LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL PASIENIO RUOŽO RIBŲ IR VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS ZONOS RIBŲ BEI LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ, PRISKIRTŲ PASIENIO RUOŽUI, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2007 m. gegužės 30 d. Nr. 548

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 42-1192) 17 straipsnio 3 dalimi, 18 straipsnio 4 dalimi ir 30 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pasienio ruožo ribas ir valstybės sienos apsaugos zonos ribas pagal Vidaus reikalų ministerijos pateiktus ribų planus (1–51 priedai).

2. Patvirtinti Lietuvos Respublikos gyvenamųjų vietovių, priskirtų pasienio ruožui, sąrašą (pridedama).

3. Nustatyti, kad šis nutarimas tą pačią dieną oficialiai be priedų skelbiamas „Valstybės žiniose“, o nutarimas su priedais – „Valstybės žinių“ interneto tinklalapyje (www.valstybes-zinios.lt).

4. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimą Nr. 72 „Dėl pasienio ruožo ribų ir valstybės sienos apsaugos zonos ribų bei Lietuvos Respublikos gyvenamųjų vietovių, priskirtų pasienio ruožui, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 8-234).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                                Gediminas Kirkilas

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                              Raimondas Šukys

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 548

 

Lietuvos Respublikos gyvenamŲJŲ vietovIŲ, priskirtŲ pasienio ruožui, SĄRAŠAS

 

I. Akmenės rajono savivaldybė

 

I. Akmenės seniūnija

 

Agluonai

Gailiškė

Jučiai

Kesiai

Medemrodė

Sprogiškė

Žiopeliai

 

II. Kruopių seniūnija

 

Bambalai

Jautmalkiai

Kviečlaukis

Minkiai

Narčiai

Pleikiai

Viešučiai

 

III. Naujosios Akmenės kaimiškoji

seniūnija

 

Bitininkai

Kivyliai

Klykoliai

Pipiriai

Suginčiai

Vegeriai

 

 

II. Biržų rajono savivaldybė

 

I. Nemunėlio Radviliškio seniūnija

 

Antupė

Aspariškiai

Beinoras

Bėnupė

Briedžiai

Brukos

Dauguviečiai

Gerkiai

Germaniškis

Gužai

Igauniai

Jokūbiškis

Juljanava

Juozeliškiai II

Kukuliai

Kuldūnai

Kuokaviečiai

Leitiškiai

Ločerai

Lujėnai II

Melėnai

Muoriškiai

Nemunėlio Radviliškis

Nemunėlis

Padvariečiai

Pagojai

Pardambiai

Parupė

Pučiakalnė

Punduriai

Putrinė

Rigmantiškiai

Rumbos

Runikiai

Ruobežiai

Sandariškiai

Saukai

Slimaniškiai

Smaltiškiai

Spingučiai

Straugaliai

Strelniekai

Svidžiai

Tabokinė

Totorkalnis

Upės Sėta

Vaskališkiai

Velykionys

Zabiškiai

Zeliškiai

 

II. Pačeriaukštės seniūnija

 

Butautai

Didžioji Panemunė

Drabūnai

Dvargaliai

Gineičiai

Grumšliai

Joneliai

Keršiai

Kuosakiai

Kuprėnai

Laumekiai

Mažoji Panemunė

Odmeniškis

Pakalniečiai

Pauperiai

Purviškiai II

Putriai

Smilgeliai

Šilėnai

Žvejotgala

 

III. Papilio seniūnija

 

Andrišonys

Bruzguliai

Gikonys

Jokūbiškiai

Pakvetkė

Paneretys

Pūteliai

Vanagynė

 

IV. Parovėjos seniūnija

 

Eglynė

Franciškis

Gailiai

Garjoniai

Geniai

Gilupis

Gražiškiai

Jurginiškis

Kalpokai

Kapinė

Pakriaušė

Puogeliškiai

Rimšiai

Simaniai

Virškupėnai

 

III. Ignalinos rajono savivaldybė

 

I. Didžiasalio seniūnija

 

Bobėnai

Didžiasalis

Dysna

Galalaukiai

Grigališkė

Kaukiškė

Kėkštai

Kuksos

Kukučiai

Kurtiškė

Lazinkos

Marijampolis

Navikai

Padysnis

Pajuodupis

Petroniškė

Piemenys

Pivorai

Pupiena

Radiškė

Rimaldiškė

Sapliai

Sekonys

Spijotiškė

Surma

Svirkai

Vilėkos

Vosiūnai

 

II. Naujojo Daugėliškio seniūnija

 

