakių k.

 

100. Akmuo Šilalės kūlis

rieduliai

Skuodo r. sav. Mosėdžio sen.

Kretingos miškų urėdijos Skuodo g-jos (13 kv.) teritorija, Šilalės k.

Salantų regioninis parkas, Erlos geomorfologinis draustinis

101. Kulalių skaldyklos akmenynas

riedulynai

Skuodo r. sav. Notėnų sen.

Kulalių k.

Salantų regioninis parkas, Šauklių kraštovaizdžio draustinis

102. Mosėdžio akmuo

rieduliai

Skuodo r. sav. Mosėdžio sen.

Mosėdžio mstl.

Salantų regioninis parkas

103. Puokės akmuo*

rieduliai

Skuodo r. sav. Barstyčių sen.

Puokės k.

 

104. Šauklių akmuo

rieduliai

Skuodo r. sav. Mosėdžio sen.

Šauklių k.

Salantų regioninis parkas

105. Akmuo Mokas

rieduliai

Šalčininkų r. sav. Dieveniškių sen.

Šalčininkų miškų urėdijos Dieveniškių g-jos (66 kv., 11 skl.) teritorija

Dieveniškių istorinis regioninis parkas, Dieveniškių geomorfologinis draustinis

106. Cegelnios akmuo

rieduliai

Šalčininkų r. sav. Gerviškių sen.

Šalčininkų miškų urėdijos Visinčios g-jos (462 kv., 14 skl.) teritorija, Karalinos k.

 

107. Kaniūkų akmuo

rieduliai

Šalčininkų r. sav. Gerviškių sen.

Kaniūkų k.

 

108. Rėžių akmuo*

rieduliai

Šalčininkų r. sav. Butrimonių sen.

Rėžių k.

 

109. Rimašių akmenynas

riedulynai

Šalčininkų r. sav. Poškonių sen.

Šalčininkų miškų urėdijos Poškonių g-jos teritorija, Grybiškių k.

Dieveniškių istorinis regioninis parkas

110. Stakų konglomerato luistai

konglomeratai

Šalčininkų r. sav. Poškonių sen.

Šalčininkų miškų urėdijos Poškonių g-jos (548 kv., 2, 3 skl.) teritorija, Stakų miškas

Dieveniškių istorinis regioninis parkas, Stakų kraštovaizdžio draustinis

111. Šaltinių akmuo

rieduliai

Šalčininkų r. sav. Dieveniškių sen.

Šalčininkų miškų urėdijos Dieveniškių g-jos (647 kv., 1 skl.) teritorija, Šaltinių miškas

Dieveniškių istorinis regioninis parkas, Dieveniškių geomorfologinis draustinis

112. Laumės akmuo*

rieduliai

Šiaulių r. sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.

Kuršėnų miškų urėdijos Šaukėnų g-jos (1 kv.) teritorija, Varputėnų miškas

Varputėnų valstybinis geomorfologinis draustinis

113. Martyno akmuo*

rieduliai

Šiaulių r. sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.

Kuršėnų miškų urėdijos Šaukėnų g-jos (10 kv.) teritorija, Skaistgirio miškas

Šilkalnių valstybinis geomorfologinis draustinis

114. Urkuvėnų akmuo

rieduliai

Šiaulių r. sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.

Kuršėnų miškų urėdijos Šaukėnų g-jos (1 kv.) teritorija, Varputėnų miškas

Varputėnų valstybinis geomorfologinis draustinis

115. Didysis Keberkščių akmuo*

rieduliai

Šilalės r. sav. Pajūrio sen.

Tauragės miškų urėdijos Pajūrio g-jos (8 kv.) teritorija, Keberkščių k.

 

116. Didžiųjų Vankių akmuo

rieduliai

Šilalės r. sav. Laukuvos sen.

Didžiųjų Vankių k.

Varnių regioninis parkas

117. Drobūkščių akmuo

rieduliai

Šilalės r. sav. Šilalės kaimiškoji sen.

Drobūkščių k.

 

118. Gervuogynės akmuo

rieduliai

Šilalės r. sav. Upynos sen.

Pakoplyčio k.

 

119. Gudirvių akmuo*

rieduliai

Šilalės r. sav. Upynos sen.

Gudirvių k.

 

120. Gūvainių akmuo

rieduliai

Šilalės r. sav. Šilalės kaimiškoji sen.

Gūvainių k.

 

121. Ilgočio akmenys (2)*

rieduliai

Šilalės r. sav. Pajūrio sen.

Tauragės miškų urėdijos Pajūrio g-jos (8 kv.) teritorija, Pailgočio k.

 

122. Kunigiškių akmuo

rieduliai

Šilalės r. sav. Pajūrio sen.

Kunigiškių k.

 

123. Lileikėnų akmuo

rieduliai

Šilalės r. sav. Pajūrio sen.

Lileikėnų k.

 

124. Pabremenio akmuo

rieduliai

Šilalės r. sav. Upynos sen.

Pabremenio k.

 

125. Pakoplyčio akmuo*

rieduliai

Šilalės r. sav. Upynos sen.

Pakoplyčio k.

 

126. Rauško akmuo*

rieduliai

Šilalės r. sav. Kaltinėnų sen.

Požerės k., aukščiausia automagistralės Klaipėda-Kaunas vieta

 

127. Dūdų akmuo*

rieduliai

Širvintų r. sav. Gelvonų sen.

Dūdų k.

 

128. Janavo akmuo

rieduliai

Švenčionių r. sav. Strūnaičių sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Modžiūnų g-jos (536 kv., 21 skl.) teritorija, Janavo miškas

 

129. Ožkos akmuo*

rieduliai

Švenčionių r. sav. Labanoro sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Pasiaurės g-jos (43 kv., 29 skl.) teritorija, Baranavos miškas

Labanoro regioninis parkas

130. Šakalių akmuo

rieduliai

Švenčionių r. sav. Sarių sen.

Šakalių k.

 

131. Akmuo Milžinas

rieduliai

Tauragės r. sav. Mažonų sen.

Tamošaičių k.

Pagramančio regioninis parkas

132. Didysis Jomantų akmuo*

rieduliai

Telšių r. sav. Viešvėnų sen.

Telšių miškų urėdijos Varnių g-jos (114 kv.) teritorija, Jomantų miškas

Varnių regioninis parkas

133. Nikronių akmuo*

rieduliai

Trakų r. sav. Aukštadvario sen.

Trakų miškų urėdijos Aukštadvario g-jos (60 kv., 14 skl.) teritorija, Babrauninkų miškas

Aukštadvario regioninis parkas

134. Velnio duobė*

įgriuvos

Trakų r. sav. Aukštadvario sen.

Trakų miškų urėdijos Aukštadvario g-jos (10 kv., 44 skl.; 16 kv., 22 skl.) teritorija, Kalvių miškas

Aukštadvario regioninis parkas, Mergiškių kraštovaizdžio draustinis

135. Akmuo Mokas*

rieduliai

Ukmergės r. sav. Pabaisko sen.

Ukmergės miškų urėdijos Pašilės g-jos (84 kv., 12 skl.) teritorija, Šaltupės miškas

 

136. Juozapavos akmuo

rieduliai

Ukmergės r. sav. Veprių sen.

Ukmergės miškų urėdijos Gelvonų g-jos (8 kv., 3 skl.) teritorija, Juozapavos vs.

 

137. Šaltupės akmuo

rieduliai

Ukmergės r. sav. Pabaisko sen.

Ukmergės miškų urėdijos Pašilės g-jos (68 kv., 2 skl.) teritorija, Šaltupės miškas

 

138. Akmenys Mokas ir Mokiukas*

rieduliai

Utenos r. sav. Tauragnų sen.

Ignalinos miškų urėdijos Minčiagirės g-jos (300 kv., 57 skl.) teritorija, Šeimaties k.

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Tauragno kraštovaizdžio draustinis

139. Šeimyniškių atodanga ir konglomerato uola

atodangos

Utenos r. sav. Užpalių sen.

Šeimyniškių k.

 

140. Utenio akmuo

rieduliai

Utenos r. sav. Leliūnų sen.

Viskėnų k.

 

141. Vosgėlių akmuo*

rieduliai

Utenos r. sav. Leliūnų sen.

Vosgėlių k.

 

142. Akmenys (2) su Jaučio Pėda

rieduliai

Varėnos r. sav. Valkininkų sen.

Valkininkų miškų urėdijos Šalčios g-jos (939 kv., 44 skl.) teritorija, Kuršių k.

 

143. Akmuo Kiškio Bažnyčia

rieduliai

Varėnos r. sav. Varėnos sen.

Valkininkų miškų urėdijos Vėžionių g-jos (71 kv., 35 skl.) teritorija, Šilaičio miškas

 

144. Liškiavos atodanga

atodangos

Varėnos r. sav. Merkinės sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kibyšių g-jos (82 kv., 6, 8 skl.) teritorija, Liškiavos k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Liškiavos kraštovaizdžio draustinis

145. Vištyčio akmuo*

rieduliai

Vilkaviškio r. sav. Vištyčio sen.

Nebūtkiemio k.

Vištyčio regioninis parkas

146. Plikakalnio atodanga*

atodangos

Vilniaus m. sav.

Vilniaus miesto savivaldybės miškų Lazdynų g-jos (9 kv., 21 skl.) teritorija

Karoliniškių valstybinis kraštovaizdžio draustinis

147. Pučkorių atodanga*

atodangos

Vilniaus m. sav.

Vilniaus miesto savivaldybės miškų Pavilnių g-jos (21 kv., 17 skl.) teritorija

Pavilnių regioninis parkas, Pučkorių kraštovaizdžio draustinis

148. Airėnų konglomeratas

konglomeratai

Vilniaus r. sav. Dūkštų sen.

Vilniaus miškų urėdijos Dūkštų g-jos teritorija, Airėnų I k.

Neries regioninis parkas, Kulio kraštovaizdžio draustinis

149. Karmazinų atodanga

atodangos

Vilniaus r. sav. Dūkštų sen.

