LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2007 M. SAUSIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-16 „DĖL AUTOMOBILIŲ KELIŲ MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO TRA MIN 07 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. vasario 29 d. Nr. V-44

Vilnius

 

 

Pakeičiu Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašą TRA MIN 07, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-16 „Dėl Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA MIN 07 patvirtinimo“ ir išdėstau 4 priedą nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

GENERALINIS DIREKTORIUS                                                     VIRGAUDAS PUODŽIUKAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos

generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-16

(Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos

generalinio direktoriaus 2008 m. vasario 29 d. įsakymo Nr. V-44

redakcija) Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių

reikalavimų aprašo TRA MIN 07 4 priedas (privalomasis)

 

REIKALAVIMAI MINERALINĖMS MEDŽIAGOMS, NAUDOJAMOMS BITUMINIAMS MIŠINIAMS IR PAVIRŠIAUS APDOROJIMO SLUOKSNIAMS

 

Mineralinių medžiagų savybės ir kategorijos

Punktas

Naudojimo sritis Savybė

AC P

AC PD

AC AN (AC AS)1)

AC VN, AC VL, MA N

AC AS

SMA S, SMA N, MA S, AC VS

PA

Šlamas

Paviršiaus apdorojimas

8.1.

Medžiagos petrografinis aprašymas

Deklaruojama

8.2.

Dalelių sausasis tankis

Deklaruojama

 

Stambioji ir smulkioji mineralinė medžiaga

9.2.

Granuliometrinė sudėtis

 

plačiosios frakcijos / tiekėjo deklaruojamos frakcijos pagal 2 lentelę

GF85 (2 eilutė),

GA85 (8 eilutė),

GC90/10 (3 eilutė),

GC90/15 (4–7 eilutės),

GC90/20 (9–17 eilutės),

GC90/15 – kai jungiamos 3 frakcijos,

GA85 – mišiniams su d=0

GF85 (2 eilutė),

GA85 (8 eilutė),

GC90/10 (3 eilutė),

GC90/15 (4–6 eilutės),

GC90/20 (9–13 eilutės),

GA85 – mišiniams su d=0

GF85 (2 eilutė),

GA85 (8 eilutė, tik skaldytam smėliui),

GC90/10 (3 eilutė),

GC90/15 (4–7 eilutės),

GC90/20 (9–15 eilutės)

GF85 (2 eilutė),

GC90/10 (3 eilutė),

GC90/15 (4–7 eilutės),

GC90/10 (3 eilutė),

GC90/15 (4–5, (6) eilutės)

gretimų frakcijų mišinys pagal 3 lentelę

G20/15; G20/17,5

gamintojo deklaruojamos tipiškos granul. sudėties nuokrypiai pagal 4 lentelę

GTC10

9.3.

Mineralinių dulkių kiekis

pagal 5 lentelę

neskaldytam smėliui – f5; mineralinių medžiagų mišiniui – f16; nuo 2/5 iki 22/32 – f4

neskaldytam smėliui – f3; iki 0/2 – f16; iki 0/5 – f10; nuo 2/5 iki 8/11 – f2; nuo 8/16 ir didesniems – f1

iki 0/2 (neskald. smėliui) – f3; iki 0/2 – f16; iki 0/5 – f10; nuo2/5 iki 8/11 – f2; nuo 8/16 ir didesniems – f1

iki 0/2 (neskald. smėliui) – f3; iki 0/2 – f16; nuo 2/5 iki 8/11 – f2; nuo 11/16 ir didesniems – f1

f0,5

9.4.

Mineralinių dulkių kokybė

pagal 6 lentelę

pagal 6 lentelės 1 eilutę

9.5.

Stambiosios mineralinės medžiagos forma

SI50(FI50)

SI30(FI30)

SI20(FI20)

SI15 (FI15)

SI20(FI20)

9.6.

Aptrupėjusio ir skelto paviršiaus dalelių procentas

Cnr; C50/30

Cnr; C50/30

C90/1; C100/0

C90/1; C100/0

C100/0

C90/1; C100/0

Mineralinių medžiagų savybės ir kategorijos

9.7.

Smulkios mineralinės medžiagos 0/2 mm kampuotumas (šiurkštumas)

ECS deklaruojama

ECS35

ECS deklaruojama

9.8.

Atsparumas trupinimui

neturi viršyti 1 priedo didžiausių reikšmių

SZ22 (LA25)

SZ22 (LA25); SZ26 (LA30)

SZ18(LA20)

SZ18 (LA20); SZ22 (LA25)

9.9.

Stambios mineralinės medžiagos atsparumas poliruojamumui

PSVNR

PSVdeklaruojama

PSVNR

PSV44

PSVNR

PSVdek. (48); PSV50

PSV50

PSVdeklaruojama; PSV44; PSV50

9.13.1.

Įmirkio vertė, kaip atsparumo šalčiui įvertinimas

Wcm0,5

9.13.2.

Atsparumas šaldymui ir atšildymui

F4

F1; (F2) 2)

F2

F1

9.13.3.

Atsparumas šalčiui druskų tirpale 3)

≤ 8%

≤ 8%

≤ 8 %

9.14.

Atsparumas šiluminiam smūgiui 3)

Deklaruojama

 

9.15.

Suderinamumas (sukibimas) su bituminiais rišikliais

Deklaruojama

9.16.

Bazalto „Sonnenbrand“ ženklai 3)

SBSZ (SBLA)

9.17.

Stambiosios lengvos organinės priemaišos

mLPC0,10

 

Mikroužpildas (mineraliniai milteliai)

10.1.

Granuliometrinė sudėtis

pagal 22 lentelę

 

10.2.

Kenksmingos mineralinės dulkės

Deklaruojama

10.3.

Vandens (drėgmės) kiekis

≤ 1 %

10.4.1.

Sausų tankintų mineralinių miltelių tuštymėtumas (Rigden)

V28/45; V44/55

10.4.2.

„Delta žiedo ir rutulio“ rodiklis

ΔR&B8/25; ΔR&B25

10.5.

Tirpumas vandenyje

WS10

10.6.

Jautrumas vandeniui

Deklaruojama

10.7.

Kalcio karbonato kiekis

CC70; CC80; CC90

10.8.

Kalcio hidroksido kiekis

Ka10; Ka20; Ka25

1) kai statytojas (užsakovas), išskyrus SV dangos konstrukcijos klasę, turi ilgametę teigiamą patirtį naudoti ar naudoti iš dalies mineralinę medžiagą, kurios atsparumo trupinimui kategorija yra SZ22/LA25.

2) kai statytojas (užsakovas) turi ilgametę teigiamą patirtį naudoti ar naudoti iš dalies mineralinę medžiagą kurios atsparumo šaldymui ir atšildymui kategorija yra F2.

3) nustatoma užsakovui (statytojui) ar pirkėjui pareikalavus.

______________