Ažusienis

Benėšiai

Češulėnai

Gudėnai

Izabelinė

Janavas

Kačergiškė

Kajotai

Kiniūnai

Laurinčiukiškė

Lėliupis

Liekiai

Medinos

Mieleškiai

Molinė

Navikai

Neverėnai

Padysnis I

Padysnis II

Parubežinė

Pročiūnai

Raibeniai

Rameikos

Ravai

Ruokiškė

Sliesoriškė

Smėliai

Šiūlėnai

Trapikiškė

Triburčiai

Triklotiškė

Varniškė

Vastakiškė

Vingiriai

Viršupis

 

III. Rimšės seniūnija

 

Andrelėnai

Balandiškė

Barauka

Berniūnai

Beržininkai II

Bieniūnai

Birdekšniai

Čepukai

Davedynos

Ežeriškė

Gaidė

Gakėnai 

Galilaukė 

Gerveniškė

Girdžiūnai

Griškiškė

Kalnežeris

Kalniškė

Kovališkės

Kukutėnai

Lisiškė I

Lisiškė II

Mačionys

Marijonavas

Mateikiškė

Mažviliškė

Meikštai

Nagėnai

Pociūnai

Prūčiai

Prūtelė

Pūškos

Smilginiškė

Stanionys

Strilungiai

Šiūlėnai

Švikščionys

Toliotiškė

Tripuckai

Tryčiūnai

Trukonys

Vaitiškė

Varniškiai

Vėlūnai

Vigutėnai

Vilkaragis

Vilkuočiai

Vilnokai

Vosyliškės

Žibakiai

Žygmantiškė

 

IV. Tverečiaus seniūnija

 

Andriejauka

Astraviškiai

Būkliškė

Čepeliškė

Čiekupis

Daktoriai

Dietkauščizna

Dvaryščiai

Erzvėtas

Gudapievis

Kalveliškė

Kazakavas

Kelpučiai

Kisielka

Kliukai

Kraučiškė

Kukutėliai

Laumakė

Lukošiškė

Pakalniškiai

Pečiurkos

Popovka

Ropiena

Smilginiškė

Šakeliškė

Šiulgos

Tverečius

Vaboliškė

Vytėnai

Zaliesius

Žvyriai

 

IV. Joniškio rajono savivaldybė

 

I. Gaižaičių seniūnija

 

Martyniškiai

Raistai

Stalmokai

 

II. Kriukų seniūnija

 

Bikaičiai

Blauzdžiūnai

Dvareliškiai

Grigoniai

Grubynai

Jackoniai

Kriukai

Malgūžiai

Mankūnai

Mažėliai

Mygūnai I

Mygūnai II

Rašpievė

Sodininkai

Stagariai

Užšvitinis

Vaiduokliai

Vakzalas

Valančiūnai

 

III. Satkūnų seniūnija

 

Butaučiai

Daunorava

Daunoriškė

Drąsutaičiai

Girdžiūnai

Gudaičiai

Kalviai

Kulpiai

Linkaičiai

Medikuičiai

Milvydžiai

Mitkūnai

Platoniai

Plikiškiai

Pročiūnai I

Pročiūnai II

Sidabrynė I

Sidabrynė II

Spirakiai

Svirpliai

Šileliai

Treigiai

Vaineikiai

 

IV. Saugėlaukio seniūnija

 

Nemeikšiai

Pūraičiai

 

V. Skaistgirio seniūnija

 

Alseliai

Alsiai

Bargavonės

Dvelaičiai

 

VI. Žagarės seniūnija

 

Aleksandravas

Bandoriai

Bružas

Daukšiai

Dilbinai

Dilbinėliai

Minčaičiai

Pabaliai

Puikiai

Rukuižiai

Švedlaukis

Žagarė

Žagariškiai

Žiuriai

Žučiai

Žvelgaičiai

 

V. Jurbarko rajono savivaldybė

 

I. Jurbarkų seniūnija

 

Pašventys

 

II. Smalininkų seniūnija

 

Antšvenčiai

Endriušiai

Greičiai

Kazikėnai

Naudvaris

Palėkiai

Smalininkai

Užtilčiai

Vidkiemis

Vilktakis

 

III. Viešvilės seniūnija

 

Antupiai

Išdagai

Kalveliai

Pagulbiniai

Ridelkalnis

Viešvilė

 

VI. Kalvarijos savivaldybė

 

I. Akmenynų seniūnija

Aistiškiai

Kalnėnai

 

 

II. Liubavo seniūnija

 

Aguonis

Asava 

Barkai

Beržynai

Būdviečiai

Grandai

Gulbinavas

Jurgiškiai

Kalneliai

Kazlavas

Klinavas

Kovai

Liubavas

Makauskai

Mantrimai

Pagraužiai

Papiliakalniai

Pelucmurgiai

Reketija

Sabaliavas

Salaperaugis

Saulėgrąžiai

Sauselis

Senabūdis

Skaisčiai

Skaisteliai

Šarkaitis

Šarkis

Šarkyčia

Trempiniai

Tribarčiai

Žalioji

Žiogaičiai

 

