LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. birželio 19 d. Nr. 608

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2002, Nr. 124-5655; 2003, Nr. 11-411, Nr. 35-1489, Nr. 57-2551, Nr. 61-2796, Nr. 100-4493; 2004, Nr. 9-244, Nr. 34-1107, Nr. 107-3989; 2005, Nr. 23-736, Nr. 45-1456, Nr. 54-1850, Nr. 81-2958; 2006, Nr. 32-1127, Nr. 72-2715, Nr. 95-3731, Nr. 127-4839, Nr. 132-4998):

1.1. Išdėstyti 2 punkto pirmąją pastraipą taip:

„2.

Už pilietybės, išvykimo į užsienį, atvykimo į Lietuvos Respubliką ir gyvenimo joje, užsieniečių įdarbinimo:“.

1.2. Pripažinti netekusiu galios 2.20 punktą.

1.3. Išdėstyti 3.12 punktą taip:

„3.12.

licencijos, patvirtinančios fizinio asmens teisę verstis asmens sveikatos priežiūros praktika, išdavimą:

 

3.12.1.

bendrosios praktikos slaugytojo ir (ar) specialiosios praktikos slaugytojo praktika

100 litų

3.12.2.

medicinos praktika, jeigu taikytinas kitoje valstybėje narėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas

144 litai

3.12.3.

medicinos praktika, jeigu netaikytinas kitoje valstybėje narėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas

100 litų“.

1.4. Papildyti šiuo 3.121 punktu:

„3.121.

licencijos, kuria patvirtinama fizinio asmens teisė verstis asmens sveikatos priežiūros (bendrosios praktikos slaugytojo, specialiosios praktikos slaugytojo ar medicinos) praktika, rekvizitų patikslinimą

27 litai“.

1.5. Papildyti šiuo 3.122 punktu:

„3.122.

licencijos, kuria patvirtinama fizinio asmens teisė verstis asmens sveikatos priežiūros (bendrosios praktikos slaugytojo, specialiosios praktikos slaugytojo ar medicinos) praktika, dublikato išdavimą

24 litai“.

1.6. Išdėstyti 3.13 punktą taip:

„3.13.

licencijos, suteikiančios juridiniam asmeniui teisę verstis sveikatos priežiūros veikla, išdavimą:

 

3.13.1.

visuomenės sveikatos priežiūros veikla

274 litai

3.13.2.

ambulatorine asmens sveikatos priežiūros veikla ir bendrosiomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis

306 litai

3.13.3.

stacionarine asmens sveikatos priežiūros veikla

660 litų

3.13.4.

ambulatorine ir stacionarine asmens sveikatos priežiūros veikla

807 litai“.

1.7. Papildyti šiuo 3.131 punktu:

„3.131.

licencijos, kuria suteikiama juridiniam asmeniui teisė verstis ambulatorine asmens sveikatos priežiūros veikla ir bendrosiomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, patikslinimą

238 litai“.

1.8. Papildyti šiuo 3.132 punktu:

„3.132.

licencijos, kuria suteikiama juridiniam asmeniui teisė verstis stacionarine asmens sveikatos priežiūros veikla, patikslinimą

520 litų“.

1.9. Papildyti šiuo 3.133 punktu:

„3.133.

licencijos, kuria suteikiama juridiniam asmeniui teisė verstis ambulatorine ir stacionarine asmens sveikatos priežiūros veikla, patikslinimą

520 litų“.

1.10. Papildyti šiuo 3.134 punktu:

„3.134.

licencijos, kuria suteikiama juridiniam asmeniui teisė verstis sveikatos priežiūros veikla, dublikato išdavimą

24 litai“.

1.11. Išdėstyti 3.14 punktą taip:

„3.14.

licencijos gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir tvarkyti (surinkti, rūšiuoti, apdoroti, laikyti, perdirbti, saugoti, nukenksminti) radioaktyviąsias atliekas:

 

3.14.1.

išdavimą

444 litai

3.14.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

86 litai“.

1.12. Išdėstyti 3.141 punktą taip:

„3.141. licencijos montuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius:

3.141.1. išdavimą

444 litai

3.141.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą

86 litai“.

1.13. Išdėstyti 3.142 punktą taip:

„3.142. licencijos prekiauti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais:

3.142.1. išdavimą

444 litai

3.142.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą

86 litai“.

1.14. Išdėstyti 3.143 punktą taip:

„3.143. licencijos vežti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) transportuoti radioaktyviąsias atliekas:

3.143.1. išdavimą

444 litai

3.143.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą

86 litai“.

1.15. Papildyti šiuo 3.171 punktu:

„3.171.

finansų patarėjo įmonės licencijos

1500 litų“.

1.16. Išdėstyti 3.54 punktą taip:

„3.54.

licencijos verstis mažmenine prekyba alumi ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, išdavimą

900 litų“.

1.17. Išdėstyti 3.62 punktą taip:

„3.62.

licencijos verstis mažmenine prekyba kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu išdavimą:

 

3.62.1.

alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų

500 litų

3.62.2.

alumi ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento

500 litų“.

