LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

D E K R E T A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ĮGALIOJIMŲ

 

1993 m. vasario 26 d. Nr. 1

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 7 dalimi ir 92 straipsniu:

1. Priimu Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Bronislovo LUBIO grąžinamus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliojimus.

2. Pavedu Lietuvos Respublikos Vyriausybei toliau eiti pareigas, kol bus sudaryta nauja Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________