LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2002 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 677 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 119:2002 „MAISTO PRODUKTŲ ŽENKLINIMAS“ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. gegužės 20 d. Nr. V-475

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas 2007 m. lapkričio 27 d. Komisijos direktyvą 2007/68/EB, iš dalies keičiančią Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/13/EB IIIa priedą dėl tam tikrų maisto sudedamųjų dalių (OL 2007 L 310, p. 11):

1. Pakeičiu Lietuvos higienos normą HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 677 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“ tvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 13-530; 2004, Nr. 161-5892; 2005, Nr. 110-4024, Nr. 142-5149; 2007, Nr. 132-5392):

1.1. Papildau preambulę žodžiais:

„2007 m. lapkričio 27 d. Komisijos direktyva 2007/68/EB, iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/13/EB IIIa priedą dėl tam tikrų maisto sudedamųjų dalių.“

1.2. Išdėstau 5 priedą taip:

1. Glitimo turintys javai (t. y. kviečiai, rugiai, miežiai, avižos, kviečiai spelta, kamutas arba jų sukryžmintos atmainos) ir jų produktai, išskyrus:

1.1. kviečių pagrindu pagamintus gliukozės sirupus, įskaitant gliukozę ir jų produktus, jei dėl apdirbimo proceso nepadidėja Europos maisto saugos tarnybos įvertintas alergeniškumo lygis, taikomas atitinkamam produktui, iš kurio jie pagaminti;

1.2. kviečių pagrindu pagamintus maltodekstrinus ir jų produktus, jei dėl apdirbimo proceso nepadidėja Europos maisto saugos tarnybos įvertintas alergeniškumo lygis, taikomas atitinkamam produktui, iš kurio jie pagaminti;

1.3. miežių pagrindu pagamintus gliukozės sirupus;

1.4. javus, naudojamus distiliatų ar žemės ūkio kilmės etilo alkoholio, skirto spiritiniams gėrimams ir kitiems alkoholiniams gėrimams, gamybai.

2. Vėžiagyviai ir jų produktai.

3. Kiaušiniai ir jų produktai.

4. Žuvis ir jos produktai, išskyrus:

4.1. žuvies želatiną, naudojamą kaip vitaminų ar karotenoidų preparatų nešiklį;

4.2. žuvies želatiną ar žuvų klijus, naudojamus alui ir vynui skaidrinti.

5. Žemės riešutai ir jų produktai.

6. Sojų pupelės ir jų produktai, išskyrus:

6.1. rafinuotą sojų pupelių aliejų ir riebalus ir jų produktus, jei dėl apdirbimo proceso nepadidėja Europos maisto saugos tarnybos įvertintas alergeniškumo lygis, taikomas atitinkamam produktui, iš kurio jie pagaminti;

6.2. natūralių tokoferolių mišinius (E306), natūralų d-alfa tokoferolį, natūralų d-alfa tokoferolio acetatą, natūralų d-alfa tokoferolio sukcinatą iš sojų pupelių;

6.3. iš sojų pupelių aliejaus pagamintus fitosterolius ir fitosterolių esterius;

6.4. augalinių stanolių esterius, pagamintus iš sojų pupelių aliejaus sterolių.

7. Pienas ir jo produktai (įskaitant laktozę), išskyrus:

7.1. išrūgas, naudojamas distiliatų ar žemės ūkio kilmės etilo alkoholio, skirto spiritiniams gėrimams ir kitiems alkoholiniams gėrimams, gamybai;

7.2. laktitolį.

8. Riešutai, t. y. migdolai (amygdalus communis l.), lazdynų riešutai (Corylus avellana), graikiniai riešutai (Juglans regia), anakardžiai (anakardium occidentale), karijos (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), bertoletijos (Bertholletia excelsa), pistacijos (Pistacia vera), makadamijos (Macadamia ternifolia) ir jų produktai, išskyrus:

8.1. riešutus, naudojamus distiliatų ar žemės ūkio kilmės etilo alkoholio, skirto spiritiniams gėrimams ar kitiems alkoholiniams gėrimams, gamybai.

9. Salierai ir jų produktai.

10. Garstyčios ir jų produktai.

11. Sezamų sėklos ir jų produktai.

12. Sieros dioksidas ir sulfitai, kurių koncentracija didesnė kaip 10 mg/kg arba 10 mg/l, išreikšti kaip SO2.

13. Lubinai ir jų produktai.

14. Moliuskai ir jų produktai.“

2. Nustatau, kad:

2.1. higienos normos 16.10 punktas pripažįstamas netekusiu galios nuo 2007 m. lapkričio 26 d.;

2.2. leidžiama prekiauti maisto produktais, patiektais rinkai ar paženklintais iki 2009 m. gegužės 31 d. ir atitinkančiais šios higienos normos 16.10 punkto reikalavimus, kol baigsis jų atsargos;

2.3. šio įsakymo 1.2 punktas įsigaliojo nuo 2007 m. lapkričio 26 d.

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ,

PAVADUOJANTI SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRĄ       VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