LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LEIDIMŲ VEŽTI UŽSIENIO VALSTYBIŲ KARINĮ TRANSPORTĄ IR KARINES KOMANDAS PER LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ IŠDAVIMO

 

2007 m. rugsėjo 10 d. Nr. V-893

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 938 „Dėl Užsienio valstybių karinių krovinių vežimo per Lietuvos Respublikos teritoriją taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų taisyklių 1 punktu (Žin., 1994, Nr. 78-1478; 1997, Nr. 8-148; 2000, Nr. 51-1464; 2001, Nr. 51-1777; 2002, Nr. 6-232):

1. Įgalioju Judėjimo kontrolės centro vadą, o kai jo nėra, laikinai einantįjį jo pareigas, išduoti vienkartinius leidimus vežti per Lietuvos Respublikos teritoriją užsienio valstybių karinį transportą ir karines komandas.

2. Laikau netekusiu galios krašto apsaugos ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymą Nr. 163 „Dėl leidimų išdavimo kariniam vežimui“ (Žin., 2002, Nr. 15-599).

 

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS                                                                  JUOZAS OLEKAS

______________