LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL NAUJAGIMIŲ INTENSYVIOSIOS TERAPIJOS ANTRINIO IR TRETINIO LYGIO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ

 

2008 m. sausio 16 d. Nr. V-31

Vilnius

 

Atsižvelgdamas į specialistų siūlymus ir siekdamas efektyviau naudoti lėšas bei pritarus Privalomojo sveikatos draudimo tarybai (Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2007 m. balandžio 26 d. nutarimas Nr. 3/2 ir 2007 m. lapkričio 29 d. nutarimas Nr. 7/6):

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Naujagimių intensyviosios terapijos antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimus;

1.2. Naujagimių intensyviosios terapijos tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimus.

2. Nustatau, kad naujagimių intensyviosios terapijos paslaugų teikimo reikalavimai įsigalioja įtraukus juos į iš PSDF biudžeto lėšų apmokamų stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą.

3. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 30 d. įsakymą Nr. V-309 „Dėl Naujagimių intensyviosios terapijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų“ (Žin., 2004, Nr. 89-3296).

4. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos sekretoriui pagal administruojamą sritį.

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                  RIMVYDAS TURČINSKAS

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2008 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. V-31

 

NAUJAGIMIŲ INTENSYVIOSIOS TERAPIJOS ANTRINIO LYGIO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI

 

I. INDIKACIJOS

 

1. Naujagimių intensyviosios terapijos antrinio lygio paslaugos (toliau – paslaugos) teikiamos naujagimiams (ir koreguoto gestacijos amžiaus naujagimiams), kai yra X skirsnyje nurodyta kritinė būklė.

 

II. TARNYBOS

 

2. Naujagimiai gydomi naujagimių intensyviosios terapijos palatose (skyriuose).

3. Paslaugos teikiamos įstaigose, turinčiose šias visą parą veikiančias bei Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus reikalavimus atitinkančias tarnybas (padalinius):

3.1. klinikinės fiziologijos (elektrokardiografija);

3.2. laboratorijos (klinikinės, biochemijos);

3.3. radiologijos;

3.4. slaugos;

3.5. patologijos (gali būti sudaroma sutartis).

 

III. PERSONALAS

 

4. Gydytojas, turintis neonatologo licenciją. Neonatologas turi teikti pagalbą visą parą (vienas gydytojas 4–5 pacientams).

5. Vaikų slaugytojas (vienas slaugytojas 1–2 pacientams).

6. Pagalbinis medicinos personalas (vienas slaugytojo padėjėjas 6 pacientams).

 

IV. PRIEMONĖS

 

7. Turi būti įrengtos ne mažiau kaip 3 naujagimių intensyviosios terapijos vietos.

8. Įranga 3 naujagimių intensyviosios terapijos vietoms:

8.1. du naujagimių intubavimo rinkiniai;

8.2. maitinimo zondai, gleivių išsiurbimo kateteriai, dujų vamzdeliai ir kitos vienkartinės slaugos priemonės;

8.3. įvairių dydžių umbilikaliniai arteriniai ir veniniai kateteriai;

8.4. „peteliškės“ tipo adatos, intraveniniai kateteriai, periferiniai centriniai veniniai kateteriai (PCVK);

8.5. liumbalinės punkcijos rinkiniai;

8.6. pleuros punkcijos ir drenavimo rinkiniai;

8.7. naujagimių apnėjos monitorius (pageidautina);

8.8. mobilus rentgeno aparatas;

8.9. elektroninės svarstyklės;

8.10. elektrinis defibriliatorius;

8.11. suspausto oro ir deguonies sistema;

8.12. fototerapijos prietaisai;

8.13. vaistai (taip pat ir surfaktantas).

 

V. ĮRANGA

 

9. Vienos naujagimio intensyviosios terapijos vietos įranga:

9.1. inkubatorius arba šildomas reanimacijos stalelis;

9.2. dirbtinio plaučių ventiliavimo aparatas;

9.3. daugiafunkcis monitorius (EKG, kvėpavimo, neinvazinio kraujospūdžio, pulsoksimetrijos, pageidautina transkutaninio pO2 ir pO2 registravimo funkcijos);

9.4. perfuzoriai: 2 švirkštai, 1 tūrinis;

9.5. deguonies šaltinis su dozavimo, drėkinimo, pašildymo bei aerozolių terapijos priemonėmis;

9.6. gleivių siurblys (vakuuminis);

9.7. sistema teigiamam slėgiui kvėpavimo takuose palaikyti (CPAP) su skirtingų dydžių nosies kaniulių rinkiniu;