1.18. Išdėstyti 3.63 punktą taip:

„3.63.

licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimą

500 litų“.

1.19. Išdėstyti 3.69 punktą taip:

„3.69.

licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje išdavimą

976 litai“.

1.20. Išdėstyti 3.691 punktą taip:

„3.691.

licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje dublikato išdavimą

129 litai“.

1.21. Išdėstyti 3.692 punktą taip:

„3.692.

licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje pakeitimą, patikslinus įmonės pavadinimą ar buveinės adresą

169 litai“.

1.22. Išdėstyti 3.70 punktą taip:

„3.70.

licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais išdavimą

976 litai“.

1.23. Išdėstyti 3.701 punktą taip:

„3.701.

licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais išdavimą

976 litai“.

1.24. Išdėstyti 3.702 punktą taip:

„3.702.

licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais dublikato išdavimą

129 litai“.

1.25. Išdėstyti 3.703 punktą taip:

„3.703.

licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais pakeitimą, patikslinus įmonės pavadinimą ar buveinės adresą

169 litai“.

1.26. Išdėstyti 3.704 punktą taip:

„3.704.

licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais dublikato išdavimą

129 litai“.

1.27. Išdėstyti 3.705 punktą taip:

„3.705.

licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais pakeitimą, patikslinus įmonės pavadinimą ar buveinės adresą

169 litai“.

1.28. Išdėstyti 3.73 punktą taip:

„3.73.

kelių transporto veiklos licencijos vežti keleivius lengvaisiais taksi automobiliais

500 litų“.

1.29. Išdėstyti 3.74 punktą taip:

„3.74.

kelių transporto veiklos licencijos vežti keleivius lengvaisiais automobiliais užsakomaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimą

500 litų“.

1.30. Išdėstyti 3.741 punktą taip:

„3.741.

kelių transporto veiklos licencijos vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimą

500 litų“.

1.31. Išdėstyti 3.79 punktą taip:

„3.79.

licencijos kortelės transporto priemonei vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimą, pratęsimą

7 litai“.

1.32. Išdėstyti 3.791 punktą taip:

„3.791.

licencijos kortelės transporto priemonei vežti keleivius lengvaisiais automobiliais užsakomaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimą, pratęsimą

7 litai“.

1.33. Išdėstyti 3.80 punktą taip:

„3.80.

licencijos kortelės transporto priemonei vežti keleivius lengvaisiais taksi automobiliais išdavimą, pratęsimą

7 litai“.

1.34. Išdėstyti 3.119 punktą taip:

„3.119. licencijos verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzelinu (dyzeliniais degalais), suskystintosiomis dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu išdavimą

1200 litų“.

1.35. Išdėstyti 3.132 punktą taip:

„3.132. licencijos užsiimti Lietuvos Respublikos piliečių bei nuolat gyvenančių Lietuvoje asmenų įdarbinimo užsienyje tarpininkavimo veikla

250 litų“.

1.36. Išdėstyti 3.201 punktą taip:

„3.201. licencijos verstis dokumentų tvarkymo veikla:

 

3.201.1. išdavimą

245 litai

3.201.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą

70 litų“.

1.37. Išdėstyti 3.202 punktą taip:

„3.202. licencijos verstis dokumentų saugojimo veikla:

 

3.202.1. išdavimą

435 litai

3.202.2. papildymą (pakeitimą)

340 litų

3.202.3. patikslinimą ar dublikato išdavimą

70 litų“.

1.38. Papildyti šiuo 4.20 punktu:

„4.20. biocido autorizacijos liudijimo išdavimą

13 litų“.

1.39. Papildyti šiuo 4.201 punktu:

„4.201. biocido registracijos liudijimo išdavimą

13 litų“.

1.40. Papildyti šiuo 4.202 punktu:

„4.202. gaminti, tiekti į rinką ar naudoti neautorizuotą ar neįregistruotą biocidą (veikliąją medžiagą) leidimo išdavimą

13 litų“.

1.41. Papildyti šiuo 4.203 punktu:

„4.203. leidimo įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąsias medžiagas išdavimą

11 litų“.

1.42. Papildyti šiuo 4.204 punktu:

„4.204. planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atrankos sprendimo išdavimą

183 litai“.

1.43. Išdėstyti 4.231 punktą taip:

„4.231. juridinio asmens vertinimą, atliekamą norint gauti vaistinės ar gamybinės vaistinės veiklos licenciją arba pakeisti licencijos informaciją ir (ar) duomenis dokumentuose, pateiktuose licencijai gauti, ir pažymos išdavimą

740 litų“.

1.44. Išdėstyti 4.232 punktą taip:

„4.232. juridinio asmens vertinimą, atliekamą norint gauti didmeninio platinimo licenciją, nurodytą Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme, arba pakeisti licencijos informaciją ir (ar) duomenis dokumentuose, pateiktuose licencijai gauti, ir pažymos išdavimą

1480 litų“.

