Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 M. GEGUŽĖS 11 D. NUTARIMO NR. 443 „DĖL NACIONALINĖS ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO DIDINIMO 2006–2010 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. kovo 12 d. Nr. 238

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Nacionalinę energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006–2010 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 11 d. nutarimu Nr. 443 „Dėl Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006–2010 metų programos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 54-1956), ir įrašyti priedo 32 punkto skiltyje „Įvykdymo terminai (metais)“ vietoj skaičiaus „2007“ skaičius „2007–2008“.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                      Gediminas Kirkilas

 

Ūkio ministras                                                                                                       Vytas Navickas