LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. vasario 26 d. Nr. 224

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2002, Nr. 112-4996; 2004, Nr. 153-5578):

1. Išdėstyti 3.155 punktą taip:

3.155. licencijos atlikti:

3.155.1. geodezinius darbus:

3.155.1.1. išdavimą

100 litų

3.155.1.2. patikslinimą ir pakartotinį išdavimą

80 litų

3.155.1.3. dublikato išdavimą

60 litų

3.155.2. topografinius ir kartografinius darbus:

 

3.155.2.1. išdavimą

100 litų

3.155.2.2. patikslinimą ir pakartotinį išdavimą

80 litų

3.155.2.3. dublikato išdavimą

60 litų.“

2. Papildyti šiais 4.3242, 4.3242.1 ir 4.3242.2 punktais:

 

„4.3242. matininko ar matininko eksperto kvalifikacijos pažymėjimo:

 

4.3242.1. išdavimą

80 litų

4.3242.2. dublikato išdavimą

60 litų.“

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                                Gediminas Kirkilas

 

Finansų ministras                                                                                                         Rimantas Šadžius

______________