LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

D E K R E T A S

DĖL APDOVANOJIMO DIDŽIOJO LIETUVOS KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 3-OJO LAIPSNIO ORDINU

 

1993 m. vasario 10 d. Nr. 17

Vilnius

 

Lietuvos valstybės atkūrimo ir Nepriklausomybės 75-ųjų metinių proga apdovanoju Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 3-ojo laipsnio ordinu šiuos Lietuvos valstybei, jos kultūrai, menui ir mokslui nusipelniusius asmenis:

Bernardą BRAZDŽIONĮ,

Vytautą Kazį JONYNĄ,

Joną KUBILIŲ,

Justiną MARCINKEVIČIŲ,

Ričardą MIKUTAVIČIŲ.

 

 

LAIKINAI EINANTIS

RESPUBLIKOS PREZIDENTO PAREIGAS                                    ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________