III. Sangrūdos seniūnija

 

Berezninkai

Burokai

Cyrailė

Giluišiai

Gunkliškiai

Kalniai

Mergutrakis

Miklausė

Naujieji Alksnėnai

Naujoji Radiškė

Naujoji Valia

Navininkai

Pasiekos

Rūdninkai

Sangrūda

Senieji Alksnėnai

Senoji Radiškė

Svidiškiai

Trikampiai

Trumpaliai

Užukalniai

Vaiponiškė

Zovoda

Žagariškė

 

VII. Kretingos rajono savivaldybė

 

I. Darbėnų seniūnija

 

Aušrakaimis

Benaičiai

Drumulis

Kalgraužiai

Kiaupiškės

Laukžemė

Lendimai

Mažučiai

Medomiškiai

Medšarkiai

Naujoji Įpiltis

Pelėkiai

Senoji Įpiltis

Sūdėnai

Žyneliai

 

II. Kretingos seniūnija

 

Vilimiškė

 

VIII. Lazdijų rajono savivaldybė

 

I. Būdviečio seniūnija

 

Bielėnai

Burbiškiai

Būdvietis

Filicijanavas

Kelmaičiai

Kybartai

Strumbagalvė

Varnakampis

Vilkinyčia

Vingrėnai

Virbalai

Vosyliškė

 

II. Kapčiamiesčio seniūnija

 

Bugieda

Gerveliai

Gryckavas

Ivoškai

Kauknoris

Kuodžiai

Macevičiai

Menciškė

Pertakas

Simaniškė

Sirguškė

Stalai

Subačiai

Sventijanskas

Varviškė

Volskai

 

III. Kučiūnų seniūnija

 

Akmeniai

Aradninkai

Briniai

Kalėdiškiai

Kaženiai

Kučiūnai

Miškiniai

Pazapsiai

Puodžiškė

Saločiai

Sapiegiškiai

Zelionka

 

IV. Lazdijų seniūnija

 

Aukštakalniai

Beviršiai

Buniškiai

Būda

Dyviliškiai

Dumblis

Elzbietina

Galiniai

Janaslavas

Juozapavas

Padumbliai

Papalazdijai I

Salos

Šulneliai

Tarnauka

Ūdininkai

Vieštartai

 

IX. Mažeikių rajono savivaldybė

 

I. Laižuvos seniūnija

 

Auksūdys

Barystės

Kalniškiai

Laižuva, mstl.

Lendriškiai

Pakliaupis

Purpliai

Varninė

 

II. Reivyčių seniūnija

 

Buknaičiai

Ferma

Kabaldikai

Knabikai

Leckava, mstl.

 

III. Židikų seniūnija

 

Bataičiai

Giniočiai

Griežė

Lūšė

Milteniai

Palūšė

Pikeliai, mstl.

Ritinė

 

X. Pakruojo rajono savivaldybė

 

Žeimelio seniūnija

 

Balanėliai

Baliniai

Baltausiai

Didysis Plonėnas

Gedeikoniai

Geručiai

Maišeliai

Nakrošiūnai

Noreikai

Pagiriai

Plonėnas

Ruoniai

Šumyliai

Vileišiai

 

XI. Pasvalio rajono savivaldybė

 

I. Saločių seniūnija

Bajorėliai

Baltpamūšis

Dagiai

Globinai

Gniaužiai

Kamaradė

Kubiliūnai

Kurpalaukis

Namajūnai

Pačeriaukštė

Skruzdėlynė 

Šakariniai

Šalnaičiai

Škilinpamūšis

Taupriai

Vilkynė

Virbalai

 

II. Vaškų seniūnija

 

Kervesiai

Kupriškis

Majėnai

Pamaučiai

Puodžiūnai

Ratkūnai

 

XII. Rokiškio rajono savivaldybė

 

I. Juodupės seniūnija

 

Aleknos

Alksniai

Armonys

Baršiai

Čeičiai

Ginotai

Ilzenbergas

Kraštai

Kukiai

Naujasodė

Onuškis

Raupiai

Skuomantai

Užubaliai

Valiūniškis

Vanagynė

Vištagerklis

Vizgynė

 

II. Obelių seniūnija

 

Ažukriaunis

Ažušiliai

Bučiūnai

Butkūnai

Degučiai I

Degučiai II

Gediškiai

Gurkiškis

Ignotiškis

Juodupiškis

Kreščionys

Liudvinava

Lugariškis

Narkūnėliai

Navikai

Pakriauniai

Pasubatė

Sipailiškis

Svobiškis

Šapalai

Tilvikai

Trumpiškiai

Tumasonys

Vigarai

 

III. Pandėlio seniūnija

 

