LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS APMOKAMŲ SPECIALIZUOTŲ AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2008 m. gegužės 9 d. Nr. V-436

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512) 9 straipsnio 6 dalimi ir 25 straipsnio 1 dalimi bei atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2008 m. balandžio 24 d. nutarimą Nr. 3/1 „Dėl V darbo užmokesčio didinimo etapo krypčių ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų indeksavimo“ ir nutarimą Nr. 3/2 „Dėl bazinių kainų indeksavimo didėjančioms energetikos ir kitoms išlaidoms padengti“:

1. Tvirtinu Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 3 d. įsakymą Nr. V-332 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 50-1969);

2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymą Nr. V-54 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-332 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 14-487).

3. Nustatau, kad šiuo įsakymu patvirtintas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašas taikomas atsiskaitant už paslaugas, suteiktas nuo 2008 m. gegužės 1 d.

4. Pavedu ministerijos sekretoriui kontroliuoti šio įsakymo vykdymą pagal administruojamą sritį.

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ,

PAVADUOJANTI SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRĄ          VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymu
Nr. V-436

 

PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS APMOKAMŲ SPECIALIZUOTŲ AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Konsultacijų bazinė kaina (balais)

1.

Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos:

 

1.1

Endokrinologo

51,6

1.2

Gastroenterologo

1.3

Genetiko

1.4

Hematologo

1.5

Kardiologo

1.6

Nefrologo

1.7

Neonatologo

1.8

Reumatologo

1.9

Vaikų alergologo

1.10

Vaikų endokrinologo

1.11

Vaikų gastroenterologo

1.12

Vaikų hematologo

1.13

Vaikų kardiologo

1.14

Vaikų nefrologo

1.15

Vaikų neurologo

1.16

Vaikų pulmonologo

1.17

Vaikų reumatologo

1.18

Vaikų urologo

1.19

Onkologo chemioterapeuto (teikiama vaikams iki 18 metų)

47,0

1.20

Abdominalinės chirurgijos gydytojo

42,1

1.21

Akušerio ginekologo

1.22

Alergologo ir klinikinio imunologo

1.23

Anesteziologo reanimatologo

1.24

Burnos chirurgo

1.25

Chirurgo

1.26

Darbo medicinos gydytojo

1.27

Dermatovenerologo

1.28

Endodontologo

1.29

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo

1.30

Geriatro

1.31

Infektologo

1.32

Klinikinio fiziologo

1.33

Klinikinio toksikologo

1.34

Koloproktologo

1.35

Kraujagyslių chirurgo

1.36

Krūtinės chirurgo

1.37

Neurochirurgo

1.38

Neurologo

1.39

Oftalmologo

1.40

Onkologo

1.41

Onkologo chemioterapeuto (teikiama suaugusiesiems)

1.42

Onkologo radioterapeuto

1.43

Ortodonto odontologo

1.44

Ortopedo odontologo

1.45

Ortopedo traumatologo

1.46

Otorinolaringologo

1.47

Periodontologo

1.48

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo

1.49

Psichiatro

1.50

Psichoterapeuto

42,1

1.51

Pulmonologo

1.52

Rentgenodiagnostikos gydytojo

1.53

Širdies chirurgo

1.54

Urologo

1.55

Vaikų anesteziologo

1.56

Vaikų chirurgo

1.57

Vaikų ir paauglių psichiatro

1.58

Vaikų ligų gydytojo

1.59

Vaikų neurochirurgo

1.60

Vaikų odontologo

1.61

Vaikų oftalmologo

1.62

Vaikų ortopedo traumatologo

1.63

Veido ir žandikaulių chirurgo

1.64

Vidaus ligų gydytojo

1.65

Radiologo (teikiama vaikams iki 18 metų)

55,5

1.66

Radiologo (teikiama suaugusiesiems)

55,4

1.67

Echoskopuotojo

52,2

1.68

Endoskopuotojo

1.69

Echoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) aspiracinė punkcija)

62,3

1.70

Endoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) polipektomija)

1.71

Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė punkcija), ir(ar) hormoninis tyrimas)

71,8

1.72

Gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas)

1.73

Hematologo (kai atliekama kaulų čiulpų punkcija (trepanobiopsija)

1.74

Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė)

1.75

Nefrologo (kai atliekama inkstų echoskopija ir (ar) mikrobiologinis tyrimas)

1.76

Reumatologo (kai atliekama sąnario ertmės punkcija)

1.77

Vaikų alergologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti)

1.78

Vaikų endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas)

1.79

Vaikų gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas)

1.80

Vaikų hematologo (kai atliekama kaulų čiulpų punkcija (trepanobiopsija)

71,8

1.81

Vaikų kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterine analize)

