LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

DEKRETAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRĖS R. ŽAKAITIENĖS ATSISTATYDINIMO

 

2008 m. balandžio 11 d. Nr. 1K-1310

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 7 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Gedimino Kirkilo teikimą,

priimu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrės Romos ŽAKAITIENĖS atsistatydinimą ir pavedu jai eiti pareigas, kol bus paskirtas naujas ministras.

 

2 straipsnis.

Šis dekretas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS

 

_________________