LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

D E K R E T A S

DĖL L.KUČMOS APDOVANOJIMO VYTAUTO DIDŽIOJO 1-OJO LAIPSNIO ORDINU

 

1996 m. rugsėjo 20 d. Nr. 1047

Vilnius

 

1 straipsnis.

Už nuopelnus plėtojant Ukrainos ir Lietuvos Respublikos tarpvalstybinius ryšius bei draugišką tautų bendradarbiavimą apdovanoju Leonidą KUČMĄ, Ukrainos Prezidentą, Vytauto Didžiojo 1-ojo laipsnio ordinu.

 

2 straipsnis.

Šis dekretas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________