1.45. Išdėstyti 4.233 punktą taip:

„4.233. juridinio asmens vertinimą, atliekamą norint gauti gamybos licenciją, nurodytą Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme, arba pakeisti licencijos informaciją ir (ar) duomenis dokumentuose, pateiktuose licencijai gauti, ir pažymos išdavimą

2800 litų“.

1.46. Išdėstyti 4.241 punktą taip:

„4.241. paraiškos registruoti medicininės paskirties produktą, kurio sudėtyje esančių veikliųjų medžiagų yra medicininės paskirties produktų sąraše, ir kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą:

 

4.241.1. pirminę ekspertizę (validaciją)

240 litų

4.241.2. dokumentų ir informacijos ekspertizę

2400 litų“.

1.47. Išdėstyti 4.242 punktą taip:

„4.242. paraiškos registruoti medicininės paskirties produktą, kurio sudėtyje esančių veikliųjų medžiagų nėra medicininės paskirties produktų sąraše, ir kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą:

 

4.242.1. pirminę ekspertizę (validaciją)

240 litų

4.242.2. dokumentų ir informacijos ekspertizę

3470 litų“.

1.48. Išdėstyti 4.244 punktą taip:

„4.244. paraiškos pakeisti medicininės paskirties produkto registracijos pažymėjimo sąlygas bei kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą:

 

4.244.1. pirminę ekspertizę (validaciją)

240 litų

4.244.2. dokumentų ir informacijos ekspertizę

550 litų“.

1.49. Išdėstyti 4.251.1 punktą taip:

„4.251.1. kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

 

4.251.1.1. pirminę ekspertizę (validaciją)

240 litų

4.251.1.2. kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę

18000 litų“.

1.50. Išdėstyti 4.252.1 punktą taip:

„4.252.1. kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

 

4.252.1.1. pirminę ekspertizę (validaciją)

240 litų

4.252.1.2. kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę

18000 litų“.

1.51. Išdėstyti 4.253.1 punktą taip:

„4.253.1. kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

 

4.253.1.1. pirminę ekspertizę (validaciją)

240 litų

4.253.1.2. kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę

18000 litų“.

1.52. Išdėstyti 4.254.1 punktą taip:

„4.254.1. kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

 

4.254.1.1. pirminę ekspertizę (validaciją)

240 litų

4.254.1.2. kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę

10350 litų“.

1.53. Išdėstyti 4.255.1 punktą taip:

„4.255.1. kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

 

4.255.1.1. pirminę ekspertizę (validaciją)

240 litų

4.255.1.2. kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę

10350 litų“.

1.54. Išdėstyti 4.256.1 punktą taip:

„4.256.1. kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

 

4.256.1.1. pirminę ekspertizę (validaciją)

240 litų

4.256.1.2. kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę

3350 litų“.

1.55. Išdėstyti 4.257.1 punktą taip:

„4.257.1. kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

 

4.257.1.1. pirminę ekspertizę (validaciją)

240 litų

4.257.1.2. kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę

8320 litų“.

1.56. Išdėstyti 4.258.1 punktą taip:

„4.258.1. kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

 

4.258.1.1. pirminę ekspertizę (validaciją)

240 litų

4.258.1.2. kokybės ir informacijos ekspertizę

2540 litų“.

1.57. Išdėstyti 4.259 punktą taip:

„4.259. paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai taikoma speciali homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūra pagal specifinius nacionalinius homeopatinių vaistinių preparatų ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų reikalavimus:

 

4.259.1. pirminę ekspertizę (validaciją)

240 litų

4.259.2. kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę

3850 litų“.

1.58. Išdėstyti 4.2510.1 punktą taip:

„4.2510.1. kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

 

4.2510.1.1. pirminę ekspertizę (validaciją)

240 litų

4.2510.1.2. kokybės ir informacijos ekspertizę

3850 litų“.

1.59. Išdėstyti 4.2517.1 punktą taip:

„4.2517.1. kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

 

4.2517.1.1. pirminę ekspertizę (validaciją)

240 litų

4.2517.1.2. dokumentų ir informacijos ekspertizę

360 litų“.

1.60. Išdėstyti 4.2518.1 punktą taip:

„4.2518.1. kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

 

4.2518.1.1. pirminę ekspertizę (validaciją)

240 litų

4.2518.1.2. kokybės arba saugumo ir (arba) veiksmingumo ir (arba) informacijos ekspertizę

1710 litų“.

1.61. Išdėstyti 4.2519.1 punktą taip:

„4.2519.1. kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

 

4.2519.1.1. pirminę ekspertizę (validaciją)

240 litų

4.2519.1.2. saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę

2610 litų“.

1.62. Išdėstyti 4.2521 punktą taip:

„4.2521. paraiškos pakeisti vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat ekspertizės pažymos išdavimą, kai pateikiama paraiška pakeisti vaistinio preparato klasifikaciją:

 

4.2521.1. pirminę ekspertizę (validaciją)

240 litų

4.2521.2. dokumentų ir informacijos ekspertizę

2230 litų“.

