LIETUVOS RESPUBLIKOS prezidento

DEKRETAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO A. KUNDROTO ATSISTATYDINIMO

 

2008 m. sausio 14 d. Nr. 1K-1232

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 7 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Gedimino Kirkilo teikimą,

priimu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro Arūno KUNDROTO atsistatydinimą ir pavedu jam eiti pareigas, kol bus paskirtas naujas ministras.

 

2 straipsnis.

Šis dekretas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS

 

_________________