LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2003 M. SPALIO 9 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-1407 DĖL PAREIGYBIŲ, KURIAS ATLIEKANT DARBAS YRA LAIKOMAS PEDAGOGINIU, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. gruodžio 20 d. Nr. ISAK-2529

Vilnius

 

Pakeičiu Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. ĮSAK-1407 „Dėl pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 97-4367; 2005, Nr. 73-2667):

1. Pripažįstu netekusiu galios 4 punktą.

2. Išdėstau 7.10 punktą taip:

7.10. mokytojas, dėstytojas“.

3. Papildau nauju 7.26 punktu:

7.26. mokymo centro regioninio skyriaus viršininkas“.

4. Išdėstau 12.2 punktą taip:

12.2. dėstytojas, mokytojas“.

5. Papildau naujais 12.12 ir 12.13 punktais:

12.12. neformaliojo ugdymo mokytojas

12.13. neformaliojo ugdymo organizatorius“.

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRĖ                                                  ROMA ŽAKAITIENĖ