9.8. ambu tipo maišas su skirtingų dydžių silikoninių kaukių rinkiniu arba anesteziologinė sistema;

9.9. suspausto oro ir deguonies sistema

 

VI. ATLIEKAMI STEBĖJIMAI

 

10. Pulsoksimetrija.

11. Elektrokardiograma.

12. Kvėpavimo dažnio.

13. Centrinio veninio spaudimo.

14. Neinvazinio arterinio kraujo spaudimo.

15. Temperatūros.

 

VII. LABORATORINIAI TYRIMAI, KURIEMS ATLIKTI ĮSTAIGA GALI SUDARYTI SUTARTIS

 

16. Mikrobiologiniai tyrimai.

 

VIII. DIAGNOSTIKA, TECHNOLOGIJOS

 

17. Radiologiniai tyrimai (ultragarsinis, rentgenologinis).

18. Liumbalinė punkcija.

19. Vadovaudamasi sveikatos apsaugos ministro įsakymu, įstaiga privalo užtikrinti transfuzinę pagalbą visą parą.

20. Bet kuriuo paros metu teikiamos gydytojų specialistų konsultacijos:

20.1. vaikų neurologo;

20.2. oftalmologo;

20.3. ortopedo traumatologo;

20.4. vaikų kardiologo;

20.5. otorinolaringologo;

20.6. vaikų chirurgo.

 

IX. GYDYMO METODAI

 

21. Medikamentinis.

22. Infuzinė terapija.

23. Transfuzinė terapija.

24. Fototerapija.

25. Dalinis Parenterinis maitinimas.

26. Pakeičiamasis kraujo perpylimas.

27. Kvėpuojamoji terapija CPAP režimu.

28. Dirbtinė plaučių ventiliacija (DPV).

 

X. KRITINĖS BŪKLĖS, KAI REIKALINGAS GYDYMAS IR STEBĖJIMAS PAGAL ANTRINIO LYGIO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMUS

 

29. Kvėpavimo sutrikimas, kuriam reikalinga kvėpuojamoji terapija (CPAP iki 3 parų ar DPV iki 24 val.).

30. Trumpalaikės (iki 24 val.) naujagimių apnėjos, lydimos bradikardijos ir / ar kraujo saturacijos (SaO2) sumažėjimo.

31. Naujagimių hipoglikemija ar kitas metabolizmo sutrikimas, trunkantis iki 48 val. ir reikalaujantis nuolatinio stebėjimo ir specialaus gydymo.

32. Įgimta ar įgyta infekcija (taip pat ir nepatikslinta infekcija, būdinga perinataliniam periodui) su periferinės kraujotakos sutrikimu.

33. Virškinamojo trakto disfunkcija, kai reikia taikyti dalinį parenterinį maitinimą.

34. Ūminis negausus kraujavimas iš virškinamojo trakto.

35. Naujagimių traukuliai, pasikartojantys iki 24 val.

36. Naujagimio hemolizinė liga ir kitos hiperbilirubinemijos, kai reikalingas pakeičiamasis kraujo perpylimas.

37. Besikartojantys širdies ritmo sutikimai be sutrikusios kraujotakos.

38. Vaisiaus ir naujagimio Intrakranijinis pažeidimas ir / ar kraujavimas be gyvybinių funkcijų sutrikimo.

39. Ūminiai apsinuodijimai (nitratais, medikamentais, abstinencijos sindromas dėl motinos priklausomybės būklės) be gyvybinių funkcijų ir ryškaus homeostazės sutrikimo.

40. Pažeidimo šalčiu sindromas be periferinės kraujotakos ir metabolizmo sutrikimo.

41. Kraujotakos sutrikimo sindromas.

42. Nudegimas (I ar II A laipsnio, neviršijantis 5% kūno paviršiaus ploto).

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2008 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. V-31

 

NAUJAGIMIŲ INTENSYVIOSIOS TERAPIJOS TRETINIO LYGIO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI

 

I. INDIKACIJOS

 

1. Naujagimių intensyviosios terapijos tretinio lygio paslaugos (toliau – paslaugos) teikiamos naujagimiams (ir koreguoto gestacijos amžiaus naujagimiams), kai yra bent viena šių sąlygų:

1.1. naujagimio būklė komplikuota;

1.2. patologija dauginė (dviejų ar daugiau organų ir / ar sistemų pažeidimas);

1.3. naujagimiui taikytas chirurginis gydymas;

1.4. naujagimio nebrandumas, kai gestacijos amžius trunka 32 savaites ir mažiau ir / ar svoris – 1500 g ir mažiau;

1.5. kritinė būklė, nurodyta IX skirsnyje, neatsižvelgiant į naujagimio gestacijos amžių.