1.63. Išdėstyti 4.2525 punktą taip:

„4.2525. paraiškos registruoti lygiagrečiai importuojamą vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat lygiagretaus importo leidimo arba ekspertizės pažymos išdavimą

1180 litų“.

1.64. Išdėstyti 4.2526 punktą taip:

„4.2526. paraiškos perregistruoti lygiagrečiai importuojamą vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat lygiagretaus importo leidimo arba ekspertizės pažymos išdavimą

460 litų“.

1.65. Išdėstyti 4.2527 punktą taip:

„4.2527. paraiškos pakeisti lygiagretaus importo leidimo sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat ekspertizės pažymos išdavimą

320 litų“.

1.66. Išdėstyti 4.27 punktą taip:

„4.27. leidimo–higienos paso verstis ūkine komercine veikla išdavimą

30 litų“.

1.67. Papildyti šiuo 4.271 punktu:

„4.271. leidimo–higienos paso verstis ūkine komercine veikla dublikato išdavimą

15 litų“.

1.68. Išdėstyti 4.321punktą taip:

„4. 321. vienkartinio leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką, išvežti iš jos, vežti tranzitu ar pervežti joje radioaktyviąsias medžiagas, skirtas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms, įmonėms, mokslo ir mokymo įstaigoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms, išdavimą

95 litai“.

1.69. Išdėstyti 4.322 punktą taip:

„4.322. vienkartinio leidimo siuntėjui vežti šalies viduje, išvežti ir vežti tranzitu radioaktyviąsias atliekas išdavimą

95 litai“.

1.70. Pripažinti netekusiu galios 4.131 punktą.

1.71. Papildyti šiuo 4.1431 punktu:

„4.1431. gamybos organizacijos patvirtinimo pažymėjimo pratęsimą

1000 litų“.

1.72. Papildyti šiuo 4.1502 punktu:

„4.1502. techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo

50 procentų valstybės pažymėjimo pratęsimą rinkliavos už techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pažymėjimo,nurodyto 4.145–4.150 punktuose, išdavimą“.

1.73. Papildyti šiuo 4.1503 punktu:

„4.1503. patvirtintos techninės apžiūros organizacijos linijinės stoties patvirtinimą

1000 litų“.

1.74. Papildyti šiuo 4.1791 punktu:

„4.1791. EEE šalių išduotos komercinės aviacijos piloto ir avialinijų transporto piloto licencijos pripažinimą

90 litų“.

1.75. Išdėstyti 4.180 punktą taip:

„4.180. papildomos kvalifikacijos (leidimo) suteikimą arba atnaujinimą technikui (inžinieriui) ir orlaivių palydovui

20 litų“.

1.76. Išdėstyti 4.181 punktą taip:

„4.181. papildomos kvalifikacijos suteikimą arba atnaujinimą sklandytojui ir pilotui mėgėjui

40 litų“.

1.77. Išdėstyti 4.182 punktą taip:

„4.182. papildomos kvalifikacijos suteikimą arba atnaujinimą komercinės aviacijos pilotui, avialinijų transporto pilotui (navigatoriui), skraidančiajam inžinieriui, laisvojo aerostato pilotui ir skrydžių vadovui

60 litų“.

1.78. Išdėstyti 4.285.1 punktą taip:

„4.185.1. laisvojo aerostato pilotui, sklandytojui, skrydžių vadovo mokiniui ir pilotui mėgėjui

10 litų“.

1.79. Išdėstyti 4.185.2 punktą taip:

„4.185.2. navigatoriui, skrydžių vadovui, komercinės aviacijos pilotui, avialinijų transporto pilotui, skrydžių dispečeriui, skraidančiajam inžinieriui ir technikui inžinieriui

20 litų“.

1.80. Išdėstyti 4.200 punktą taip:

„4.200. sveikatos pažymėjimo išdavimą studentams, moksleiviams ir asmenims, sukakusiems pensinį amžių

5 litai“.

1.81. Papildyti šiuo 4.2001 punktu:

„4.2001. patvirtintos techninės priežiūros organizacijos vadovo arba gamybos organizacijos vadovo arba tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijos vadovo tvirtinimą arba šių dokumentų naujo leidimo tvirtinimą

200 litų“.

1.82. Papildyti šiuo 4.2002 punktu:

„4.2002. patvirtintos techninės priežiūros organizacijos vadovo arba gamybos organizacijos vadovo arba tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijos vadovo pakeitimo tvirtinimą

100 litų“.

1.83. Papildyti šiuo 4.2003 punktu:

„4.2003. tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijos patvirtinimo pažymėjimo bei jo priedo išdavimą, kai įmonėje dirba iki 5 asmenų

1000 litų“.

