LIETUVOS RESPUBLIKOS

SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO 16 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2007 m. liepos 3 d. Nr. X-1252

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 92-2883)

 

1 straipsnis. 16 straipsnio pavadinimo pakeitimas ir straipsnio papildymas 5 dalimi

1. Pakeisti 16 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

16 straipsnis.     Bendrieji reikalavimai kelių transporto priemonėms ir jų savininkams (valdytojams)“.

2. Papildyti 16 straipsnį 5 dalimi:

5. Policijos pareigūnui pareikalavus teisės pažeidimo išaiškinimo tikslu, transporto priemonės savininkas (valdytojas) turi nurodyti šiam pareigūnui duomenis apie asmenį (vardą, pavardę ir gyvenamąją vietą), kuris tam tikru metu valdė ar naudojosi transporto priemonės savininkui (valdytojui) priklausančia transporto priemone. Transporto priemonės savininkas (valdytojas), nepateikęs šioje dalyje nurodytų duomenų, atsako už transporto priemonės savininko (valdytojo) pareigų neatlikimą Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka. Transporto priemonės savininkui (valdytojui) atsakomybė už pareigų neatlikimą netaikoma, jei jis prarado transporto priemonę prieš savo valią.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________