Vilniaus miškų urėdijos Dūkštų g-jos (312 kv., 19 skl.) teritorija

Neries regioninis parkas, Dūkštų kraštovaizdžio draustinis

150. Skališkių uola*

atodangos

Vilniaus r. sav. Nemenčinės sen.

Nemenčinės miškų urėdijos Nemenčinės g-jos (25 kv., 34 skl.) teritorija

 

151. Akmuo Raganos Sostas

rieduliai

Zarasų r. sav. Turmanto sen.

Lapeliškių k.

 

152. Lygumų akmuo*

rieduliai

Zarasų r. sav. Suvieko sen.

Zarasų miškų urėdijos Zarasų g-jos (8 kv., 15 skl.) teritorija, Lygumų miškas

 

153. Napoleono akmuo

rieduliai

Zarasų r. sav. Salako sen.

Zarasų miškų urėdijos Salako g-jos (48 kv., 32 skl.) teritorija, Salako miškas

 

154. Šavašos akmuo su Pėda

rieduliai

Zarasų r. sav. Antalieptės sen.

Zarasų miškų urėdijos Dusetų g-jos (58 kv., 15 skl.) teritorija, Lūžų miškas

Gražutės regioninis parkas, Šavašos kraštovaizdžio draustinis

 

Hidrogeologiniai gamtos paveldo objektai

 

Gamtos paveldo objekto pavadinimas

Priklausomybė gamtos paveldo objekto rūšiai

Savivaldybė Seniūnija

Gamtos paveldo objekto buvimo vieta

Saugoma teritorija

155. Druskelės šaltinis*

šaltiniai, versmės

Alytaus r. sav. Miroslavo sen.

Alytaus miškų urėdijos Dzirmiškių g-jos (371 kv., 4 skl.) teritorija, Norūnų miškas, Balkasodžio k.

 

156. Nemunaičio mineralinė versmė*

šaltiniai, versmės

Alytaus r. sav. Nemunaičio sen.

Lankų k.

 

157. Kavarsko tufų šaltinis

šaltiniai, versmės

Anykščių r. sav. Kavarsko sen.

Kavarsko mstl.

 

158. Šaltinis Karalienės liūnas

šaltiniai, versmės

Anykščių r. sav. Anykščių sen.

Anykščių miškų urėdijos Anykščių g-jos (10 kv., 4 skl.) teritorija, Anykščių šilelis, Pašventupio k.

Anykščių regioninis parkas, Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinis

159. Smardonės šaltinis*

šaltiniai, versmės

Biržų r. sav. Pabiržės sen.

Pabiržės mstl., Likėnų parkas

Biržų regioninis parkas

160. Švedpolio šaltinis

šaltiniai, versmės

Joniškio r. sav. Žagarės sen.

Žagariškių k.

Žagarės regioninis parkas

161. Darsūniškio mineralinis šaltinis

šaltiniai, versmės

Kaišiadorių r. sav. Kruonio sen.

Darsūniškio k.

 

162. Vyžupio šaltinis*

šaltiniai, versmės

Kalvarijos sav. Kalvarijos sen.

Marijampolės miškų urėdijos Kalvarijos g-jos (427 kv., 27 skl.) teritorija, Ėgliškių k.

 

163. Svilės šaltiniai*

šaltiniai, versmės

Kelmės r. sav. Šaukėnų sen.

Svilės k.

Kurtuvėnų regioninis parkas, Svilės kraštovaizdžio draustinis

164. Vilko šaltinis*

šaltiniai, versmės

Lazdijų r. sav. Veisiejų sen.

Veisiejų miškų urėdijos Paliepio g-jos (13 kv., 16 skl.) teritorija, Norkūnų miškas

 

165. Vilktupio šaltinis

šaltiniai, versmės

Panevėžio r. sav. Karsakiškio sen.

Panevėžio miškų urėdijos Žaliosios g-jos (238 kv., 12 skl.) teritorija, Paliūniškio miškas

 

166. Baltasis šaltinis*

šaltiniai, versmės

Pasvalio r. sav. Daujėnų sen.

Barklainių k.

 

167. Žalsvasis šaltinis*

šaltiniai, versmės

Pasvalio r. sav. Pasvalio miesto sen.

Pasvalio m.

 

168. Koiskalnio šaltinis

šaltiniai, versmės

Plungės r. sav. Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Beržoro g-jos (66 kv., 19 skl.) teritorija, Plokščių k.

Žemaitijos nacionalinis parkas, Plokštinės gamtinis rezervatas

169. Pilelio šaltinis*

šaltiniai, versmės

Plungės r. sav. Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Platelių g-jos (45 kv.) teritorija, Paplatelės miškas

Žemaitijos nacionalinis parkas

170. Plokščių šaltinis*

šaltiniai, versmės

Plungės r. sav. Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Beržoro g-jos (63, 64, 74 kv.) teritorija, Plokštinės miškas

Žemaitijos nacionalinis parkas, Plokštinės gamtinis rezervatas

171. Balbieriškio versmės*

šaltiniai, versmės

Prienų r. sav. Balbieriškio sen.

Balbieriškio mstl.

Nemuno kilpų regioninis parkas

172. Žiupos šaltiniai*

šaltiniai, versmės

Prienų r. sav. Stakliškių sen.

Žiupos k.

 

173. Arimaičių šaltinis

šaltiniai, versmės

Radviliškio r. sav. Aukštelkų apylinkės sen.

Arimaičių k.

 

174. Šmitos versmė*

šaltiniai, versmės

Skuodo r. sav. Aleksandrijos sen.

Kretingos miškų urėdijos Skuodo g-jos (2 kv.) teritorija, Truikinų k.

 

175. Lekėčių šaltinis

šaltiniai, versmės

Šakių r. sav. Lekėčių sen.

Šakių miškų urėdijos Lekėčių g-jos (11 kv.) teritorija, Lekėčių miškas

 

176. Grimzdų šaltinis*

šaltiniai, versmės

Šilalės r. sav. Kvėdarnos sen.

Rietavo miškų urėdijos Girėnų g-jos (5 kv.) teritorija, Grimzdų k.

 

177. Lino verdenė*

šaltiniai, versmės

Švenčionių r. sav. Švenčionių sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Švenčionių g-jos (13 kv., 1 skl.) teritorija

Sirvėtos regioninis parkas, Sirvėtos kraštovaizdžio draustinis

178. Saidžių šaltinis

šaltiniai, versmės

Trakų r. sav. Lentvario sen.

Trakų miškų urėdijos Lentvario g-jos (4 kv., 5 skl.) teritorija, Saidžių k.

Neries regioninis parkas

179. Lentvorų šaltinis

šaltiniai, versmės

Ukmergės r. sav. Lyduokių sen.

Ukmergės miškų urėdijos Želvos g-jos (559 kv., 20 skl.) teritorija, Lentvorų k.

Siesarties valstybinis kraštovaizdžio draustinis

180. Paduburio šaltinis*

šaltiniai, versmės

Ukmergės r. sav. Pabaisko sen.

Kulniškių k.

 

181. Siesarties šaltinis

šaltiniai, versmės

Ukmergės r. sav. Lyduokių sen.

Ukmergės miškų urėdijos Želvos g-jos (133 kv., 24 skl.) teritorija, Siesarties k.

Siesarties valstybinis kraštovaizdžio draustinis

182. Žuvintės šaltinis

šaltiniai, versmės

Ukmergės r. sav. Pabaisko sen.

Ukmergės miškų urėdijos Pašilės g-jos (528 kv., 25 skl.) teritorija, Sukinių k.

 

183. Lygamiškio šaltinis

šaltiniai, versmės

Utenos r. sav. Užpalių sen.

Utenos miškų urėdijos Vyžuonų g-jos (259 kv., 26 skl.) teritorija, Lygamiškio k.

 

184. Skroblaus versmės*

šaltiniai, versmės

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Randamonių g-jos (621, 626 kv.) teritorija, Margionių k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Kariniškių kraštovaizdžio draustinis

185. Versmė Ūlos akis*

šaltiniai, versmės

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Varėnos miškų urėdijos Puvočių g-jos (šalia 16 kv., 1 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas, Ūlos kraštovaizdžio draustinis

186. Mudrių šaltinis*

šaltiniai, versmės

Vilkaviškio r. sav. Bartninkų sen.

Mudrių k.

 

187. Rudoji versmelė

šaltiniai, versmės

Zarasų r. sav. Salako sen.

Zarasų miškų urėdijos Salako g-jos (880 kv., 4 skl.) teritorija, Sabalunkų k.

 

188. Šveicarkos šaltinis

šaltiniai, versmės

Zarasų r. sav. Antalieptės sen.

Zarasų miškų urėdijos Dusetų g-jos (443 kv., 14 skl.) teritorija, Lūžų miškas

Gražutės regioninis parkas, Šavašos kraštovaizdžio draustinis

 

Geomorfologiniai gamtos paveldo objektai

 

Gamtos paveldo objekto pavadinimas

Priklausomybė gamtos paveldo objekto rūšiai

Savivaldybė Seniūnija

Gamtos paveldo objekto buvimo vieta

Saugoma teritorija

189. Avižlio atragis

atragiai

Akmenės r. sav. Ventos sen.

Mažeikių miškų urėdijos Kairiškių g-jos (597 kv., 12, 13 skl.) teritorija, Purvių k.

Ventos regioninis parkas, Purvėnų geomorfologinis draustinis

190. Galvinio gūbrys*

kalvos, gūbriai

Alytaus r. sav. Raitininkų sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kibyšių g-jos (779, 780, 783 kv.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas, Lizdų kraštovaizdžio draustinis

191. Panemuninkų skardis*

skardžiai

Alytaus r. sav. Alytaus sen.

Alytaus miškų urėdijos Punios g-jos (32, 37, 38, 43 kv.) teritorija

Nemuno kilpų regioninis parkas, Punios šilo botaninis-zoologinis draustinis

192. Ladakalnis*

kalvos, gūbriai

Ignalinos r. sav. Linkmenų sen.

