LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

DEKRETAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO SKYRIMO

 

2008 m. sausio 31 d. Nr. 1K-1248

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 9 punktu bei atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Gedimino Kirkilo teikimą,

skiriu Artūrą PAULAUSKĄ Lietuvos Respublikos aplinkos ministru.

 

2 straipsnis.

Šis dekretas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS

 

_________________