Kalniečiai

Kebeliai

Ratkūnai

Roksalė

Suvainiškis

Šarkiūnėliai

Taručiai

 

IV. Rokiškio kaimiškoji seniūnija

 

Daliečiai

Eikiniškis

Ginočiai

Griškiškis

Ribickis

 

XIII. Skuodo rajono savivaldybė

 

I. Aleksandrijos seniūnija

 

Aleksandrija

Detlaukė

Dvaralis

Gėsalai

Kerviai

Kivyliai

Klaišiai

Nuosamai

Truikinai

Veiteliai

Viršilai

 

II. Ylakių seniūnija

 

Bučiai

Dilbikiai

Juodkaičiai

Kaltys

Liaudiškiai

Petraičiai

Rukiškė

Skypstys

Skliaustė

Strėliškiai

Vižančiai

 

III. Lenkimų seniūnija

 

Juodeikiai

Kuksinė

Lenkimai

Margininkai

Sriauptai

Veitai

Žirnikai

 

IV. Skuodo seniūnija

 

Didieji Rūšupiai

Didžioji Paluknė

Guntinas

Gurstiškė

Kanyzelis

Kulai I

Luknės

Mažieji Rūšupiai

Mažoji Paluknė

Narvydžiai

Pakalniškiai

Skuodo Priemiestis

Trūbakiai

 

XIV. Šakių rajono savivaldybė

 

I. Kudirkos Naumiesčio seniūnija

 

Apirbiškiai

Ašmoniškiai

Bajoraičiai

Bartkai

Bukšniai

Būbleliai

Gyliškiai

Gluobiai

Gustainiškiai

Jundilai

Kasikėnai

Kaukakalniai

Kaupiškiai

Klepai

Kubilėliai

Kudirkos Naumiestis

Kulnistai

Meištai

Miknaičiai

Panoviai

Putinai

Ročkai

Rudžiai

Šaukščiai

Tarpučiai I

Totorviečiai

Turčinai

Vaišvilai

Vaitiškiai

Valakbūdis

Žaltynai

 

II. Sudargo seniūnija

 

Banaičiai

Bosai

Burgaičiai

Dievaičiai

Dvarčiškiai

Grinaičiai

Iltrakiai

Keršiškiai

Kirkilai

Kirsliai

Norkviečiai

Pukniai

Ramoniškiai

Rėžgaliai

Rėžiūkai

Ročiškiai

Sakalai

Sudargas

Svaiginiai

Trakiniai

Žiliai

 

III. Sintautų seniūnija

 

Keturnaujiena

Kutai

Storiūkai

Suodžiai

Užkertuliai

Užpjauniai

Užsieniai

 

IV. Slavikų seniūnija

 

Aukštoji

Būtviliškiai

Juodupėnai

Juškakaimiai

Plioriškiai

Rukšniai

Skrynupiai

Slavikai

Šilgaliai

Šilininkai

Verpikai

Žiurkalnis

Žiūriai

 

V. Šakių seniūnija

 

Pusdešriai

 

XV. Šalčininkų rajono savivaldybė

 

I. Akmenynės seniūnija

 

Abolai

Akmenynė

Bagdžiuliai

Bėčiakelniai

Duksiai

Girinė

Jankūnai

Jovydžiai

Kalniškės

Kurmelionys

Mankūniškės

Negibėnai

Peckeliai

Rimšiškės

Slabada

Smaguriai

Žaltūnai

 

II. Butrimonių seniūnija

 

Aukštalaukis

Butrimonys

Dailidės

Gudakampis

Jančiūnai

Janonys

Jundiliškės

Jurgionys

Kužiai

Maciūnai

Mackiškės

Majakas

Narkuškės

Naujasėdžiai

Naujosios Rakliškės

Raščiūnai

Rėžiai

Senadvaris

Šauliai

Ūta

Versekėlė

Žvėrynas

 

III. Dainavos seniūnija

 

Mantviliškės

 

IV. Dieveniškių seniūnija

 

Albertina

Apikartai

Avietinė

Ažukalniai

Bėčionys

Daulėnai

Didieji Gedūnai

Dieveniškės

Dvariškės

Gedūnai

Geležiai

Girdžiūnai

Gudeliai

Gureliai

Gužiniai

Jurgelionys

Kačėnai

Kalviai

Kamučiai

Kazimieravas

Kaziuliai

Kaziuliškės

Krakūnai

Lobas

Maciučiai

Mažieji Gedūnai

Mediniai

Mendzisargiai

Milkūnai

Naujieji Kalviai

Naujieji Miežionys

Norviliškės

Pagaujėnai

Pajurgelionys

Pavadžiai

Pavydonys

Pliustai

Prabaščiškės

Pulkė

Putiškės

Ramoškos

Reistiniai

Rindžiūnai

Rudnia

Sabaliūnai

Senieji Miežionys

Siliai

Skaivonys

Skrabonys

Skraičionys

Smališkės

Šadžiūnai

Šaltiniai

Šarkaičiai

Šiurkščiai

Ureliai

Vaišutkiemis

Vaškeliai

Verseka

Vėjeliai

Vėžiakiemis

Vilkiškės

Zabieliškės

Zajašiškės

Žižmai

 