1.82

Vaikų nefrologo (kai atliekama inkstų echoskopija ir (ar) mikrobiologinis tyrimas)

1.83

Vaikų neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai)

1.84

Vaikų pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmes punkcija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija su broncholitiku)

1.85

Vaikų reumatologo (kai atliekama sąnario ertmes punkcija)

1.86

Vaikų urologo konsultacija (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)

1.87

Alergologo, klinikinio imunologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti)

59,8

1.88

Dermatovenerologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti ir (ar) biopsija, ir (ar) mikrobiologiniai tyrimai)

1.89

Fizines medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai paciento konsultacijos metu paskiriamas (keičiamas) ir atliekamas vienos rūšies procedūrų kursas)

1.90

Infektologo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas)

1.91

Neurochirurgo (kai atliekama elektroencefalograma)

1.92

Neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai)

1.93

Onkologo chemoterapeuto (kai atliekama biopsija ir (ar) kaulų čiulpų punkcija (trepanobiopsija)

1.94

Psichiatro (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas)

1.95

Pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmes punkcija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija su broncholitiku)

1.96

Vaikų ir paauglių psichiatro (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas)

1.97

Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas)

1.98

Vaikų neurochirurgo (kai atliekama elektroencefalograma)

1.99

Vidaus ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas)

1.100

Abdominalines chirurgijos gydytojo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija)

74,8

1.101

Akušerio ginekologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) kolposkopinis tyrimas ir (ar) biopsija, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija)

1.102

Burnos chirurgo (kai atliekama ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)

1.103

Chirurgo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas, ir (ar) amputacija, ir (ar) biges suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) pleuros ar sąnario ertmes punkcija)

1.104

Koloproktologo (kai atliekama transrektalinis endoskopinis tyrimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija)

74,8

1.105

Kraujagyslių chirurgo (kai atliekamas kraujagyslių ultragarsinis tyrimas ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)

1.106

Krūtinės chirurgo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija)

1.107

Oftalmologo (kai atliekama ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)

1.108

Ortopedo traumatologo (kai atliekama amputacija, ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija ir jos medžiagos ištyrimas, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) sąnario punkcija)

74,8

1.109

Otorinolaringologo(kai atliekamas prienosinių ančių endoskopinis tyrimas ir (ar) punkcija (zondavimas), ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) audiograma, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija)

1.110

Urologo konsultacija (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)

1.111

Vaikų chirurgo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas, ir (ar) amputacija, ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) pleuros ar sąnario ertmės punkcija)

1.112

Vaikų oftalmologo (kai atliekama ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)

1.113

Vaikų ortopedo traumatologo (kai atliekama amputacija, ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija ir jos medžiagos ištyrimas, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) sąnario punkcija)

1.114

Anesteziologo reanimatologo (kai atliekama bendrinė arba spinalinė nejautra, išskyrus odontologines paslaugas)

147,6

1.115

Vaikų anesteziologo (kai atliekama bendrinė arba spinalinė nejautra, išskyrus odontologines paslaugas)

1.116

Oftalmologo (kai atliekamas argoninio lazerio koaguliacijos seansas)

86,2

1.117

Oftalmologo (kai atliekamas YAG lazerio fotokoaguliacijos seansas)

64,7

1.118

Oftalmologo (kai atliekama fluorescencinė angiografija)

175,8

2.

Gydytojų specialistų tretinio lygio paslaugos:

 

