LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2002 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 30 „DĖL SKERDYKLŲ, KLASIFIKUOJANČIŲ GYVULIŲ SKERDENAS, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. kovo 28 d. Nr. 3D-173

Vilnius

 

 

Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos įgyvendinimo“ (Žin., 2001, Nr. 57-2056; 2007, Nr. 52-2028) 1.1 punktą,

pakeičiu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymą Nr. 30 „Dėl skerdyklų, klasifikuojančių gyvulių skerdenas, sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 12-439; 2007, Nr. 69-2751):

1. Išbraukiu nurodytuoju įsakymu patvirtinto Galvijų skerdenas klasifikuojančių skerdyklų sąrašo 7 ir 8 punktus.

2. Išbraukiu nurodytuoju įsakymu patvirtinto Kiaulių skerdenas klasifikuojančių skerdyklų sąrašo 13 ir 21 punktus.

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                                   KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