V. Eišiškių miestas

 

VI. Eišiškių seniūnija

 

Aklė

Aukštalaukis

Dumblė

Emiliškės

Gornostajiškės

Gubertavas

Joniškės

Karklinės

Mateikonys

Padvarionys

Tausiūnai

Vilkonys

Žagališkės

 

VII.Gerviškių seniūnija

 

Gerviškės

Kalveliai

Kaniūkai

Karalina

Kiemeliškės

Pačiabatai

Pamūrinė

Pašalčis

Švenčius

Tribonys

 

VIII. Kalesninkų seniūnija

 

Anciuškos

Baltapetriai

Beržiškės

Biliniškės

Dabrai

Daugidonys

Geismantai

Gudiškės

Gumbiškės

Krupaviesai

Kudelionys

Mangėliškės

Mantviliškės

Miežiškės

Naniškės

Naujasėdžiai

Pašiškės

Petuchavas

Prūdelis

Purvėnai

Stačionys

Starka

Šarkučiai

Šniūrai

Švieslaukis

Verseka I

Verseka II

 

IX. Poškonių seniūnija

 

Antaniškės

Ažumedis

Baltučiai

Biržė

Dailidės

Dainavėlė

Daubutiškės

Didžiuliai

Grybiškės

Jokūbiškės

Katkuškės

Kmelninkai

Kreivoji

Kruniškės

Lastaučikai

Liškūniškės

Liudvinavas

Mikališkės

Padvarės

Paginai

Poškonys

Pupiškės

Rimašiai

Siaurimai

Stakai

Stalgonys

Šetylos

Šilinė

Šiudainys

Valatkiškės

 

X. Šalčininkų seniūnija

 

Antanavas

Ažukelis

Didieji Baušiai

Klynai

Laukelis

Mažieji Baušiai

Marusina

Mikantonys

Milvydai

Petroškos

Pėpės

Raudonbalis

Sakalinė

Stakų Ūta

Šalčininkai

Šalčininkai, mstl.

Širviai

Tartokas

Ūta

Vinciapolis

 

XI. Turgelių seniūnija

 

Apušynė

Asčiukiškės

Aukštasis Pamerkys

Ažubenis

Ažukalniai

Bena

Berešiškės

Bygirdai

Dvarčiai

Gimžiai II

Girdijauskai

Grabiai

Juškiai

Kyvonys

Krašiai

Landžiai

Magdeliava

Naidūnai

Naujakuriai

Pabenė

Pamerkys

Pastovai

Paūdronys

Petriškės

Puziriškės

Rimošiai

Šeštokai

Tabariškės

Ūdronys

Viktariškės

 

XVI. Šilutės rajono savivaldybė

 

I. Rusnės seniūnija

 

Rusnė

Skirvytė

 

II. Šilutės seniūnija

 

Sausgalviai

Tatamiškiai

 

III. Juknaičių seniūnija

 

Girininkai

Leitgiriai

Paleičiai

Šilininkai

 

IV. Usėnų seniūnija

 

Galzdonai

Karcevičiai

Užpelkiai

Veržininkai

 

XVII. Pagėgių savivaldybė

 

I. Pagėgių seniūnija

 

Panemunė

Plaušvariai

 

II. Stoniškių seniūnija

 

Anužiai

Berštininkai

Kuciai

Lazdėnai

Nausėdai

Pageldyniai

Peleniai

Plaškiai

Šuneliai

Vičiai

 

III. Vilkyškių seniūnija

 

Baltupėnai

Keleriškiai

Nausėdai

Sokaičiai

Stygliškiai

Šereitlaukis

Vėžininkai

 

IV. Lumpėnų seniūnija

 

Bardinai

Bitėnai

Krakeniškiai

Pempynė

Šakininkai

 

XVIII. Švenčionių rajono savivaldybė

 

I. Adutiškio seniūnija

 

Adutiškis

Antanai

Baltūniškė

Eimunis

Jakeliai

Kairiškė

Kavaltiškė

Lasiai

Lazdinėliai

Lazdiniai

Linkonys

Medinos

Mociškė

Petrikai

Ramoniūnai

Stajėtiškis

Subatiškė

Svylionys

Vosiūnai

 

II. Cirkliškio seniūnija

 

Myliai I

 

III. Magūnų seniūnija

 

