LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2003 M. LAPKRIČIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V-134 „DĖL STATYBOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. vasario 29 d. Nr. V-43

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. lapkričio 13 d. įsakymą Nr. V-134 „Dėl statybos taisyklių patvirtinimo“ ir pripažįstu netekusiomis galios įsakymo 1 punktu patvirtintas statybos taisykles ST 8871063.04:2003 „Automobilių kelių rekonstruojamų dangų kartotiniai konstrukciniai sprendiniai“.

 

 

 

GENERALINIS DIREKTORIUS                                                     VIRGAUDAS PUODŽIUKAS