Ignalinos miškų urėdijos Minčiagirės g-jos (220 kv.) teritorija, Papiliakalnės k.

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Šiliniškių geomorfologinis draustinis

193. Žagarės ozas*

ozai

Joniškio r. sav. Žagarės sen.

Žagarės m.

Žagarės regioninis parkas

194. Agiloskopa*

kopos

Neringos sav. Juodkrantės sen.

Juodkrantės (89, 91 kv.) ir Preilos g-jų (93, 94 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

195. Angių kalnas*

kopos

Neringos sav. Nidos sen.

Nidos g-jos (222, 223, 225, 226 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

196. Karvaičių kopa*

kopos

Neringos sav. Preilos sen.

Preilos g-jos (138, 139, 142, 143, 146, 147 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

197. Lydumo ragas*

kyšuliai

Neringos sav. Juodkrantės sen.

Juodkrantės g-jos (87 kv., 23, 24, 25 skl.; 89 kv., 17, 18, 19, 20 skl.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

198. Naglių ragas*

kyšuliai

Neringos sav. Juodkrantės sen.

Juodkrantės g-jos (65, 67, 69 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

199. Raganos kalnas*

kopos

Neringos sav. Juodkrantės sen.

Juodkrantės g-jos (1, 46, 47 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

200. Skirpsto kopa*

kopos

Neringos sav. Preilos sen.

Preilos g-jos (116, 119, 120, 121, 123, 124 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

201. Urbo kalnas*

kopos

Neringos sav. Nidos sen.

Nidos g-jos (9, 10, 12, 234 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

202. Vecekrugo kopa*

kopos

Neringos sav. Preilos sen.

Preilos g-jos (174, 175, 176, 179, 180, 181 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

203. Vingio kopa*

kopos

Neringos sav. Juodkrantės sen.

Juodkrantės g-jos (83, 85 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

204. Lapgirio ozas*

ozai

Pakruojo r. sav. Lygumų sen.

Pakruojo miškų urėdijos Rozalimo g-jos (379 kv., 53 skl.; 381 kv., 6, 35 skl.) teritorija, Lapgirio k.

 

205. Prarajos duobė

daubos

Plungės r. sav. Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Beržoro g-jos (77 kv., 56 skl.) teritorija, Bebrungėnų k.

Žemaitijos nacionalinis parkas

206. Pūkštės kalnas*

kalvos, gūbriai

Skuodo r. sav. Barstyčių sen.

Telšių miškų urėdijos Platelių g-jos (86, 87, 89, 90 kv.) teritorija, Barstyčių miškas

Žemaitijos nacionalinis parkas, Mikytų kraštovaizdžio draustinis

207. Ozas Barzdos kalnas*

ozai

Ukmergės r. sav. Pivonijos sen.

Ukmergės miškų urėdijos Krikštėnų g-jos (624 kv., 13 skl.) teritorija, Bartkūnų k.

 

208. Vyžuonų ozas

ozai

Utenos r. sav. Vyžuonų sen.

Utenos miškų urėdijos Vyžuonų g-jos (273 kv., 8, 9, 10, 14, 17 skl.) teritorija, Čereškovietės k.

 

209. Didžioji Jonionių griova*

griovos, raguvos

Varėnos r. sav. Merkinės sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kibyšių g-jos (17 kv.) teritorija, Kibyšių miškas

Dzūkijos nacionalinis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

210. Krušonių skardis*

skardžiai

Varėnos r. sav. Merkinės sen.

Druskininkų miškų urėdijos Merkinės g-jos (95, 99, 200 kv.) teritorija, Makariškės miškas

Dzūkijos nacionalinis parkas, Uciekos geomorfologinis draustinis

211. Mančiagirės skardžiai*

skardžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Varėnos miškų urėdijos Marcinkonių g-jos (43, 53, 59, 60, 928, 932, 936 kv.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas, Ūlos kraštovaizdžio draustinis

212. Mardasavo skardis*

skardžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Merkinės g-jos (62 kv.) teritorija, Kvaraciejiškės miškas

Dzūkijos nacionalinis parkas, Merkio kraštovaizdžio draustinis

213. Rudnios cirkas*

cirkai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Randamonių g-jos (519, 536 kv.) teritorija, Rudnios k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Skroblaus gamtinis rezervatas

214. Rudnios pietinis kalvaragis*

kalvos, gūbriai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Randamonių g-jos (537 kv., 18, 19 skl.) teritorija, Rudnios k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Skroblaus gamtinis rezervatas

215. Rudnios šiaurinis kalvaragis*

kalvos, gūbriai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Randamonių g-jos (519, 520 kv.) teritorija, Rudnios k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Skroblaus gamtinis rezervatas

216. Sarkajiedų dauba*

daubos

Varėnos r. sav. Merkinės sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kibyšių g-jos (5, 6, 7 kv.) teritorija, Panemunės miškas

Dzūkijos nacionalinis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

217. Trakiškių kalvagūbris*

kalvos, gūbriai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Varėnos miškų urėdijos Puvočių g-jos (841, 858, 875 kv.) teritorija, Trakiškių miškas

Dzūkijos nacionalinis parkas, Ūlos kraštovaizdžio draustinis

218. Uciekos skardis*

skardžiai

Varėnos r. sav. Merkinės sen.

Druskininkų miškų urėdijos Merkinės g-jos (135 kv., 7, 48 skl.) teritorija, Makariškės miškas

Dzūkijos nacionalinis parkas, Uciekos geomorfologinis draustinis

219. Šeškinės ozas*

ozai

Vilniaus m. sav. Šeškinės sen.

Dalis teritorijos, esančios tarp Gelvonų, Ozo ir Geležinio Vilko g.

 

220. Vilkų duobė

daubos

Vilniaus r. sav. Dūkštų sen.

Vilniaus miškų urėdijos Dūkštų g-jos (304 kv., 12 skl.) teritorija, Žemaitiškių miškas

Neries regioninis parkas, Kulio kraštovaizdžio draustinis

 

Hidrografiniai gamtos paveldo objektai

 

Gamtos paveldo objekto pavadinimas

Priklausomybė gamtos paveldo objekto rūšiai

Savivaldybė Seniūnija

Gamtos paveldo objekto buvimo vieta

Saugoma teritorija

221. Bedugnis*

ežerai

Alytaus r. sav. Raitininkų sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kibyšių g-jos (783 kv.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas, Lizdų kraštovaizdžio draustinis

222. Baluošo Ilgasalė*

salos

Ignalinos r. sav. Linkmenų sen.

Ignalinos miškų urėdijos Vaišniūnų g-jos (509 kv., 5, 6, 7 skl.) teritorija, Baluošo ežeras

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Baluošo kraštovaizdžio draustinis

223. Dringio ragas*

pusiasaliai

Ignalinos r. sav. Ignalinos sen.

Ignalinos miškų urėdijos Vaišniūnų g-jos (588 kv.) teritorija, Dringio ežeras

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Siurių telmologinis draustinis

224. Ešerinis (2 ež.)

ežerai

Ignalinos r. sav. Ignalinos sen.

Ignalinos miškų urėdijos Vaišniūnų g-jos (224, 524 kv.) teritorija, Linkmenų miškas

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Baluošo kraštovaizdžio draustinis

225. Ožių ragas*

pusiasaliai

Ignalinos r. sav. Ignalinos sen.

Ignalinos miškų urėdijos Vaišniūnų g-jos (538 kv., 9, 10 skl.) teritorija, Dringio ežeras

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Asalnų hidrografinis draustinis

226. Kaukinės ežeras (Žiedelis)

ežerai

Kaišiadorių r. sav. Žiežmarių apylinkės sen.

Kaukinės k.

Kaukinės valstybinis botaninis-zoologinis draustinis

227. Auksalės pusiasalis*

pusiasaliai

Plungės r. sav. Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Beržoro g-jos (41 kv.) teritorija, Platelių ežeras

Žemaitijos nacionalinis parkas, Laumalenkos hidrografinis draustinis

228. Beržoro ežero sala

salos

Plungės r. sav. Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Beržoro g-jos (31 kv., 16 skl.) teritorija, Beržoro ežeras

Žemaitijos nacionalinis parkas, Beržoro kraštovaizdžio draustinis

229. Gaidsalė

salos

Plungės r. sav. Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Beržoro g-jos (42 kv., 1 skl.) teritorija, Platelių ežeras

Žemaitijos nacionalinis parkas, Laumalenkų hidrografinis draustinis

230. Ilgio ežero salos (2)

salos

Plungės r. sav. Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Beržoro g-jos (30 kv., 28 skl.) teritorija, Ilgio ežeras

Žemaitijos nacionalinis parkas, Pailgio botaninis draustinis

231. Kreiviškių pusiasalis*

pusiasaliai

Plungės r. sav. Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Beržoro g-jos (40 kv.) teritorija, Platelių ežeras

Žemaitijos nacionalinis parkas, Laumalenkos hidrografinis draustinis

232. Platelių ežero salos: Briedsalė, Veršio, Pilies*

salos

Plungės r. sav. Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Platelių g-jos (100, 103, 104 kv.) teritorija, Platelių ežeras

Žemaitijos nacionalinis parkas, Šventorkalnio archeologinis draustinis

233. Pliksalė

salos

Plungės r. sav. Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Beržoro g-jos (39 kv., 1 skl.) teritorija, Platelių ežeras

Žemaitijos nacionalinis parkas

234. Šončelio sala

salos

Plungės r. sav. Platelių sen.