 

II. TARNYBOS

 

2. Naujagimiai gydomi naujagimių intensyviosios terapijos skyriuose (palatose).

3. Paslaugos teikiamos įstaigose, turinčiose šias, visą parą veikiančias bei Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus reikalavimus atitinkančias tarnybas (padalinius):

3.1. vaikų anesteziologijos;

3.2. klinikinės fiziologijos (elektrokardiografijos, elektroencefalografijos);

3.3. laboratorijos (klinikinės, biochemijos, mikrobiologijos);

3.4. radiologijos;

3.5. endoskopijų;

3.6. slaugos;

3.7. patologijos (gali būti sudaroma sutartis).

 

III. PERSONALAS

 

4. Gydytojas, turintis neonatologo licenciją (ne mažiau kaip 50% gydytojų savarankiško darbo stažas pagal profesinę kvalifikaciją turi būti ne mažesnis kaip 5 metai). Neonatologas turi teikti pagalbą visą parą (1 gydytojas 3 pacientams).

5. Vaikų slaugytojas (vienas slaugytojas 1–2 pacientams).

6. Pagalbinis medicinos personalas (vienas slaugytojo padėjėjas 6 pacientams).

 

IV. ĮRANGA

 

7. Turi būti įrengtos ne mažiau kaip 6 naujagimių intensyviosios terapijos vietos.

8. Įranga 6 naujagimių intensyviosios terapijos vietoms turi būti:

8.1. du naujagimių intubavimo rinkiniai;

8.2. maitinimo zondai, gleivių išsiurbimo kateteriai, dujų vamzdeliai ir kitos vienkartinės slaugos priemonės;

8.3. įvairių dydžių umbilikaliniai arteriniai ir veniniai kateteriai;

8.4. „peteliškės“ tipo adatos, intraveniniai kateteriai, periferiniai centriniai veniniai kateteriai (PCVK);

8.5. liumbalinės punkcijos rinkiniai;

8.6. pleuros punkcijos ir drenavimo rinkiniai;

8.7. naujagimių apnėjos monitorius (pageidautina);

8.8. mobilus rentgeno aparatas;

8.9. elektroninės svarstyklės;

8.10. elektrinis defibriliatorius;

8.11. suspausto oro ir deguonies sistema;

8.12. fototerapijos prietaisai;

8.13. vaistai (taip pat ir surfaktantas).

9. Vienos naujagimio intensyviosios terapijos vietos įranga:

9.1. inkubatorius arba šildomas reanimacijos stalelis;

9.2. dirbtinio plaučių ventiliavimo aparatas;

9.3. daugiafunkcis monitorius (EKG, kvėpavimo, neinvazinio kraujospūdžio, pulsoksimetrijos, pageidautina transkutaninio pO2 ir pO2 registravimo funkcijos);

9.4. perfuzoriai: 2 švirkštai, 1 tūrinis;

9.5. deguonies šaltinis su dozavimo, drėkinimo, pašildymo bei aerozolių terapijos priemonėmis;

9.6. gleivių siurblys (vakuuminis);

9.7. sistema teigiamam slėgiui kvėpavimo takuose palaikyti (CPAP) su skirtingų dydžių nosies kaniulių rinkiniu;

9.8. ambu tipo maišais su skirtingų dydžių silikoninių kaukių rinkiniu arba anesteziologijos sistema.

 

V. ATLIEKAMI STEBĖJIMAI

 

10. Pulsoksimetrija.

11. Transkutinio parcialinio deguonies ir anglies dvideginio kiekio kraujyje.

12. Elektrokardiograma.

13. Kvėpavimo dažnio.

14. Plaučių mechaninių savybių bei kvėpavimo funkcijų (pageidautina).

15. Centrinio veninio spaudimo.

16. Neinvazinis ir invazinis arterinio kraujo spaudimo.

17. Temperatūros.

 

VI. LABORATORINIAI TYRIMAI, KURIEMS ATLIKTI ĮSTAIGA GALI SUDARYTI SUTARTIS

 

18. Genetinis.

19. Virusologiniai.

20. Antitrombocitinių antikūnų.

21. Hormonų koncentracijos.

22. Vaistų koncentracijos kraujo plazmoje.

 

VII. DIAGNOSTIKA, TECHNOLOGUOS

 

23. Radiologiniai tyrimai (ultragarsinis doplerinis, echokardioskopija, bronchoskopija, magnetinė branduolinė tomografija, spiralinė kompiuterinė tomografija).

