LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 M. RUGPJŪČIO 31 D. NUTARIMO NR. 839 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. SAUSIO 12 D. NUTARIMO NR. 8 „DĖL LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ“ PAKEITIMO IR LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. sausio 16 d. Nr. 62

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos mokslo premijų komisijos sudėtį, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 839 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 8 „Dėl Lietuvos mokslo premijų“ pakeitimo ir Lietuvos mokslo premijų komisijos sudėties patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 94-3695), – išbraukti iš Biomedicinos mokslų sekcijos dr. Danutę Marčiulionienę ir habil. dr. Vidą Mildažienę ir įrašyti į ją prof. Romualdą Juknį ir prof. Rimantą Veličką.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                                Gediminas Kirkilas

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                          Roma Žakaitienė