Platelių ežeras

Žemaitijos nacionalinis parkas

235. Ubagsalė

salos

Plungės r. sav. Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Beržoro g-jos (99 kv., 1 skl.) teritorija, Platelių ežeras

Žemaitijos nacionalinis parkas, Laumalenkų hidrografinis draustinis

236. Aiseto pusiasalis

pusiasaliai

Švenčionių r. sav. Labanoro sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Labanoro g-jos (6 kv.) teritorija

Labanoro regioninis parkas, Aiseto kraštovaizdžio draustinis

237. Alnio pusiasalis

pusiasaliai

Švenčionių r. sav. Labanoro sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Labanoro g-jos (91 kv., 1, 2 skl.) teritorija

Labanoro regioninis parkas, Alnio kraštovaizdžio draustinis

238. Mažųjų Siaurių pusiasalis

pusiasaliai

Švenčionių r. sav. Labanoro sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Pasiaurės g-jos (6 kv., 4, 5, 6 skl.) teritorija

Labanoro regioninis parkas, Peršokšnų hidrografinis draustinis

239. Aklažeris Vokštelis*

ežerai

Telšių r. sav. Viešvėnų sen.

Telšių miškų urėdijos Varnių g-jos (113, 114 kv.) teritorija, Sydeklio k.

Varnių regioninis parkas

240. Bajorės rėva*

rėvos

Varėnos r. sav. Merkinės sen.

Nemuno upė ties Maksimų k.

Dzūkijos nacionalinis parkas

241. Netiesų miško ežerėliai*

ežerai

Varėnos r. sav. Merkinės sen.

Druskininką miškų urėdijos Kibyšių g-jos (736, 789 kv.) teritorija, Netiesų miškas

Dzūkijos nacionalinis parkas, Netiesų hidrografinis draustinis

242. Siuvėjo rėva*

rėvos

Varėnos r. sav. Merkinės sen.

Nemuno upė ties Maksimonių k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

 

Botaniniai gamtos paveldo objektai

 

Gamtos paveldo objekto pavadinimas

Priklausomybė gamtos paveldo objekto rūšiai

Savivaldybė Seniūnija

Gamtos paveldo objekto buvimo vieta

Saugoma teritorija

243. Dovydžių ąžuolas

medžiai

Akmenės r. sav. Kruopių sen.

Dovydžių k.

 

244. Papilės penkiolikakamienė liepa

medžiai

Akmenės r. sav. Papilės sen.

Papilės mstl.

Ventos regioninis parkas, Ventos kraštovaizdžio draustinis

245. Rudikių ąžuolas

medžiai

Akmenės r. sav. Papilės sen.

Mažeikių miškų urėdijos Papilės g-jos (641 kv., 29 skl.) teritorija, Rudikių k.

Ventos regioninis parkas, Ventos kraštovaizdžio draustinis

246. Užbrasčių ąžuolas

medžiai

Akmenės r. sav. Papilės sen.

buv. Užbrasčių k.

 

247. Žibikų ąžuolas

medžiai

Akmenės r. sav. Viekšnių sen.

Žibikų k.

 

248. Noriūnų miško eglė (aukščiausia Lietuvos eglė)*

medžiai

Alytaus r. sav. Miroslavo sen.

Alytaus miškų urėdijos Dzirmiškių g-jos (42 kv., 8 skl.) teritorija, Noriūnų miškas

Balkasodžio valstybinis botaninis draustinis

249. Punios šilo ąžuolai (4)

medžių grupės

Alytaus r. sav. Alytaus sen.

Alytaus miškų urėdijos Punios g-jos (32 kv.; 17 skl.) teritorija, Punios šilas

Nemuno kilpų regioninis parkas, Punios šilo botaninis-zoologinis draustinis

250. Punios šilo pušis (aukščiausia Lietuvos pušis)*

medžiai

Alytaus r. sav. Alytaus sen.

Alytaus miškų urėdijos Punios g-jos (3 kv., 9 skl.) teritorija, Punios šilas

Nemuno kilpų regioninis parkas, Punios šilo rezervatas

251. Senoji Geisčiūnų guoba*

medžiai

Alytaus r. sav. Nemunaičio sen.

Geisčiūnų k.

 

252. Senoji Geisčiūnų kriaušė

medžiai

Alytaus r. sav. Nemunaičio sen.

Geisčiūnų k.

 

253. Storasis Punios šilo ąžuolas*

medžiai

Alytaus r. sav. Alytaus sen.

Alytaus miškų urėdijos Punios g-jos (12 kv., 23 skl.) teritorija, Punios šilas

Nemuno kilpų regioninis parkas, Punios šilo botaninis-zoologinis draustinis

254. Žvirgždėnų pušis

medžiai

Alytaus r. sav. Daugų sen.

Žvirgždėnų k.

 

255. Latežerio ąžuolas

medžiai

Druskininkų sav. Viečiūnų sen.

Druskininkų miškų urėdijos Latežerio g-jos (357 kv.) teritorija, Latežerio k.

 

256. Paneriškių ąžuolas

medžiai

Elektrėnų sav. Vievio sen.

Paneriškių k.

Neries regioninis parkas, Siviliškių kraštovaizdžio draustinis

257. Asalnų pušis*

medžiai

Ignalinos r. sav. Ignalinos sen.

Ignalinos miškų urėdijos Vaišniūnų g-jos (537 kv., 21 skl.) teritorija, Linkmenų miškas

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Asalnų hidrografinis draustinis

258. Labakaršio pušis*

medžiai

Ignalinos r. sav. Linkmenų sen.

Ignalinos miškų urėdijos Kaltanėnų g-jos (503 kv., 18 skl.) teritorija, Kamčiatkos miškas

Aukštaitijos nacionalinis parkas

259. Palūšės ąžuolas

medžiai

Ignalinos r. sav. Ignalinos sen.

Palūšės k.

Aukštaitijos nacionalinis parkas

260. Trainiškio ąžuolas*

medžiai

Ignalinos r. sav. Ignalinos sen.

Ignalinos miškų urėdijos Vaišniūnų g-jos (501 kv., 26 skl.) teritorija, Linkmenų miškas

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Baluošo kraštovaizdžio draustinis

261. Tverečiaus ąžuolas*

medžiai

Ignalinos r. sav. Tverečiaus sen.

Tverečiaus k.

 

262. Upninkų liepos (2)

medžiai

Jonavos r. sav. Upninkų sen.

Keižonių k.

 

263. Vainių tuopa

medžiai

Jonavos r. Šilų sen.

Vainių k.

 

264. Beržynės ąžuolas

medžiai

Joniškio r. sav. Skaistgirio sen.

Joniškio miškų urėdijos Skaistgirio g-jos (214 kv.) teritorija, Beržynės miškas

 

265. Gumbuotasis Vaineikių ąžuolas*

medžiai

Joniškio r. sav. Satkūnų sen.

Vaineikių k.

 

266. Magnaus Butlerio dvaro liepa

medžiai

Joniškio r. sav. Žagarės sen.

Žvelgaičių k.

 

267. Maldenių ąžuolas

medžiai

Joniškio r. sav. Skaistgirio sen.

Joniškio miškų urėdijos Joniškio g-jos (109 kv.) teritorija, Maldenių (Obelynės) miškas

 

268. Raistų ąžuolas

medžiai

Joniškio r. sav. Gaižaičių sen.

Joniškio miškų urėdijos Žagarės g-jos (166 kv.) teritorija, Raistų k.

 

269. Raistų liepa

medžiai

Joniškio r. sav. Gaižaičių sen.

Joniškio miškų urėdijos Žagarės g-jos (166 kv.) teritorija, Raistų k.

 

270. Reibiniškio miško dvikamienis ąžuolas

medžiai

Joniškio r. sav. Žagarės sen.

Joniškio miškų urėdijos Skaistgirio g-jos (18 kv.) teritorija, Reibiniškio miškas

 

271. Taučiūnų liepa

medžiai

Joniškio r. sav. Skaistgirio sen.

Taučiūnų k.

 

272. Veršių ąžuolas

medžiai

Joniškio r. sav. Žagarės sen.

Veršių k.

 

273. Žagarės miško veimutinė pušis

medžiai

Joniškio r. sav. Žagarės sen.

Joniškio miškų urėdijos Žagarės g-jos (49 kv., 12 skl.) teritorija, Žagarės miškas

Žagarės regioninis parkas, Žagarės botaninis-zoologinis draustinis

274. Žeimių vinkšna

medžiai

Joniškio r. sav. Žagarės sen.

Joniškio miškų urėdijos Skaistgirio g-jos (43 kv., 10 skl.) teritorija, Žeimių k.

 

275. Avietiškių ąžuolas

medžiai

Jurbarko r. sav. Eržvilko sen.

Avietiškių k.

 

276. Baublio ąžuolas

medžiai

Jurbarko r. sav. Šimkaičių sen.

Stulgių k.

 

277. Gediminaičio ąžuolas

medžiai

Jurbarko r. sav. Raudonės sen.

Raudonės mstl.

Panemunių regioninis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

278. Gelgaudų ąžuolas

medžiai

Jurbarko r. sav. Skirsnemunės sen.

Pilies I k.

Panemunių regioninis parkas, Pilies kraštovaizdžio architektūros draustinis

279. Globio ąžuolas

medžiai

Jurbarko r. sav. Šimkaičių sen.

Stulgių k.

 

280. Graužėnų pušis

medžiai

Jurbarko r. sav. Raudonės sen.

Jurbarko miškų urėdijos Veliuonos g-jos (16 kv.) teritorija, Graužėnų k.

Panemunių regioninis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

281. Raudonės juodoji tuopa

medžiai

Jurbarko r. sav. Raudonės sen.

Raudonės mstl.

Panemunių regioninis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

282. Milaičių ąžuolas

medžiai

Jurbarko r. sav. Eržvilko sen.

Milaičių k.

 

283. Papiškių ąžuolas

medžiai

Jurbarko r. sav. Veliuonos sen.

Papiškių k.

Panemunių regioninis parkas

284. Raudonės liepa

medžiai

Jurbarko r. sav. Raudonės sen.

Raudonės mstl.

Panemunių regioninis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

285. Vidkiemio ąžuolų alėja

medžių grupės

Jurbarko r. sav. Smalininkų sen.

Vidkiemio k.

 

286. Žvirblaukio ąžuolai (2)

medžiai

Jurbarko r. sav. Šimkaičių sen.

Žvirblaukio k.