1.84. Papildyti šiuo 4.2004 punktu:

„4.2004. tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijos patvirtinimo pažymėjimo bei jo priedo išdavimą, kai įmonėje dirba nuo 5 iki 10 asmenų

2000 litų“.

1.85. Papildyti šiuo 4.2005 punktu:

„4.2005. tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijos patvirtinimo pažymėjimo bei jo priedo išdavimą, kai įmonėje dirba 10 ir daugiau asmenų

2994 litai“.

1.86. Papildyti šiuo 4.2006 punktu:

„4.2006. tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijos

50 procentų valstybės patvirtinimo pažymėjimo pratęsimą rinkliavos už tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijos patvirtinimo pažymėjimo bei jo priedų, nurodytų 4.2003–4.2005punktuose, išdavimą“.

1.87. Papildyti šiuo 4.2007 punktu:

„4.2007. pirmąjį bendrosios aviacijos aerodromų skrydžių informacijos paslaugų teikėjo sertifikavimą, kai naudojama ne daugiau negu viena aerodromo darbo vieta, ir pažymėjimo išdavimą

300 litų“.

1.88. Išdėstyti 4.2151 punktą taip:

„4.2151. vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų laivavedžių kvalifikacijos egzamino perlaikymą

20 litų“.

1.89. Išdėstyti 4.220 punktą taip:

„4.220. mažojo, pramoginio, sportinio ar asmeninio savaeigio laivo įregistravimą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre

35 litai“.

1.90. Išdėstyti 4.221 punktą taip:

„4.221. burinių jachtų, plaukiojančių vasarnamių, turistinių plaustų įregistravimą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre

65 litai“.

1.91. Išdėstyti 4.222 punktą taip:

„4.222. mažojo, pramoginio, sportinio ar asmeninio nesavaeigio laivo įregistravimą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre

32 litai“.

1.92. Išdėstyti 4.2221 punktą taip:

„4.2221. vidaus vandenų transporto priemonės pakabinamojo variklio įregistravimą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre

30 litų“.

1.93. Išdėstyti 4.226 punktą taip:

„4.226. mažojo, pramoginio, sportinio ar asmeninio savaeigio laivo išregistravimą iš Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro

15 litų“.

1.94. Išdėstyti 4.227 punktą taip:

„4.227. burinių jachtų, plaukiojančių vasarnamių, turistinių plaustų išregistravimą iš Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro

15 litų“.

1.95. Išdėstyti 4.228 punktą taip:

„4.228. mažojo, pramoginio, sportinio ar asmeninio nesavaeigio laivo išregistravimą iš Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro

5 litai“.

1.96. Išdėstyti 4.2281 punktą taip:

„4.2281. vidaus vandenų transporto priemonės pakabinamojo variklio išregistravimą iš Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro

10 litų“.

1.97. Išdėstyti 4.244 punktą taip:

„4.244. visų tipų irklinių laivų, vandens dviračių pirminę ir kasmetinę techninę apžiūrą ir akto surašymą

20 litų“.

1.98. Išdėstyti 4.245 punktą taip:

„4.245. daugiau kaip 5 vietų turistinių pripučiamųjų valčių-pontonų, plaukiojančiųjų vasarnamių pirminę ir kasmetinę techninę apžiūrą ir akto surašymą

75 litai“.

1.99. Išdėstyti 4.246 punktą taip:

„4.246. mažųjų, pramoginių, sportinių ir asmeninių savaeigių laivų, kurių variklio galingumas iki 22 kW (30AG), techninę apžiūrą

45 litai“.

1.100. Išdėstyti 4.247 punktą taip:

„4.247. mažųjų, pramoginių, sportinių ir asmeninių savaeigių laivų, kurių variklio galingumas nuo 23 iki 74 kW (31 iki 100 AG), techninę apžiūrą

75 litai“.

1.101. Išdėstyti 4.248 punktą taip:

„4.248. mažųjų, pramoginių, sportinių ir asmeninių savaeigių laivų, kurių variklio galingumas nuo 75 iki 113 kW (100 AG iki 150 AG), techninę apžiūrą

105 litai“.

1.102. Papildyti šiuo 4.2481 punktu:

„4.2481. mažųjų, pramoginių, sportinių ir asmeninių savaeigių laivų, kurių variklio galingumas daugiau kaip 113 kW (daugiau kaip 150 AG), techninę apžiūrą

145 litai“.

1.103. Papildyti šiuo 4.2518 punktu:

„4.2518. vidaus vandenų transporto priemonių pertvarkymo, modernizavimo dokumentų, brėžinių ekspertizę ir tvirtinimą

127 litai“.

1.104. Išdėstyti 4.256 punktą taip:

„4.256. paraiškos gauti leidimą vežti keleivius tarptautinio reguliaraus (specialaus reguliaraus) susisiekimo kelių transporto maršrutu, pratęsti leidimo galiojimo terminą ar pakeisti leidime nurodytų vežimų sąlygas nagrinėjimą

40 litų“.

