LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M. LIEPOS 11 D. ĮSAKYMO NR. V-450 „DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ KOMPETENCIJOS TEIKIANT PIRMĄJĄ MEDICINOS PAGALBĄ, PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS VAISTINĖLIŲ IR PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIŲ“ PAKEITIMO

 

2008 m. vasario 14 d. Nr. V-93

Vilnius

 

 

Siekdamas užtikrinti pirmosios medicinos pagalbos teikimą,

pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (Žin., 2003, Nr. 79-3605; 2004, Nr. 39-1286; 2005, Nr. 45-1501):

1. Nurodytuoju įsakymu patvirtinto Įstaigos, įmonės medicinos punkto (sveikatos tarnybos), sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlės aprašymo:

1.1. 2 punkto lentelėje:

1.1.1. Išdėstau 12 punktą taip:

 

„12. Diphenhydraminum 1 % amp. 1 ml

arba

Clemastinum 2 mg/ 2 ml amp.

mažiausia vidinė pakuotė“

 

1.1.2. Išdėstau 38 punktą taip:

 

„38. Methylprednisolonum 40 mg – 1 g inj. **

arba

Hydrocortisonum + Lidocainum 125 mg + 25 mg/ 5 ml inj. susp. ***

**bet kurio pasirinkto stiprumo ne mažiau kaip 2 g;

***mažiausia vidinė pakuotė“

 

1.2. Išdėstau 4 punktą taip:

4. Vaistinėlėje gali būti tik Lietuvos Respublikoje aprobuotos medicinos pagalbos priemonės ir Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo (Žin., 2006, Nr. 78-3056) 8 straipsnio 1, 3 ir 5 dalyse nurodyti registruoti vaistiniai preparatai ar leisti tiekti sveikatos priežiūrai neregistruoti vaistiniai preparatai.“

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtinto Anafilaksinio šoko vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių rinkinio aprašymo:

2.1. 2 punkto lentelėje:

2.1.1. Išdėstau 3 punktą taip:

 

„3. Diphenhydraminum 1 % amp. 1 ml

arba

Clemastinum 2 mg/ 2 ml amp.

5 amp.“

 

2.1.2. Išdėstau 8 punktą taip:

 

„8. Methylprednisolonum 40 mg – 1 g inj. **

arba

Hydrocortisonum + Lidocainum 125 mg + 25 mg/ 5 ml inj. susp. ***

**bet kurio pasirinkto stiprumo ne mažiau kaip 2 g;

***5 amp.“

 

2.2. Išdėstau 4 punktą taip:

4. Vaistinėlėje gali būti tik Lietuvos Respublikoje aprobuotos medicinos pagalbos priemonės ir Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo (Žin., 2006, Nr. 78-3056) 8 straipsnio 1, 3 ir 5 dalyse nurodyti registruoti vaistiniai preparatai ar leisti tiekti sveikatos priežiūrai neregistruoti vaistiniai preparatai.“

3. Išdėstau nurodytuoju įsakymu patvirtinto Vaistinės pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlės aprašymo 4 punktą taip:

4. Vaistinėlėje gali būti tik Lietuvos Respublikoje aprobuotos medicinos pagalbos priemonės ir Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo (Žin., 2006, Nr. 78-3056) 8 straipsnio 1, 3 ir 5 dalyse nurodyti registruoti vaistiniai preparatai ar leisti tiekti sveikatos priežiūrai neregistruoti vaistiniai preparatai.“

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                  RIMVYDAS TURČINSKAS