 

287. Borų miško pušis

medžiai

Kaišiadorių r. sav. Žaslių sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Žaslių g-jos (516 kv., 6 skl.) teritorija, Borų miškas

 

288. Gastilionių ąžuolas

medžiai

Kaišiadorių r. sav. Rumšiškių sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Rumšiškių g-jos (362 kv., 13 skl.) teritorija, Rumšiškių miškas, Rumšiškių k.

Kauno marių regioninis parkas, Kauno marių kraštovaizdžio draustinis

289. Grigaliūno liepa

medžiai

Kaišiadorių r. sav. Rumšiškių sen.

Antakalnio k.

 

290. Rumšiškių miško ąžuolas

medžiai

Kaišiadorių r. sav. Rumšiškių sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Rumšiškių g-jos (369 kv., 9 skl.) teritorija, Rumšiškių miškas, Rumšiškių k.

Kauno marių regioninis parkas, Kauno marių kraštovaizdžio draustinis

291. Rumšiškių miško pušis*

medžiai

Kaišiadorių r. sav. Rumšiškių sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Rumšiškių g-jos (363 kv., 6 skl.) teritorija, Rumšiškių miškas

Kauno marių regioninis parkas, Gastilionių botaninis-zoologinis draustinis

292. Žaslių guoba

medžiai

Kaišiadorių r. sav. Žaslių sen.

Žaslių mstl.

 

293. Lampėdžių liepa Gražuolė*

medžiai

Kauno m. sav.

Lampėdžiai, Romuvos g. 57

Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinis

294. Senoji Kauno obelis

medžiai

Kauno m. sav.

Kauno m., Obels g. 18

 

295. Vytauto parko liepa

medžiai

Kauno m. sav.

Kauno m., Kauno miesto savivaldybės miškų Centrinio Ąžuolyno parko (46 kv., 2 skl.) teritorija

 

296. Dubravos Dvyniai

suaugę medžiai

Kauno r. sav. Samylų sen.

Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos Šilėnų g-jos (78 kv., 16 skl.) teritorija, Dubravos miškas

 

297. Girionių parkas

dendrologinę vertę turintys parkai

Kauno r. sav. Samylų sen.

Girionių k.

 

298. Liepa Motinėlė

medžiai

Kauno r. sav. Zapyškio sen.

Braziukų k.

 

299. Žiglos maumedis

medžiai

Kauno r. sav. Taurakiemio sen.

Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos Šilėnų g-jos (34 kv., 2 skl.) teritorija, Viršužiglio miškas, Viršužiglio k.

Kauno marių regioninis parkas, Kauno marių kraštovaizdžio draustinis

300. Didysis Gorainių ąžuolas

medžiai

Kelmės r. sav. Kražių sen.

Tytuvėnų miškų urėdijos Kražių g-jos (1 kv.) teritorija, Gorainių k.

 

301. Eibarų ąžuolas

medžiai

Kelmės r. sav. Tytuvėnų apylinkių sen.

Eibarų k.

 

302. Kiaunorių ąžuolas

medžiai

Kelmės r. sav. Tytuvėnų apylinkių sen.

Kiaunorių k.

 

303. Martyno pušis

medžiai

Kelmės r. sav. Užvenčio sen.

Tytuvėnų miškų urėdijos Užvenčio g-jos (13 kv.) teritorija, Plikšilio miškas

 

304. Pabutkalnio ąžuolas

medžiai

Kelmės r. sav. Užvenčio sen.

Tytuvėnų miškų urėdijos Užvenčio g-jos (15 kv.) teritorija, Pabutkalnio k.

 

305. Pakarčemio ąžuolas

medžiai

Kelmės r. sav. Kelmės apylinkių sen.

Pakarčemio k.

 

306. Panūdžių ąžuolas

medžiai

Kelmės r. sav. Kelmės apylinkių sen.

Panūdžių k.

 

307. Perkūnkalnio pušis

medžiai

Kelmės r. sav. Šaukėnų sen.

Tytuvėnų miškų urėdijos Užvenčio g-jos (35 kv.) teritorija, Želvių miškas

 

308. Reibių ąžuolas

medžiai

Kelmės r. sav. Kukečių sen.

Reibių k.

 

309. Spunsčio ąžuolas

medžiai

Kelmės r. sav. Kražių sen.

Tytuvėnų miškų urėdijos Kražių g-jos (8 kv.) teritorija, Paspąsčio k.

 

310. Storoji Tytuvėnų šilo pušis

medžiai

Kelmės r. sav. Tytuvėnų sen.

Tytuvėnų miškų urėdijos Tytuvėnų g-jos (32 kv., 35 skl.) teritorija, Tytuvėnų miškas

Tytuvėnų regioninis parkas

311. Šventragių ąžuolas

medžiai

Kelmės r. sav. Kražių sen.

Šventragių k.

 

312. Lančiūnavos ąžuolas

medžiai

Kėdainių r. sav. Truskavos sen.

Kėdainių miškų urėdijos Lančiūnavos g-jos (23 kv., 3 skl.) teritorija, Lančiūnavos miškas

Lančiūnavos miško biosferos poligonas

313. Mikalojaus Daukšos ąžuolas

medžiai

Kėdainių r. sav. Kėdainių miesto sen.

Babėnų k.

 

314. Nykio vinkšna

medžiai

Kėdainių r. sav. Gudžiūnų sen.

Miegėnų k.

Kėdainių rajono savivaldybės Paberžės kraštovaizdžio draustinis

315. Šaravų ąžuolas

medžiai

Kėdainių r. sav. Josvainių sen.

Kėdainių miškų urėdijos Skaistgirio g-jos (43 kv., 1 skl.) teritorija, Šaravų miškas

 

316. Šventybrasčio ąžuolai (4)

medžių grupės

Kėdainių r. sav. Vilainių sen.

Kėdainių miškų urėdijos Kėdainių g-jos (351 kv., 24 skl.) teritorija, Šventybrasčio k.

Kėdainių rajono savivaldybės Šventybrasčio kraštovaizdžio draustinis

317. Storoji Klaipėdos liepa*

medžiai

Klaipėdos m. sav.

Minijos g.

 

318. Svencelės ąžuolas

medžiai

Klaipėdos r. sav. Priekulės sen.

Šilutės miškų urėdijos Kintų g-jos (3 kv.) teritorija, Svencelės k.

 

319. Šernų ąžuolas

medžiai

Klaipėdos r. sav. Dovilų sen.

Kretingos miškų urėdijos Šernų g-jos (25 kv.) teritorija, Šernų miškas

 

320. Galdiko ąžuolas

medžiai

Kretingos r. sav. Imbarės sen.

Mažųjų Žalimų k.

 

321. Grūšlaukės ąžuolas

medžiai

Kretingos r. sav. Darbėnų sen.

Grūšlaukės k.

 

322. Salantų kaštonas

medžiai

Kretingos r. sav. Salantų miesto sen.

Salantų mstl.

Salantų regioninis parkas

323. Tamožinės miško ąžuolas

medžiai

Kretingos r. sav. Kūlupėnų sen.

Kretingos miškų urėdijos Vaineikių g-jos (216 kv., 10 skl.) teritorija, Tamožinės miškas

Salantų regioninis parkas, Salanto žemupio hidrografinis draustinis

324. Tamožinės miško pušis

medžiai

Kretingos r. sav. Kūlupėnų sen.

Kretingos miškų urėdijos Vaineikių g-jos (209 kv., 11 skl.) teritorija, Tamožinės miškas

Salantų regioninis parkas, Salanto žemupio hidrografinis draustinis

325. Vaineikupio ąžuolas

medžiai

Kretingos r. sav. Darbėnų sen.

Vaineikių k.

 

326. Buivėnų ąžuolas

medžiai

Kupiškio r. sav. Noriūnų sen.

Buivėnų k.

 

327. Didysis Širvinto ąžuolas

medžiai

Lazdijų r. sav. Seirijų sen.

Veisiejų miškų urėdijos Seirijų g-jos (4 kv., 8 skl.) teritorija, Širvinto miškas, Metelių k.

Metelių regioninis parkas, Metelių kraštovaizdžio draustinis

328. Drevėtasis Širvinto ąžuolas

medžiai

Lazdijų r. sav. Seirijų sen.

Veisiejų miškų urėdijos Seirijų g-jos (4 kv., 8 skl.) teritorija, Širvinto miškas, Metelių k.

Metelių regioninis parkas, Metelių kraštovaizdžio draustinis

329. Vainežerio dvaro parkas

dendrologinę vertę turintys parkai

Lazdijų r. sav. Kapčiamiesčio sen.

Vainežerio k.

Veisiejų regioninis parkas, Ančios kraštovaizdžio draustinis

330. Veisiejų dvaro parkas

dendrologinę vertę turintys parkai

Lazdijų r. sav. Veisiejų miesto sen.

Veisiejų m.

Veisiejų regioninis parkas, Veisiejų urbanistinis draustinis

331. Buktos ąžuolas

medžiai

Marijampolės sav. Liudvinavo sen.

Marijampolės miškų urėdijos Buktos g-jos (23 kv., 11 skl.) teritorija, Buktos miškas

Žuvinto biosferos rezervatas

332. Dovinės vingio parkas

dendrologinę vertę turintys parkai

Marijampolės sav. Liudvinavo sen.

Netičkampio k.

 

333. Grįstakelio ąžuolas

medžiai

Marijampolės sav. Liudvinavo sen.

Marijampolės miškų urėdijos Buktos g-jos (56 kv., 6 skl.) teritorija, Buktos miškas

Žuvinto biosferos rezervatas

334. Pašešupio parkas

dendrologinę vertę turintys parkai

Marijampolės sav. Degučių sen.

Marijampolės m.

 

335. Storasis Gargždų ąžuolas*

medžiai

Mažeikių r. sav. Mažeikių apylinkės sen.

Gargždų k.

 

336. Storoji Renavo eglė

medžiai

Mažeikių r. sav. Sedos sen.