1.105. Pripažinti netekusiu galios 4.257 punktą.

1.106. Išdėstyti 4.260 punktą taip:

„4.260. leidimo vežti krovinius Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse įregistruotomis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) valstybinės reikšmės keliais Lietuvos Respublikoje išdavimą

50 litų“.

1.107. Pripažinti netekusiu galios 4.265 punktą.

1.108. Pripažinti netekusiu galios 4.270 punktą.

1.109. Išdėstyti 4.273 punktą taip:

„4.273. vieno leidimo egzemplioriaus vežti keleivius tolimojo arba tarptautinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutu išdavimą

10 litų“.

1.110. Pripažinti netekusiu galios 4.274 punktą.

1.111. Pripažinti netekusiu galios 4.275 punktą.

1.112. Pripažinti netekusiu galios 4.276 punktą.

1.113. Išdėstyti 4.2823.1 punktą taip:

„4.2823.1. L1, L1e, L2, L3, L2e ir L3e klasės transporto priemonėms

300 litų“.

1.114. Išdėstyti 4.2823.2 punktą taip:

„4.2823.2. L4, L4e, L5, L5e, L6e, L7e ir O3 klasės transporto priemonėms

500 litų“.

1.115. Papildyti šiuo 4.2823.5 punktu:

„4.2823.5. O1 klasės transporto priemonėms

100 litų“.

1.116. Papildyti šiuo 4.2823.6 punktu:

„4.2823.6. O2 klasės transporto priemonėms

130 litų“.

1.117. Išdėstyti 4.284 punktą taip:

„4.284. geležinkelio riedmens ar konteinerio įregistravimą registre

35 litai“.

1.118. Išdėstyti 4.2841 punktą taip:

„4.2841. geležinkelio riedmens ar konteinerio įregistravimo registre pažymėjimo dublikato išdavimą

15 litų“.

1.119. Išdėstyti 4.2852 punktą taip:

„4.2852. asmenų, siekiančių įgyti pavojingų krovinių vežimo geležinkelių transportu saugos specialisto pažymėjimą, egzaminavimą, pažymėjimo išdavimą

115 litų“.

1.120. Išdėstyti 4.2854 punktą taip:

„4.2854. leidimo mokymo įstaigai mokyti asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu geležinkelio transportu, išdavimą

376 litai“.

1.121. Išdėstyti 4.2855 punktą taip:

„4.2855. mokytojo, mokančio asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu geležinkelių transportu, atestavimą ir pažymėjimo išdavimą

337 litai“.

1.122. Išdėstyti 4.2856 punktą taip:

„4.2856. saugos sertifikato A dalies – liudijimo, kuriuo patvirtinama, kad geležinkelio įmonė (vežėjas) turi eismo saugos valdymo sistemą, išdavimą

1601 litas“.

1.123. Išdėstyti 4.2857 punktą taip:

„4.2857. saugos sertifikato A dalies – liudijimo, kuriuo patvirtinama, kad geležinkelio įmonė (vežėjas) turi eismo saugos valdymo sistemą, liudijimo dublikato išdavimą

170 litų“.

1.124. Pripažinti netekusiu galios 4.2858 punktą.

1.125. Išdėstyti 4.2859 punktą taip:

„4.2859. saugos sertifikato B dalies – liudijimo, kuriuo patvirtinama, kad geležinkelio įmonė (vežėjas) atitinka nustatytus geležinkelių transporto eismo saugos reikalavimus, išdavimą

2021 litas“.

1.126. Išdėstyti 4.28510 punktą taip:

„4.28510. saugos sertifikato dalies – liudijimo, kuriuo patvirtinama, kad geležinkelio įmonė (vežėjas) atitinka nustatytus geležinkelių transporto eismo saugos reikalavimus, dublikato išdavimą

188 litai“.

1.127. Pripažinti netekusiu galios 4.28511 punktą.

1.128. Išdėstyti 4.28512 punktą taip:

„4.28512. įgaliojimo geležinkelio eismo saugos srityje A dalies – įgaliojimų, kuriais patvirtinama, kad geležinkelių infrastruktūros valdytojas turi eismo saugos valdymo sistemą, išdavimą

2010 litų“.

1.129. Išdėstyti 4.28513 punktą taip:

„4.28513. įgaliojimo geležinkelio eismo saugos srityje A dalies – įgaliojimų, kuriais patvirtinama, kad geležinkelių infrastruktūros valdytojas turi eismo saugos valdymo sistemą, dublikato išdavimą

170 litų“.

1.130. Pripažinti netekusiu galios 4.28514 punktą.

1.131. Išdėstyti 4.28515 punktą taip:

„4.28515. atestato, kuriuo suteikiama įmonei teisė atlikti geležinkelių riedmenų ir jų mazgų techninę priežiūrą ir remontą, išdavimą

896 litai“.

1.132. Išdėstyti 4.28516 punktą taip:

„4.28516. atestato, kuriuo suteikiama įmonei teisė atlikti geležinkelių riedmenų ir jų mazgų techninę priežiūrą ir remontą, pakeitimą pasikeitus įmonės pavadinimui ar buveinės adresui

119 litų“.

