LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

DEKRETAS

 

DĖL MIEŽIŠKIŲ HERBO TVIRTINIMO

 

2008 m. gegužės 19 d. Nr. 1K-1346

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl miestų herbų tvirtinimo“ ir atsižvelgdamas į Lietuvos heraldikos komisijos išvadą,

tvirtinu MIEŽIŠKIŲ herbą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS

 

_________________