24. Endoskopijai tyrimai.

25. Elektroencefalografįja.

26. Elektromiografįja.

27. Vadovaudamasi sveikatos apsaugos ministro įsakymu, įstaiga privalo užtikrinti transfuzinę pagalbą visą parą.

28. Bet kuriuo paros metu teikiamos gydytojų specialistų konsultacijos:

28.1. vaikų neurologo;

28.2. oftalmologo;

28.3. ortopedo traumatologo;

28.4. vaikų kardiologo;

28.5. otorinolaringologo;

28.6. vaikų chirurgo.

28.7. širdies chirurgo;

28.8. neurochirurgo;

28.9. vaikų nefrologo;

28.10. vaikų gastroenterologo;

28.11. vaikų hematologo;

28.12. vaikų endokrinologo;

28.13. genetiko;

28.14. infekcinių ligų gydytojo.

 

VIII. GYDYMO METODAI

 

29. Infuzinė terapija.

30. Vazoaktyvių ir kardiotoninių vaistų infuzija.

31. Bronchodiliatatorių infuzija.

32. Kraujo ir jo komponentų infuzija.

33. Pilnas Parenterinis maitinimas.

34. Intraveninė bronchodiliatorių infuzija.

35. Antiaritminiai vaistai.

36. Pakeičiamasis kraujo perpylimas.

37. Kvėpuojamoji terapija CPAP režimu.

38. Dirbtinis plaučių ventiliavimas.

39. Didelio dažnio osciliatorinis ventiliavimas.

40. Azoto oksido (NO) inhaliavimas (pageidautina).

41. Ekstrakorporalinės detoksikacijos metodai (peritoninė dializė ir kt.).

42. Ilgalaikis pleuros ertmės drenažas.

43. Galvos smegenų skilvelių punkcija ir išorinis drenažas.

 

IX. KRITINĖS BŪKLĖS, KAI REIKALINGAS GYDYMAS IR STEBĖJIMAS PAGAL TRETINIO LYGIO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMUS

 

44. Kvėpavimo sutrikimas, kuriam reikalinga kvėpuojamoji terapija (CPAP daugiau kaip 3 paras ar DPV daugiau kaip 24 val.).

45. Užsitęsusios (daugiau kaip 24 val.) bei dažnos (daugiau nei 3 kartai per parą) naujagimių apnėjos, lydimos bradikardijos ir / ar kraujo saturacijos (SaO2) sumažėjimo.

46. Naujagimių hipoglikemija ar kitas metabolizmo sutrikimas, trunkantis daugiau kaip 48 val. ir reikalaujantis nuolatinio paciento stebėjimo ir specialaus gydymo.

47. Virškinamojo trakto disfunkcija, kai reikia taikyti pilną parenterinį maitinimą.

48. Įgimta ar įgyta infekcija (taip pat ir nepatikslintos infekcijos, būdingos perinataliniam periodui) su centrinės kraujotakos sutrikimu.

49. Ūminis gausus kraujavimas iš virškinamojo trakto.

50. Naujagimių traukuliai, pasikartojantys ilgiau kaip 24 val., arba traukulių būklė.

51. Sunki naujagimio hemolizinė liga (taip pat ir vaisiaus vandenė).

52. Besikartojantys gyvybei grėsmingi širdies ritmo sutrikimai, pasireiškiantys širdies ir kraujotakos nepakankamumu.

53. Šokas (hipovoleminis, kardiogeninis, sepsinis ar anafilaksinis).

54. Vaisiaus ir naujagimio Intrakranijinis pažeidimas ir kraujavimas, lydimas gyvybinių funkcijų sutrikimo.

55. Ūminiai apsinuodijimai (nitratais, medikamentais, abstinencijos sindromas dėl motinos priklausomybės būklės) su gyvybinių funkcijų ir ryškiu homeostazės sutrikimu.

56. Pažeidimo šalčiu sindromas su periferinės kraujotakos, metabolizmo bei gyvybinių funkcijų sutrikimu.

57. Bet kurios etiologijos koma.

58. Ūminis inkstų funkcijos nepakankamumas.

59. Ūminis kepenų funkcijos nepakankamumas.

60. Diseminuotos intravazalinės koaguliacijos sindromas.

61. Plautinės hipertenzijos sindromas.

62. Nudegimai (I ar II A laipsnio daugiau kaip 5% kūno paviršiaus ploto, II B ar III laipsnio – visais atvejais).

 

_________________