Adamavas

Andriukėnai

Balingardas

Baluoša

Bareišiūnai

Bendrovė

Beregovka

Čerėnai

Dalininkai

Daučiūniškės

Eitūniškė

Kūniškė

Magūnai

Malinovka

Moliai

Perčinė

Pitliuvka

Prienai

Punžionys

Skaistašilis

Šukeliškė

Vebliai

Žaliašilis

 

IV. Pabradės seniūnija

 

Akolionija

Ažumiškė I

Baliuliai

Bielkiškė

Bronislavavas

Gaspariškiai

Jenarališkė

Juozapavas

Karklinė

Kločiūnai

Liepavas

Lipina

Merionys I

Naujiniškė

Nerodiškiai

Padvarininkai

Pamerionys

Pavoverė

Piorkos

Puočiai

Ramutiškė

Rapiejai

Sarokpolis

Simanavas

Skirlėnai

Svirkiškė

Šileliai

Tebešpolis

Vincentavas

Vispa

Zalavas

Zatiškės

Žukiškė

 

V. Sarių seniūnija

 

Cemnuka

Daumilai

Gelednė

Michalinavas

Milauka

Stanislavavas

 

VI. Strūnaičio seniūnija

 

Akvieriškė

Andreikos

Ažuraistis

Baikovščizna

Bildos

Čyčeliai

Daujotiškė

Domininkavas

Gasiuliškė

Janutiškė

Kameniškė

Karalinavas

Karklinė

Karklinka

Kavalčiukai

Kebiškė

Konstantinavas

Kulbokiškė

Lobinė

Lugiai

Margiškė

Maselščizna

Meškauščizna

Mineliškė

Naujas Janavas

Papelekis

Petrošiškė

Ropiškė

Rūdabestis

Senas Janavas

Skritutiškė

Stanislavavas

Strūna

Svenčianka 

Svitailiškė

Šakališkė

Šiaudiniškė

Šilinė

Šišniškė

Toleikos

Trakai

Vidutinė

Voksa

Zablatiškė

Zeliankos

 

VII. Svirkų seniūnija

 

Ataukai

Bačkininkai

Daukšiškė

Davaisiai

Gailiušiai

Girdėnai

Jadluvka

Kackonys

Karalkai

Kazokiškė

Maciūnai

Milkūnai

Rakauskai

Ramulionys

Sakališkė I

Sakališkė II

Saulėniškė

Simaniškė

Svirkos

Šukėniškė

Tatariškė

Trakeliai

Valiukiškė

Žvyriai

 

VIII. Švenčionių seniūnija

 

Blėkiškė

Cibulskai

Čepukėnai

Jaciūnai

Jančiūnai

Janiūnai

Janutiškė

Joniškė

Joneliškė

Juodeliškė

Kukiškė

Lalučiai

Medišionys

Mikštai

Milkuškos

Mylionys

Nauja Girdžiuliškė

Paraistys

Petriškės

Plentovka

Skarbiškė

Skrupiškė

Trakai

Trečiūnai

Vidautiškė

Vigadka

Žąsinai

 

XIX. Varėnos rajono savivaldybė

 

I. Kaniavos seniūnija

 

Bagočiai

Balbutai

Būdos

Dalina

Daržininkai

Drucminai

Dubičiai

Gribaša

Jasauskai

Kalviai

Kaniava

Kaniavėlė

Kaniūkai

Karaviškės

Katra

Kaziukonys

Krokšlys

Krukliai

Mantotai

Margiai

Mikalčiūnai

Paąžuolė

Panočiai

Paramėlis

Podubičiai

Prauda

Rakai

Stojai

Šiliniai

Šulai

 

II. Marcinkonių seniūnija

 

Ašašninkai

Daržinėlės

Dubas

Kabeliai

Musteika

Piesčiai

Pogarenda

Senovė

Šklėriai

 

III. Vydenių seniūnija

 

Aladauka

Aladiškės

Dipiškės

Gumbiškės

Kalėdonys

Kamaraučiškės

Kijučiai

Kijutiškės

Kriviliai

Melekonys

Meškadonys

Milvyda

Papiškės

Pikiškės

Puišys

Ramoniškiai

Razumna

Senkonys

Strėžiūnai

Žukonys

 

XX. Druskininkų savivaldybė

 

I. Leipalingio seniūnija

 

Baltoji Ančia

Butelionys

Gerdašiai

Guronys

Krivonys

Lipliūnai

Sventijanskas

 

II. Viečiūnų seniūnija

 

Jaskonys

Kermušija

Latežeris

Ratnyčia

Švendubrė

Timakavas

 

XXI. Vilkaviškio rajono savivaldybė

 

I. Gražiškių seniūnija

 

Graužiniai

Tupikai

Vidgiriai

 

II. Kybartų seniūnija

 