2.1

Alergologo ir klinikinio imunologo

95,1

2.2

Endodontologo

2.3

Endokrinologo

2.4

Gastroenterologo

2.5

Genetiko

2.6

Hematologo

2.7

Kardiologo

2.8

Nefrologo

2.9

Neonatologo

2.10

Onkologo chemioterapeuto

2.11

Onkologo radioterapeuto

2.12

Ortodonto odontologo

2.13

Ortopedo odontologo

2.14

Periodontologo

2.15

Pulmonologo

2.16

Reumatologo

2.17

Vaikų alergologo

2.18

Vaikų endokrinologo

95,1

2.19

Vaikų gastroenterologo

2.20

Vaikų hematologo

2.21

Vaikų kardiologo

2.22

Vaikų nefrologo

2.23

Vaikų neurologo

2.24

Vaikų odontologo

2.25

Vaikų pulmonologo

2.26

Vaikų reumatologo

2.27

Vaikų urologo

2.28

Veido ir žandikaulių chirurgo

2.29

Abdominalinės chirurgijos gydytojo

72,0

2.30

Akušerio ginekologo

2.31

Anesteziologo reanimatologo

2.32

Burnos chirurgo

2.33

Dermatovenerologo

2.34

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo

2.35

Infektologo

2.36

Klinikinio fiziologo

2.37

Klinikinio toksikologo

2.38

Koloproktologo

2.39

Kraujagyslių chirurgo

2.40

Krūtinės chirurgo

2.41

Neurochirurgo

2.42

Neurologo

2.43

Oftalmologo

2.44

Onkologo

2.45

Ortopedo traumatologo

2.46

Otorinolaringologo

2.47

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo

2.48

Psichiatro

2.49

Psichoterapeuto

72,0

2.50

Rentgenodiagnostikos gydytojo

2.51

Širdies chirurgo

2.52

Urologo

2.53

Vaikų anesteziologo

2.54

Vaikų chirurgo

2.55

Vaikų ir paauglių psichiatro

2.56

Vaikų ligų gydytojo

2.57

Vaikų neurochirurgo

2.58

Vaikų oftalmologo

2.59

Vaikų ortopedo traumatologo

2.60

Alergologo, klinikinio imunologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti)

126,5

2.61

Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas)

2.62

Gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas ir (ar) mikrobiologinis tyrimas)

2.63

Hematologo (kai atliekama kaulų čiulpų punkcija (trepanobiopsija)

2.64

Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė ir (ar) pasyvios ortostazės mėginys, ir (ar) kardiopulmoninis krūvio mėginys)

2.65

Nefrologo (kai atliekama inkstų echoskopija ir (ar) mikrobiologinis tyrimas)

2.66

Onkologo chemoterapeuto (kai atliekama biopsija ir (ar) kaulų čiulpų punkcija (trepanobiopsija)

2.67

Pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija su broncholitiku)

2.68

Reumatologo (kai atliekama sąnario ertmės punkcija)

2.69

Vaikų alergologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti)

2.70

Vaikų endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas)

2.71

Vaikų gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas ir (ar) mikrobiologinis tyrimas)

2.72

Vaikų hematologo (kai atliekama kaulų čiulpų punkcija (trepanobiopsija)

2.73

Vaikų kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė)

2.74

Vaikų nefrologo (kai atliekama inkstų echoskopija ir (ar) mikrobiologinis tyrimas)

2.75

Vaikų neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai)

2.76

Vaikų pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija su broncholitiku)

2.77

Vaikų reumatologo (kai atliekama sąnario ertmės punkcija)

2.78

Vaikų urologo konsultacija (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)

2.79

Radiologo (teikiama vaikams iki 18 metų)

110,6

2.80

Radiologo (teikiama suaugusiesiems)

84,5

2.81

Radiologo (kai atliekama biopsija ir (ar) aspiracinė punkcija)

124,7

2.82

Echoskopuotojo

91,1

2.83

Endoskopuotojo

2.84

Echoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) aspiracinė punkcija)

101,1

2.85

Endoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) polipektomija)

2.86

Dermatovenerologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti ir (ar) biopsija, ir (ar) mikrobiologiniai tyrimai)

97,5

2.87

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai paciento konsultacijos metu paskiriamas (keičiamas) ir atliekamas vienos rūšies procedūrą kursas)

2.88

Infektologo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas)

2.89

Neurochirurgo (kai atliekama elektroencefalograma)

2.90

Neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai)

2.91

Psichiatro (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas)

2.92

Vaikų ir paauglių psichiatro (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas)

2.93

Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas)

2.94

Vaikų neurochirurgo (kai atliekama elektroencefalograma)

2.95

Vidaus ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas)

2.96

Abdominalinės chirurgijos gydytojo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija)

100,8

2.97

Akušerio-ginekologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) kolposkopinis tyrimas ir (ar) biopsija, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija)

2.98

Burnos chirurgo (kai atliekama ekscizija ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)

2.99

Koloproktologo (kai atliekama transrektalinis endoskopinis tyrimas ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija)

2.100

Kraujagyslių chirurgo (kai atliekamas kraujagyslių ultragarsinis tyrimas ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)

2.101

Krūtinės chirurgo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija)

2.102

Oftalmologo (kai atliekama ekscizija ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)

2.103

Ortopedo traumatologo (kai atliekama amputacija ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija ir jos medžiagos ištyrimas, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) sąnario punkcija)

2.104

Otorinolaringologo (kai atliekamas prienosinių ančių endoskopinis tyrimas ir (ar) punkcija (zondavimas), ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) audiograma, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija)


2.105

Urologo konsultacija (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)

100,8

2.106

Vaikų chirurgo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas, ir (ar) amputacija, ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) pleuros ar sąnario ertmės punkcija)

2.107

Vaikų oftalmologo (kai atliekama ekscizija ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)

2.108

Vaikų ortopedo traumatologo (kai atliekama amputacija ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija ir jos medžiagos ištyrimas, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) sąnario punkcija)

 

_________________