LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

 

D E K R E T A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO R. ŠUKIO ATSISTATYDINIMO

 

2007 m. lapkričio 16 d. Nr. 1K-1156

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 7 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Gedimino Kirkilo teikimą,

priimu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro Raimondo ŠUKIO atsistatydinimą.

 

2 straipsnis.

Šis dekretas įsigalioja nuo 2007 m. gruodžio 10 dienos.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________