Bajorai

Daugėlaičiai

Griebčiai

Keturkaimis

Kybartai

Kybeikiai

Kurpikai

Lauckaimis

Matlaukys

Miestlaukis

Moliniai

Peletrūnai

Prapuoleniai

Remeikiai

Sakalupis

Slibinai

Stanaičiai

Stulgeliai

Šikšniai

Šūkleliai

Vaidotai

Varpučiai

Žagrėnai

 

III. Klausučių seniūnija

 

Kataučizna

Putinai

Zanavykai

 

IV. Vištyčio seniūnija

 

Armudiškiai

Aštriakalnis

Bakšiškiai

Beržiniai

Čižiškiai

Dobilyniai

Duoniškiai

Egliniškiai

Galkiemis

Girėnai

Graužiniai

Janauka

Kauniškiai

Kaupiškiai

Lankupka

Liukiai

Meiliūnai

Naujininkai

Nebūtkiemis

Norvydai

Padvarniškiai

Pakalniai

Pavarteliai

Pavištytis

Ramovietė

Rėčiūnai

Stirniškiai

Strazdinė

Totorkiemis

Varteliai

Varteliai II

Vištyčio Laukas I

Vištyčio Laukas II

Vištytis

Vygreliai

Žirgėnai

 

XXII. Vilniaus rajono savivaldybė

 

I. Buivydžių seniūnija

 

Brižiškės

Buivydžiai I

Buivydžiai II

Bulbinė

Čereliai

Girdžiūnai

Išoriškės

Jonakalnis

Kaniūkai

Karklinė

Kloniškės

Narbutiškės

Naujakiemis

Padabčiai

Paliepė

Papiliai

Pilviškės

Plytinė

Stražninkai

Veselucha

Vilkinė

Žitniškės

Žvynėnai

 

II. Kalvelių seniūnija

 

Barvoniškės

Didieji Medininkai

Dieliūnai

Dunojai

Geibuliai

Kalabariškės

Kalveliai

Kiemėnai

Laukininkai

Mažoji Kuosinė

Nemėželiai

Pagojis

Palubėliai

Sirutiškės

Šilingiai

Šiulgos

Šumskas

Tvankiškės

Užtilčiai

Vindžiūnai

 

III. Lavoriškių seniūnija

 

Aleksandriškės

Alponiškės

Bagdoniškės

Baravykinė

Beržytė

Bildžiai

Burniškės

Černuliškės

Čiriškės

Dekaniškės

Dembina

Ferma

Galkiškės

Grigiškė

Juozapinė

Kaponiškės

Karoliškės

Kazimieriškės

Kirtimai

Krūminė

Kuleliškės

Kuželiškės

Labaniškės

Lauryninkai

Lavoriškės

Lobiniai

Mačiuliškės

Makovščizna

Mandutiškės

Margiai

Mostiškės

Pabražuolė

Paežeriai

Pamiškiai

Petruliškės

Prydotkai

Pukštėnai

Puntuzai

Skynimai

Sodybos

Šakališkės

Šalkiškės

Šarkiškės

Šniūrai

Tvankiškės

Vitkiškės

Vyžiškės

Žaliašilis

 

IV. Medininkų seniūnija

 

Alaburdiškės

Andreliškės

Bajorai

Baušiškės

Beržytė

Bielazariškės

Bikiškė

Dainava

Didžiosios Laibiškės

Dvarčiai

Jociūnai

Juozapinė

Kalviai

Keipūnai

Klinkos

Laibiškės

Makutiškės

Mažoji Kuosinė

Medininkai

Naujadvaris

Paalaburdiškės

Padvarionys

Pikčiūnai

Pilkapiai

Slabadka

Šakiškės

Šalkiškės

Šutiniai

Tarpučiai

Varniškės

 

V. Rukainių seniūnija

 

Batviniškės

Voveriai

 

XXIII.Visagino savivaldybė

 

Babrūša

Drūkšiniai

Galai

Mantvilai

Serbiejiškė

Skryteliai

Stabatiškė

Šaškai

 

XXIV. Zarasų rajono savivaldybė

 

I. Imbrado seniūnija

 

Adomauka

Aleininkai

Ausiejauka

Bliokmantas

Čepelauka

Čepuliškiai

Fedina

Feklistauka

Garadauka

Jancava

Julijanava

Karčiomka

Kartašovka

Kiečiai

Kirilauka

Kiviškės

Kovenka

Kukuliškiai

Kurionkai

Laužadžiai

Martyniškės

Nedožinka

Neišeriškės

Paulauka

Preidiškės

Prekeliškės

Ragauka

Stelmužė

Stumbrinė

Šeštokiškės

Vaižgantai

Vietriniškės

Zablatiškės

 

II. Suvieko seniūnija

 

