LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖl teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymo NR. 400 „dėl antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų, antstolių viešo konkurso tvarkos, antstolių darbo organizavimo tikrinimo tvarkos, antstolių informacinės sistemos nuostatų, antstolių ATESTAVIMO komisijos nuostatų ir antstolių atestavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

 

2007 m. birželio 20 d. Nr. 1R-257

Vilnius

 

P a k e i č i u   Antstolių viešo konkurso tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 400 „Dėl Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų, antstolių viešo konkurso tvarkos, antstolių darbo organizavimo tikrinimo tvarkos, antstolių informacinės sistemos nuostatų, antstolių atestavimo komisijos nuostatų ir antstolių atestavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 2-57), ir išdėstau  42 punktą taip:

42. Egzaminuojamieji, gavę 7 ir daugiau balų, laikomi išlaikę kvalifikacinį antstolio egzaminą.

Egzaminą laikę asmenys, kurių žinios įvertintos nuo 1 iki 4 balų, antstolio kvalifikacinį egzaminą pakartotinai gali laikyti ne anksčiau kaip po vienerių metų.

Egzamino perlaikymų skaičius neribojamas.“      

 

Teisingumo ministras                                  Petras Baguška

_____________