1.133. Išdėstyti 4.28518 punktą taip:

„4.28518. valstybinės reikšmės magistralės geležinkelių linijos įregistravimą Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos išdavimą

257 litai už km“.

1.134. Išdėstyti 4.28519 punktą taip:

„4.28519. regioninės reikšmės magistralės geležinkelių linijos įregistravimą Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos išdavimą

212 litų už km“.

1.135. Išdėstyti 4.28520 punktą taip:

„4.28520. aukščiausios klasės geležinkelio stoties įregistravimą Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos išdavimą

702 litai“.

1.136. Išdėstyti 4.28521 punktą taip:

„4.28521. I klasės geležinkelio stoties įregistravimą Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos išdavimą

492 litai“.

1.137. Išdėstyti 4.28522 punktą taip:

„4.28522. II klasės geležinkelio stoties įregistravimą Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos išdavimą

315 litų“.

1.138. Išdėstyti 4.28523 punktą taip:

„4.28523. III klasės geležinkelio stoties įregistravimą Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos išdavimą

233 litai“.

1.139. Išdėstyti 4.28524 punktą taip:

„4.28524. IV klasės geležinkelio stoties įregistravimą Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos išdavimą

187 litai“.

1.140. Išdėstyti 4.28525 punktą taip:

„4.28525. privažiuojamojo geležinkelio kelio įregistravimą Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos išdavimą

150 litų už km“.

1.141. Išdėstyti 4.28526 punktą taip:

„4.28526. valstybinės reikšmės magistralinės, regioninės reikšmės geležinkelių linijų įregistravimo Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre pažymų dublikatų išdavimą

36 litai“.

1.142. Išdėstyti 4.28527 punktą taip:

„4.28527. aukščiausios, I, II, III, IV klasės geležinkelio stočių įregistravimo Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre pažymų dublikatų išdavimą

36 litai“.

1.143. Išdėstyti 4.28528 punktą taip:

„4.28528. privažiuojamojo geležinkelio kelio įregistravimo Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos dublikato išdavimą

36 litai“.

1.144. Išdėstyti 4.28529 punktą taip:

„4.28529. valstybinės reikšmės magistralinės, regioninės reikšmės geležinkelių linijų išregistravimą iš Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registro ir išregistravimo pažymų išdavimą

23 litai“.

1.145. Išdėstyti 4.28530 punktą taip:

„4.28530. aukščiausiosios, I, II, III, IV klasės geležinkelio stočių išregistravimą iš Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registro ir išregistravimo pažymų išdavimą

23 litai“.

1.146. Išdėstyti 4.28531 punktą taip:

„4.28531. privažiuojamojo geležinkelio kelio išregistravimą iš Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registro ir išregistravimo pažymos išdavimą

23 litai“.

1.147. Išdėstyti 4.28532 punktą taip:

„4.28532. valstybinės reikšmės magistralinės, regioninės reikšmės geležinkelių linijų duomenų atnaujinimą (keitimą) Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir pažymų išdavimą

34 litai“.

1.148. Išdėstyti 4.28533 punktą taip:

„4.28533. aukščiausiosios, I, II, III, IV klasės geležinkelio stočių duomenų atnaujinimą (keitimą) Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir pažymų išdavimą

34 litai“.

1.149. Išdėstyti 4.28534 punktą taip:

„4.28534. privažiuojamojo geležinkelio kelio duomenų atnaujinimą (keitimą) Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir pažymos išdavimą

34 litai“.

1.150. Papildyti šiuo 4.28539 punktu:

„4.28539. atestato, kuriuo suteikiama įmonei teisė atlikti geležinkelių riedmenų ir jų mazgų techninę priežiūrą ir remontą, dublikato išdavimą

115 litų“.

1.151. Papildyti šiuo 4.28540 punktu:

„4.28540. saugos sertifikato A dalies – liudijimo, kuriuo patvirtinama, kad geležinkelio įmonė (vežėjas) turi eismo saugos valdymo sistemą, pakeitimą

170 litų“.

1.152. Papildyti šiuo 4.28541 punktu:

„4.28541. saugos sertifikato B dalies – liudijimo, kuriuo patvirtinama, kad geležinkelio įmonė (vežėjas) atitinka nustatytus geležinkelio transporto eismo saugos reikalavimus, pakeitimą

188 litai“.

1.153. Papildyti šiuo 4.28542 punktu:

„4.28542. įgaliojimo geležinkelio eismo saugos srityje A dalies – įgaliojimų, kuriais patvirtinama, kad geležinkelių infrastruktūros valdytojas turi eismo saugos valdymo sistemą, pakeitimą

170 litų“.

1.154. Papildyti šiuo 4.28543 punktu:

„4.28543. įgaliojimo geležinkelio eismo saugos srityje B dalies – įgaliojimų, kuriais patvirtinama, kad geležinkelių infrastruktūros valdytojas atitinka nustatytus geležinkelių transporto eismo saugos reikalavimus, pakeitimą

170 litų“.