Mažeikių miškų urėdijos Renavo g-jos (260 kv., 45 skl.) teritorija, Renavo k.

Varduvos valstybinis kraštovaizdžio draustinis

337. Alkūnų ąžuolas*

medžiai

Molėtų r. sav. Inturkės sen.

Utenos miškų urėdijos Dubingių g-jos (19 kv., 29 skl.) teritorija, Alkūnų miškas

 

338. Beržos ąžuolas

medžiai

Molėtų r. sav. Dubingių sen.

Zaberžos k.

Asvejos regioninis parkas, Beržos kraštovaizdžio draustinis

339. Šaukšteliškių ąžuolas

medžiai

Molėtų r. sav. Luokesos sen.

Šaukšteliškių k.

 

340. Virintos ąžuolas

medžiai

Molėtų r. sav. Alantos sen.

Utenos miškų urėdijos Videniškių g-jos (794 kv., 30 skl.) teritorija, Jakubėliškio k.

Virintos valstybinis hidrografinis draustinis

341. Vilkyškių ąžuolų alėja

medžių grupės

Pagėgių sav. Vilkyškių sen.

Šilutės miškų urėdijos Rambyno g-jos (šalia 13, 82 kv.) teritorija

Rambyno regioninis parkas, Vilkyškių geomorfologinis draustinis

342. Raganų eglė*

medžiai

Pagėgių sav. Vilkyškių sen.

Šilutės miškų urėdijos Rambyno g-jos (83 kv.) teritorija, Vilkyškių miškas

Rambyno regioninis parkas

343. Klovainių ąžuolas

medžiai

Pakruojo r. sav. Klovainių sen.

Klovainių k.

 

344. Rozalimo ąžuolas

medžiai

Pakruojo r. sav. Rozalimo sen.

Rozalimo mstl.

 

345. Storasis Klovainių ąžuolas

medžiai

Pakruojo r. sav. Klovainių sen.

Klovainių k.

 

346. Storasis Pamūšio ąžuolas

medžiai

Pakruojo r. sav. Pašvitinio sen.

Pamūšio k.

 

347. Šilų ąžuolas

medžiai

Pakruojo r. sav. Klovainių sen.

Pakruojo miškų urėdijos Klovainių g-jos (72 kv., 7 skl.) teritorija

 

348. Daniliškio liepų alėja

medžių grupės

Panevėžio r. sav. Krekenavos sen.

Panevėžio miškų urėdijos Krekenavos g-jos (541 kv., 2 skl.) teritorija, Daniliškio k.

Krekenavos regioninis parkas, Nevėžio vidurupio kraštovaizdžio draustinis

349. Kalnelio daugiakamienė pušis

medžiai

Panevėžio r. sav. Naujamiesčio sen.

Panevėžio miškų urėdijos Naujamiesčio g-jos (74 kv., 14 skl.) teritorija, Kalnelio k.

Krekenavos regioninis parkas

350. Pakuodžiupių kadagys

medžiai

Panevėžio r. sav. Panevėžio sen.

Pakuodžiupių k.

 

351. Gedučių ąžuolas

medžiai

Pasvalio r. sav. Vaškų sen.

Biržų miškų urėdijos Saločių g-jos (44 kv., 4 skl.) teritorija, Gedučių miškas

 

352. Girniūnų ąžuolas

medžiai

Pasvalio r. sav. Pasvalio sen.

Girniūnų k.

 

353. Moliūnų ąžuolas

medžiai

Pasvalio r. sav. Pumpėnų sen.

Moliūnų k.

 

354. Ramoninės ąžuolas

medžiai

Pasvalio r. sav. Pumpėnų sen.

Ramoninės k.

 

355. Šakarnių pušis

medžiai

Pasvalio r. sav. Saločių sen.

Biržų miškų urėdijos Saločių g-jos (17 kv., 12 skl.) teritorija, Šakarnių miškas

 

356. Žadeikonių ąžuolas

medžiai

Pasvalio r. sav. Saločių sen.

Žadeikonių k.

 

357. Birškaus bukas

medžiai

Plungės r. sav. Platelių sen.

Beržoro k.

Žemaitijos nacionalinis parkas, Beržoro kaimo kraštovaizdžio draustinis

358. Eglė Boba

medžiai

Plungės r. sav. Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Beržoro g-jos (5 kv., 15 skl.) teritorija, Stirbaičių k.

Žemaitijos nacionalinis parkas

359. Mingėlos ąžuolas*

medžiai

Plungės r. sav. Nausodžio sen.

Vieštovėnų k.

 

360. Perkūno ąžuolas*

medžiai

Plungės r. sav. Plungės miesto sen.

Plungės m., M. Oginskio parkas

 

361. Platelių liepa*

medžiai

Plungės r. sav. Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Platelių g-jos (15 kv.) teritorija, Platelių mstl.

Žemaitijos nacionalinis parkas, Platelių urbanistinis draustinis

362. Platelių vinkšna*

medžiai

Plungės r. sav. Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Platelių g-jos (12 kv.) teritorija, Platelių mstl.

Žemaitijos nacionalinis parkas, Platelių urbanistinis draustinis

363. Raganos uosis*

medžiai

Plungės r. sav. Platelių sen.

Platelių mstl.

Žemaitijos nacionalinis parkas, Platelių urbanistinis draustinis

364. Stirbaičių ąžuolas*

medžiai

Plungės r. sav. Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Beržoro g-jos (5 kv.) teritorija, Stirbaičių miškas, Stirbaičių k.

Žemaitijos nacionalinis parkas

365. Balbieriškio dvaro parkas

dendrologinę vertę turintys parkai

Prienų r. sav. Balbieriškio sen.

Balbieriškio mstl.

Nemuno kilpų regioninis parkas

366. Degsnės miško maumedis (aukščiausias Lietuvos medis)

medžiai

Prienų r. sav. Balbieriškio sen.

Prienų miškų urėdijos Balbieriškio g-jos (29 kv., 1 skl.) teritorija, Degsnės miškas

Nemuno kilpų regioninis parkas, Degsnės botaninis draustinis

367. Gojaus miško ąžuolas

medžiai

Prienų r. sav. Stakliškių sen.

Prienų miškų urėdijos Verknės g-jos (24 kv., 7 skl.) teritorija, Gojaus miškas, Pakrovų k.

 

368. Aukštelkų ąžuolas

medžiai

Radviliškio r. sav. Aukštelkų apylinkės sen.

Aukštelkų k.

 

369. Dapšionių ąžuolas

medžiai

Radviliškio r. sav. Sidabravo apylinkės sen.

Dapšionių k.

 

370. Dvikamienis Radvilonių miško ąžuolas

medžiai

Radviliškio r. sav. Pakalniškių apylinkės sen.

Radviliškio miškų urėdijos Aukštelkų g-jos (71 kv., 5 skl.) teritorija, Radvilonių miškas

 

371. Kurklių ąžuolas

medžiai

Radviliškio r. sav. Šeduvos apylinkės sen.

Radviliškio miškų urėdijos Šeduvos g-jos (54 kv., 1 skl.) teritorija, Kurklių miškas

 

372. Liaudiškių pušis

medžiai

Radviliškio r. sav. Baisogalos apylinkės sen.

Radviliškio miškų urėdijos Šeduvos g-jos (146 kv., 15 skl.) teritorija, Liaudiškių miškas

 

373. Linkaičių pušis

medžiai

Radviliškio r. sav. Šeduvos apylinkės sen.

Radviliškio miškų urėdijos Radviliškio g-jos (29 kv., 7 skl.) teritorija, Linkaičių miškas

 

374. Radvilonių ąžuolas

medžiai

Radviliškio r. sav. Pakalniškių apylinkės sen.

Radviliškio miškų urėdijos Aukštelkų g-jos (59 kv., 6 skl.) teritorija, Radvilonių miškas

 

375. Gražusis Plauginių miško ąžuolas

medžiai

Raseinių r. sav. Šiluvos sen.

Raseinių miškų urėdijos Padubysio g-jos (36 kv.) teritorija, Plauginių miškas

Dubysos regioninis parkas, Plauginių botaninis-zoologinis draustinis

376. Molavėnų ąžuolas

medžiai

Raseinių r. sav. Nemakščių sen.

Raseinių miškų urėdijos Viduklės g-jos (4 kv.) teritorija, Molavėnų k.

Pašešuvio valstybinis kraštovaizdžio draustinis

377. Vienišoji Zvėgių miško pušis

medžiai

Raseinių r. sav. Pagojukų sen.

Raseinių miškų urėdijos Pikčiūnų g-jos (30 kv.) teritorija, Zvėgių miškas

 

378. Bradesių ąžuolas*

medžiai

Rokiškio r. sav. Kriaunų sen.

Rokiškio miškų urėdijos Girios g-jos (727 kv., 40 skl.) teritorija, Bradesių k.

Sartų regioninis parkas

379. Mataučiznos guoba

medžiai

Rokiškio r. sav. Obelių sen.

Mataučiznos k.

 

380. Žiūkeliškių ąžuolas

medžiai

Rokiškio r. sav. Jūžintų sen.

Žiūkeliškių k.

Sartų regioninis parkas, Rašų hidrografinis draustinis

381. Dvikamienė Zyplių miško pušis

medžiai

Šakių r. sav. Griškabūdžio sen.

Šakių miškų urėdijos Klevinių g-jos (51 kv.) teritorija, Zyplių miškas

 

382. Gelgaudiškio dvaro parko antrasis ąžuolas

medžiai

Šakių r. sav. Gelgaudiškio sen.

Gelgaudiškio mstl.

Panemunių regioninis parkas

383. Gelgaudiškio dvaro parko pirmasis ąžuolas

medžiai

Šakių r. sav. Gelgaudiškio sen.

Gelgaudiškio mstl.

Panemunių regioninis parkas

384. Gelgaudiškio miško eglė (storiausia Lietuvos eglė)*

medžiai

Šakių r. sav. Gelgaudiškio sen.

