LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SPALIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 529 „DĖL MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. balandžio 15 d. Nr. V-288

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512; 2005, Nr. 67-2402) 10 straipsnio 1 dalimi, Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti, Kompensuojamųjų vaistų ir Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų (A, B ir C sąrašų) keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Žin., 2002, Nr. 39-1450; 2007, Nr. 21-788), 41 punktu ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. nutarimą Nr. 8/11.2,

pakeičiu Medicinos pagalbos priemonių, kurių išlaidos ambulatorinio gydymo metu kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 529 „Dėl Medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 85-2609; 2004, Nr. 152-5563; 2005, Nr. 61-2184, Nr. 142-5146; 2006, Nr. 14-522, Nr. 35-1280, Nr. 67-2482, Nr. 123-4658; 2008, Nr. 22-824):

1. Išdėstau sąrašo eilutę „Specialiosios medicininės paskirties maisto produktai, kurių sudėtyje nėra baltymų“ taip:

 

Specialiosios medicininės paskirties maisto produktai, kurių sudėtyje nėra baltymų

Asmenims, sergantiems fenilketonurija:

0–1 metų – 10 kg per metus

1–3 metų – 30 kg per metus

3–7 metų – 46 kg per metus

7–10 metų – 50 kg per metus

10–18 metų – 56 kg per metus

18 metų ir vyresniems – 56 kg per metus (išrašoma iki 6 mėnesių gydymo kursui)

 

2. Išdėstau sąrašo eilutę „Proteini hydrolizatum“ taip:

 

Proteini hydrolizatum

Vaikams ir asmenims nuo 18 metų, sergantiems fenilketonurija (TLK-10 kodas E70), išrašoma iki 3 mėnesių gydymo kursui

 

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                  RIMVYDAS TURČINSKAS