LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. rugpjūčio 14 d. Nr. 889

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pripažinti netekusiais galios valstybės rinkliavos objektų sąrašo ir šios rinkliavos dydžių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2002, Nr. 93-3987; 2004, Nr. 107-3989), pastraipą „Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos“ ir 4.19 punktą.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                   Gediminas Kirkilas

 

Finansų ministras                                                                                Rimantas Šadžius

______________