Šakių miškų urėdijos Gelgaudiškio g-jos (2 kv.) teritorija, Gelgaudiškio miškas

Panemunių regioninis parkas, Šilupės geomorfologinis draustinis

385. Gelgaudiškio pušis

medžiai

Šakių r. sav. Gelgaudiškio sen.

Šakių miškų urėdijos Gelgaudiškio g-jos (2 kv.) teritorija, Gelgaudiškio mstl.

Panemunių regioninis parkas, Šilupės geomorfologinis draustinis

386. Ilguvos ąžuolas

medžiai

Šakių r. sav. Kriūkų sen.

Šakių miškų urėdijos Plokščių g-jos (1 kv.) teritorija, Ilguvos k.

Panemunių regioninis parkas, Nykos kraštovaizdžio draustinis

387. Obeliškių antrasis ąžuolas

medžiai

Šakių r. sav. Plokščių sen.

Šakių miškų urėdijos Gelgaudiškio g-jos (11 kv.) teritorija, Obeliškių k.

Panemunių regioninis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

388. Obeliškių pirmasis ąžuolas

medžiai

Šakių r. sav. Plokščių sen.

Šakių miškų urėdijos Gelgaudiškio g-jos (11 kv.) teritorija, Obeliškių k.

Panemunių regioninis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

389. Zyplių ąžuolas*

medžiai

Šakių r. sav. Lukšių sen.

Tubelių k.

 

390. Grybiškių ąžuolas

medžiai

Šalčininkų r. sav. Poškonių sen.

Šalčininkų miškų urėdijos Poškonių g-jos (578 kv., 4 skl.) teritorija, Nemkamedžio miškas

Dieveniškių istorinis regioninis parkas

391. Grybiškių pušis

medžiai

Šalčininkų r. sav. Poškonių sen.

Šalčininkų miškų urėdijos Poškonių g-jos (578 kv., 4 skl.) teritorija, Nemkamedžio miškas

Dieveniškių istorinis regioninis parkas

392. Stakų ąžuolas

medžiai

Šalčininkų r. sav. Poškonių sen.

Šalčininkų miškų urėdijos Poškonių g-jos (548 kv., 2 skl.) teritorija, Stakų miškas

Dieveniškių istorinis regioninis parkas Stakų kraštovaizdžio draustinis

393. Lieporių liepos (2)

medžiai

Šiaulių m. sav.

Lieporių k.

 

394. Bubių šešiakamienė eglė

medžiai

Šiaulių r. sav. Bubių sen.

Šiaulių miškų urėdijos Kurtuvėnų g-jos (353 kv.) teritorija, Paraudžių miškas

Kurtuvėnų regioninis parkas, Raudos kraštovaizdžio draustinis

395. Bubių tuopos (5)

medžių grupės

Šiaulių r. sav. Bubių sen.

Bubių k.

Kurtuvėnų regioninis parkas

396. Dugnų ąžuolas

medžiai

Šiaulių r. sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.

Kuršėnų miškų urėdijos Paežerių g-jos (3 kv.) teritorija, Dugnų miškas

 

397. Paežerių ąžuolas

medžiai

Šiaulių r. sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.

Kuršėnų miškų urėdijos Paežerių g-jos (16 kv.) teritorija, Paežerių miškas

 

398. Pociškės pušis

medžiai

Šiaulių r. sav. Bubių sen.

Pociškės k.

Kurtuvėnų regioninis parkas

399. Zuikiškės ąžuolas

medžiai

Šiaulių r. sav. Bubių sen.

Šiaulių miškų urėdijos Kurtuvėnų g-jos (311 kv.) teritorija, Paraudžių miškas

Kurtuvėnų regioninis parkas

400. Antininkų ąžuolas

medžiai

Šilalės r. sav. Bijotų sen.

Košių k.

 

401. Laumenų ąžuolas

medžiai

Šilalės r. sav. Bilionių sen.

Laumenų k.

Varnių regioninis parkas

402. Ręsčių uosis

medžiai

Šilalės r. sav. Laukuvos sen.

Ręsčių k.

 

403. Visdžiaugų ąžuolas

medžiai

Šilalės r. sav. Pajūrio sen.

Visdžiaugų k.

 

404. Didžioji tuja

medžiai

Šilutės r. sav. Kintų sen.

Kintų mstl.

 

405. Hermano Zudermano ąžuolas

medžiai

Šilutės r. sav. Šilutės sen.

Šilutės miškų urėdijos Šilutės g-jos (15 kv., 23 skl.) teritorija, Žalgirių miškas

Nemuno deltos regioninis parkas, Žalgirių kaimo kraštovaizdžio draustinis

406. Pagrynių ąžuolas

medžiai

Šilutės r. sav. Šilutės sen.

Šilutės m.

 

407. Abejučių ąžuolas

medžiai

Švenčionių r. sav. Pabradės sen.

Nemenčinės miškų urėdijos Purviniškių g-jos (141 kv., 42 skl.) teritorija, Abejučių k.

Asvejos regioninis parkas, Asvejos hidrografinis draustinis

408. Adamavo ąžuolas

medžiai

Švenčionių r. sav. Švenčionių sen.

Adamavo k.

Sirvėtos regioninis parkas, Sirvėtos kraštovaizdžio draustinis

409. Argirdiškės pušis

medžiai

Švenčionių r. sav. Švenčionėlių sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Januliškio g-jos (119 kv., 11 skl.) teritorija

Labanoro regioninis parkas, Lakajos kraštovaizdžio draustinis

410. Baltagalio pušis

medžiai

Švenčionių r. sav. Švenčionėlių sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Pasiaurės g-jos (75 kv., 22 skl.) teritorija

Labanoro regioninis parkas, Lakajos kraštovaizdžio draustinis

411. Gaigalinio kadagys

medžiai

Švenčionių r. sav. Labanoro sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Januliškio g-jos (45 kv., 8 skl.) teritorija

Labanoro regioninis parkas

412. Grybų ąžuolas

medžiai

Švenčionių r. sav. Sarių sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Žeimenos g-jos (337 kv., 7 skl.) teritorija, Grybų k.

 

413. Joniškės liepa

medžiai

Švenčionių r. sav. Labanoro sen.

Joniškės k.

Labanoro regioninis parkas, Lakajų kraštovaizdžio draustinis

414. Juodalksnis Gumbulis

medžiai

Švenčionių r. sav. Labanoro sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Januliškio g-jos (62 kv., 1 skl.) teritorija, Januliškio k.

Labanoro regioninis parkas, Peršokšnos kraštovaizdžio draustinis

415. Karpakėlio pirmasis ąžuolas

medžiai

Švenčionių r. sav. Pabradės sen.

Karpakėlio k.

Asvejos regioninis parkas

416. Kretuonių ąžuolai (2)

medžiai

Švenčionių r. sav. Švenčionėlių sen.

Kretuonių k.

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Kretuono kraštovaizdžio draustinis

417. Labanoro pušys (6)

medžių grupės

Švenčionių r. sav. Kaltanėnų sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Antaliedės g-jos (32 kv., 11 skl.; 33 kv., 1 skl.) teritorija, Labanoro miškas

Labanoro regioninis parkas, Kiauneliškio rezervatas

418. Laužėnų ąžuolas

medžiai

Švenčionių r. sav. Sarių sen.

Laužėnų k.

 

419. Laužėnų liepa

medžiai

Švenčionių r. sav. Sarių sen.

Laužėnų k.

 

420. Liepų Pavėsinė

medžių grupės

Švenčionių r. sav. Švenčionių sen.

Šventos k.

Sirvėtos regioninis parkas, Šventos kraštovaizdžio draustinis

421. Medišionių liepos (4)

medžių grupės

Švenčionių r. sav. Švenčionių sen.

Medišionių k.

 

422. Obelų Rago kadagiai

medžiai

Švenčionių r. sav. Kaltanėnų sen.

Obelų Rago k.

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Žeimenio hidrografinis draustinis

423. Peršokšnos piramidinė eglė

medžiai

Švenčionių r. sav. Labanoro sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Januliškio g-jos (63 kv., 38 skl.) teritorija

Labanoro regioninis parkas, Peršokšnos kraštovaizdžio draustinis

424. Purviniškių pušis

medžiai

Švenčionių r. sav. Pabradės sen.

Nemenčinės miškų urėdijos Purviniškių g-jos (131 kv., 1 skl.) teritorija, Purviniškių miškas

Asvejos regioninis parkas, Vyriogalos kraštovaizdžio draustinis

425. Purvino antrasis ąžuolas

medžiai

Švenčionių r. sav. Pabradės sen.

Nemenčinės miškų urėdijos Purviniškių g-jos (115 kv., 8 skl.) teritorija, Dubingių miškas

Asvejos regioninis parkas, Purviniškių telmologinis draustinis

426. Pušis su Koja

medžiai

Švenčionių r. sav. Švenčionėlių sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Pasiaurės g-jos (75 kv., 22 skl.) teritorija

Labanoro regioninis parkas, Lakajos kraštovaizdžio draustinis

427. Karklotės ąžuolas

medžiai

Tauragės r. sav. Batakių sen.

Karklotės k.

 

428. Skliausčių ąžuolas

medžiai

Telšių r. sav. Luokės sen.

Skliausčių k.

Varnių regioninis parkas

429. Tado Blindos pušis

medžiai

Telšių r. sav. Luokės sen.

Telšių miškų urėdijos Ubiškės g-jos (26 kv.) teritorija, Byvainės miškas

 

430. Adomo Mickevičiaus ąžuolas

medžiai

Trakų r. sav. Aukštadvario sen.

Aukštadvario mstl.

Aukštadvario regioninis parkas, Aukštadvario urbanistinis draustinis

431. Viktoro Bergo ąžuolas

medžiai

Trakų r. sav. Lentvario sen.

Rykantų k., automagistralės Vilnius-Kaunas 23 km

 

432. Atkočių tuopa

medžiai

Ukmergės r. sav. Deltuvos sen.

Atkočių k.

 

433. Felinkos ąžuolas

medžiai

Ukmergės r. sav. Lyduokių sen.