1.155. Papildyti šiuo 4.28544 punktu:

„4.28544. saugos sertifikato A dalies – liudijimo, kuriuo patvirtinama, kad geležinkelio įmonė (vežėjas) turi eismo saugos valdymo sistemą, galiojimo atnaujinimą

170 litų“.

1.156. Papildyti šiuo 4.28545 punktu:

„4.28545. saugos sertifikato B dalies – liudijimo, kuriuo patvirtinama, kad geležinkelio įmonė (vežėjas) atitinka nustatytus geležinkelių transporto eismo saugos reikalavimus, galiojimo atnaujinimą

188 litai“.

1.157. Papildyti šiuo 4.28546 punktu:

„4.28546. įgaliojimo geležinkelio eismo saugos srityje A dalies –įgaliojimų, kuriais patvirtinama, kad geležinkelių infrastruktūros valdytojas turi eismo saugos valdymo sistemą, galiojimo atnaujinimą

170 litų“.

1.158. Papildyti šiuo 4.28547 punktu:

„4.28547. įgaliojimo geležinkelio eismo saugos srityje B dalies –įgaliojimų, kuriais patvirtinama, kad geležinkelių infrastruktūros valdytojas atitinka nustatytus geležinkelių transporto eismo saugos reikalavimus, galiojimo atnaujinimą

170 litų“.

1.159. Papildyti šiuo 4.28548 punktu:

„4.28548. įgaliojimo geležinkelio eismo saugos srityje B dalies – įgaliojimų, kuriais patvirtinama, kad geležinkelių infrastruktūros valdytojas atitinka nustatytus geležinkelių transporto eismo saugos reikalavimus, dublikato išdavimą

170 litų“.

1.160. Papildyti šiuo 4.28549 punktu:

„4.28549. įgaliojimo geležinkelio eismo saugos srityje B dalies – įgaliojimų, kuriais patvirtinama, kad geležinkelių infrastruktūros valdytojas atitinka nustatytus geležinkelių transporto eismo saugos reikalavimus, išdavimą

2528 litai“.

1.161. Pripažinti netekusiu galios 4.290 punktą.

1.162. Papildyti šiuo 4.2981 punktu:

„4.2981. leidimo įvežti į Lietuvos Respublikos teritoriją, išvežti iš jos ar vežti tranzitu pavienius A kategorijos ginklus ir jų šaudmenis, nepriklausančius Lietuvos ar užsienio valstybių gynybos institucijoms, išdavimą

44 litai“.

1.163. Išdėstyti 4.351 punktą taip:

„4.351. licencijos verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzelinu (dyzeliniais degalais), suskystintosiomis dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu papildymą ar rekvizitų patikslinimą

300 litų“.

1.164. Išdėstyti 4.3511 punktą taip:

„4.3511. didmeninės suskystintųjų naftos dujų prekybos leidimo išdavimą

1200 litų“.

1.165. Išdėstyti 4.3512 punktą taip:

„4.3512. mažmeninės suskystintųjų naftos dujų prekybos leidimo išdavimą

1200 litų“.

1.166. Išdėstyti 4.3513 punktą taip:

„4.3513. didmeninės ir mažmeninės suskystintųjų naftos dujų prekybos leidimo papildymą, rekvizitų patikslinimą arba dublikato išdavimą*

300 litų“.

1.167. Išdėstyti 4.352 punktą taip:

„4.352. išduodamų licencijų papildymą, rekvizitų patikslinimą* arba dublikato išdavimą

300 litų“.

1.168. Išdėstyti 4.355 punktą taip:

„4.355. savivaldybės mero sutikimo steigti netauriųjų metalo laužo ir atliekų supirkimo vietą išdavimą

300 litų“.

1.169. Papildyti šiuo 4.3562 punktu:

„4.3562. leidimo vežti keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutu išdavimą

50 litų“.

1.170. Papildyti šiuo 4.3563 punktu:

„4.3563. papildomo leidimo egzemplioriaus vežti keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutu išdavimą

15 litų“.

1.171. Papildyti šiuo 4.4741 punktu:

„4.4741. už informacinio rašto asmeniui, įgijusiam aukštąjį išsilavinimą Lietuvos Respublikoje ir išvykstančiam į užsienį, išdavimą

40 litų“.

1.172. Išdėstyti 4.475 punktą taip:

„4.475. leidimo išvežti dokumentus iš Lietuvos Respublikos išdavimą, kai:

 

4.475.1. laikinai ar negrąžinamai išvežami Nacionalinio dokumentų fondo dokumentai, laikinai išvežami nevalstybinėms organizacijoms, privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims priklausantys dokumentai

75 litai

4.475.2. negrąžinamai išvežami nevalstybinėms organizacijoms, privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims priklausantys dokumentai

135 litai“.

2. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2007 m. liepos 1 dienos.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                   Gediminas Kirkilas

 

 

 

Finansų ministras                                                                                Rimantas Šadžius