Ukmergės miškų urėdijos Želvos g-jos (560 kv., 3 skl.) teritorija, Felinkos miškas

Siesarties valstybinis kraštovaizdžio draustinis

434. Lentvorų ąžuolas

medžiai

Ukmergės r. sav. Lyduokių sen.

Lentvorų k.

 

435. Viškonių ąžuolas

medžiai

Ukmergės r. sav. Taujėnų sen.

Balelių (Viškonių) k.

 

436. Klykių ąžuolas

medžiai

Utenos r. sav. Tauragnų sen.

Klykių k.

 

437. Pakalnių ąžuolas

medžiai

Utenos r. sav. Leliūnų sen.

Pakalnių k.

 

438. Šuminų pušis

medžiai

Utenos r. sav. Tauragnų sen.

Ignalinos miškų urėdijos Vaišniūnų g-jos (108 kv., 7 skl.) teritorija, Šuminų k.

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Baluošo kraštovaizdžio draustinis

439. Varniškių II ąžuolas

medžiai

Utenos r. sav. Tauragnų sen.

Ignalinos miškų urėdijos Minčiagirės g-jos (170 kv., 31 skl.) teritorija, Varniškių k.

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Tauragno kraštovaizdžio draustinis

440. Varniškių liepa

medžiai

Utenos r. sav. Tauragnų sen.

Ignalinos miškų urėdijos Minčiagirės g-jos (185 kv., 26 skl.) teritorija, Varniškių k.

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Varniškių kaimo kultūrinis rezervatas

441. Aukštagirio augavietė

augavietės

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Randamonių g-jos (568 kv., 33 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas, Skroblaus gamtinis rezervatas

442. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (1 kv., 13 skl.) teritorija

443. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (2 kv., 13 skl.) teritorija

444. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (7 kv., 26 skl.) teritorija

445. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (7 kv., 32 skl.) teritorija

446. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (24 kv., 8 skl.) teritorija

447. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (40 kv., 12 skl.) teritorija

448. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (45 kv., 36 skl.) teritorija

449. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (47 kv., 15 skl.) teritorija

450. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (47 kv., 15 skl.) teritorija

451. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (56 kv., 6 skl.) teritorija

452. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (74 kv., 26 skl.) teritorija

453. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (74kv., 26 skl.) teritorija

454. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (79 kv., 38 skl.) teritorija

455. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (82 kv., 46 skl.) teritorija

456. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (85 kv., 30 skl.) teritorija

457. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (86 kv., 3 skl.) teritorija

458. Drevėtos pušys (2)

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kabelių g-jos (141 kv., 13 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas, Grūdos hidrografinis draustinis

459. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kabelių g-jos (141 kv., 24 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas, Grūdos hidrografinis draustinis

460. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kabelių g-jos (160 kv., 1 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas, Grūdos hidrografinis draustinis

461. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kabelių g-jos (182 kv., 41 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas

462. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kabelių g-jos (204 kv., 5 skl.) teritorija, Darželių k.

Dzūkijos nacionalinis parkas

463. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kabelių g-jos (204 kv., 36 skl.) teritorija, Darželių k.

Dzūkijos nacionalinis parkas

464. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Musteikos g-jos (257 kv., 13 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas

465. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Musteikos g-jos (257 kv., 16 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas

466. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Musteikos g-jos (269 kv., 14 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas, Didžbalės telmologinis draustinis

467. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Musteikos g-jos (271 kv., 22 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas

468. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Musteikos g-jos (271 kv., 32 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas

469. Drevėtos pušys (2)

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Varėnos miškų urėdijos Marcinkonių g-jos (2 kv., 20 skl.) teritorija, Zervynų k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Ūlos kraštovaizdžio draustinis

470. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Varėnos miškų urėdijos Marcinkonių g-jos (79 kv., 7 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas, Drevių kampo geomorfologinis draustinis

471. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Varėnos miškų urėdijos Marcinkonių g-jos (107 kv., 14 skl.) teritorija, Marcinkonių k.

Dzūkijos nacionalinis parkas

472. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Varėnos miškų urėdijos Marcinkonių g-jos (127 kv., 52 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas

473. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Varėnos miškų urėdijos Marcinkonių g-jos (143 kv., 80 skl.) teritorija, Marcinkonių k.

Dzūkijos nacionalinis parkas

474. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Varėnos miškų urėdijos Marcinkonių g-jos (197 kv., 32 skl.) teritorija, Marcinkonių k.

Dzūkijos nacionalinis parkas

475. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Varėnos miškų urėdijos Marcinkonių g-jos (198 kv., 12 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas

476. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Varėnos miškų urėdijos Marcinkonių g-jos (199 kv., 9 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas

477. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Varėnos miškų urėdijos Marcinkonių g-jos (326 kv., 9 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas

478. Drevėta pušis

medžiai

Varėnos r. sav. Merkinės sen.

Druskininkų miškų urėdijos Merkinės g-jos (197 kv., 12 skl.) teritorija, Trasninko k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Merkio kraštovaizdžio draustinis

479. Dūbo pušis*

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kabelių g-jos (389 kv., 5 skl.) teritorija, Dūbo miškas

 

480. Lietuvio liepa*

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Margionių k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Kariniškių kraštovaizdžio draustinis

481. Zervynų ąžuolas

medžiai

Varėnos r. sav. Marcinkonių sen.

Zervynų k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Ūlos kraštovaizdžio draustinis

482. Ąžuolų Karalienė

medžiai

Vilniaus r. sav. Dūkštų sen.

Vilniaus miškų urėdijos Dūkštų g-jos (25 kv., 5 skl.) teritorija, Drebulynės miškas

Neries regioninis parkas

483. Belūnų ąžuolas

medžiai

Vilniaus r. sav. Zujūnų sen.

Vilniaus miškų urėdijos Sudervės g-jos (124 kv., 1 skl.) teritorija, Belūnų miškas

Griovių valstybinis geomorfologinis draustinis

484. Glitiškių ąžuolas*

medžiai

Vilniaus r. sav. Paberžės sen.

Glitiškių k.

 

485. Gojaus ąžuolas

medžiai

Vilniaus r. sav. Dūkštų sen.

Vilniaus miškų urėdijos Dūkštų g-jos (301 kv., 25 skl.) teritorija, Gojaus miškas

 

486. Šventasis Daubų ąžuolas

medžiai

Vilniaus r. sav. Dūkštų sen.

Vilniaus miškų urėdijos Dūkštų g-jos (323 kv., 2 skl.) teritorija

Neries regioninis parkas, Dūkštų kraštovaizdžio draustinis

487. Vaigeliškių ąžuolas

medžiai

Vilniaus r. sav. Dūkštų sen.

Vilniaus miškų urėdijos Dūkštų g-jos (37 kv., 8 skl.) teritorija, Drebulynės miškas

Neries regioninis parkas

488. Balčių ąžuolas

medžiai

Zarasų r. sav. Degučių sen.

Zarasų miškų urėdijos Dusetų g-jos (509 kv., 69 skl.) teritorija, Senadvario miškas

Gražutės regioninis parkas, Veprio kraštovaizdžio draustinis

489. Eglės Sesės

medžiai

Zarasų r. sav. Salako sen.

Zarasų miškų urėdijos Gražutės g-jos (100 kv., 16 skl.) teritorija, Gražutės miškas

Gražutės regioninis parkas

490. Ilgašilio pušis

medžiai

Zarasų r. sav. Dusetų sen.

Zarasų miškų urėdijos Dusetų g-jos (11 kv., 18 skl.) teritorija, Ilgašilio miškas

Sartų regioninis parkas, Ilgašilio kraštovaizdžio draustinis

491. Kalniukų ąžuolas

medžiai

Zarasų r. sav. Suvieko sen.

Zarasų miškų urėdijos Antazavės g-jos (221 kv., 40 skl.) teritorija, Kalniukų k.

 

492. Mukulių ąžuolas

medžiai

Zarasų r. sav. Zarasų sen.

Mukulių k.

 

493. Pakerių kadagiai

medžiai

Zarasų r. sav. Antazavės sen.

Pakerių k.

Sartų regioninis parkas, Kalviškių geomorfologinis draustinis

494. Pakerniškių juodalksnis

medžiai

Zarasų r. sav. Salako sen.

Pakerniškių k.

Gražutės regioninis parkas

495. Pažemio pušis

medžiai

Zarasų r. sav. Degučių sen.

Pažemio k.

 

496. Salako pušis

medžiai

Zarasų r. sav. Salako sen.

Zarasų miškų urėdijos Salako g-jos (29 kv., 8 skl.) teritorija, Giteniškės miškas

Gražutės regioninis parkas, Dumblynės kraštovaizdžio draustinis

497. Stelmužės ąžuolas*

medžiai

Zarasų r. sav. Imbrado sen.

Stelmužės k.

 

 

* Vertingiausi gamtos paveldo objektai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 20 d. nutarimu Nr. 311 „Dėl gamtos paminklų paskelbimo“ (Žin., 2000, Nr. 24-621) paskelbti gamtos paminklais.

 

_________________

part_ac715f42593d461fb7d9a07712e4efb5_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 4 d įsakymu Nr. D1-309

 

_________________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 4 d įsakymu Nr. D1-309

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 4 d įsakymu Nr. D1-309

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 4 d įsakymu Nr. D1-309

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 4 d įsakymu Nr. D1-309

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 4 d įsakymu Nr. D1-309

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 4 d įsakymu Nr. D1-309

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 4 d įsakymu Nr. D1-309

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 4 d įsakymu Nr. D1-309

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 4 d įsakymu Nr. D1-309

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 4 d įsakymu Nr. D1-309

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 4 d įsakymu Nr. D1-309

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 4 d įsakymu Nr. D1-309

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 4 d įsakymu Nr. D1-309

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 4 d įsakymu Nr. D1-309

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 4 d įsakymu Nr. D1-309

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 4 d įsakymu Nr. D1-309

 

_________________