Antužiškės

Anupriškis

Ažubaliai

Ažvertiniškės

Barauka

Bikūnai

Boleslovava

Dagiliai

Didėja

Duogiai

Garbūnėliškis

Guogiškis

Juodeniai

Kadariškiai

Kamuntiškės

Kastantinava

Knipiškės

Kriaunėnai

Krioviniai

Lipnikai

Maironiai

Medoliškės

Milgedžiai

Mironiškis

Novinkos

Pagriovinė

Pamilgedžiai

Patiltiniai

Paupinė

Ramuma

Raudinė

Rudakasos

Rudėnai

Salaviškis

Saliniai

Samaniai

Sodžiai

Stonupis

Subatiškis

Suvėnai

Suviekas

Terteliai

Ulytėlė

Upiškės

Vaidminiai

 

III. Turmanto seniūnija

 

Bagdoniškės

Baltiškė

Banda

Barteliškė

Bartkiškės

Bekelniškė

Burniai

Čepukiškė

Čiželiškė

Degutiškės

Dirvonai

Dulkiškė

Dvariūnai

Gajuvka

Gasiuliškė

Gilynė

Girvydiškė

Gudiškė

Ilgapievis

Ilgiškė

Jaluvka

Jukniškė

Juodiniai

Jurkalnis

Kalniškė

Kalviškė

Kamariškė

Kimbariškė

Klabutka

Klišiniškė

Knyburiškiai

Koncentroska

Koptiškė

Krasnopolis

Križovka

Kumpuočiai

Lapeliškiai

Lenkeliškė

Linciškės

Lupenka

Martyniškės

Mateikiškė

Matuliškė

Mištautai

Nainiai

Narkiškės

Navikai

Novina

Paberžė

Padabinka

Padrūkšė

Paliesė

Paliutiškiai

Pasiekiai

Raipolė

Raminava

Rataniškės

Sabutoniškė

Saločiai

Schedai

Skiduliškė

Skirna

Smalvelės

Stačiūnai

Sviliškiai

Šakiai

Šamatiškės

Tilžė

Turmantas

Trušeliškė

Ulbiškė

Vadreliškė

Vanagėliškė

Varugiškės

Vaškiškė

Važeliškiai

Veselava

Vilenka

Zatokai

Zavisiškė

Žengiškė

Žiogiškės

 

IV. Zarasų seniūnija

 

Ankudinovka

Arliškės

Aukštakalnis

Ažumedinė

Ažuožeriškiai

Barauka

Bartašiškės

Bernatkai

Bernotiškės

Ciciliškės

Dimitriškės

Galiniškės I

Garavai

Girvydiškės

Jauneikiai

Joniškis

Jurasiškės

Kalinauka

Kavoliškės

Kikiškės

Kizirniškės

Laukesa

Liaudiškiai

Magučiai

Magutiškės

Maliniškės

Matuliškės

Medeikiškis

Obeliškės

Pailgis

Palazdinė

Puginai

Purveliškės

Raudondvaris

Repka

Riešutinė I

Rimšiškės

Sargūniškės

Sarakiškės

Smėlynė

Šapauka

Tabaras

Tamuliškis

Tiltelis

Tumelina

Verteniškės

Vosyliškis

Zablatiškės

Zarasai

Žalmedžiai

Žardeliškiai

Žarniškės

______________

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548

1 priedas

 

PASIENIO RUOŽO RIBŲ PLANAS

(Klaipėdos apskrities Palangos m. ir Kretingos r. savivaldybės)

 

______________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548

2 priedas

 

PASIENIO RUOŽO RIBŲ PLANAS

(Klaipėdos apskrities Skuodo r. savivaldybė)

 

______________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548

3 priedas

 

PASIENIO RUOŽO RIBŲ PLANAS

(Klaipėdos apskrities Skuodo r. savivaldybė)

 

______________

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548

4 priedas

 

PASIENIO RUOŽO RIBŲ PLANAS

(Klaipėdos apskrities Skuodo r. savivaldybė)

 

______________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548

5 priedas

 

PASIENIO RUOŽO RIBŲ PLANAS

(Telšių apskrities Mažeikių r. savivaldybė)

 

______________

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548

6 priedas

 

PASIENIO RUOŽO RIBŲ PLANAS

(Telšių apskrities Mažeikių r. savivaldybė)

 

______________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548

7 priedas

 

PASIENIO RUOŽO RIBŲ PLANAS

(Telšių apskrities Mažeikių r. ir Šiaulių apskrities Akmenės r. savivaldybės)

 

______________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548

8 priedas

 

PASIENIO RUOŽO RIBŲ PLANAS

(Šiaulių apskrities Akmenės r. savivaldybė)

 

______________

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548

9 priedas

 

PASIENIO RUOŽO RIBŲ PLANAS

(Šiaulių apskrities Akmenės r. ir Joniškio r. savivaldybės)

 

______________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548

10 priedas

 

PASIENIO RUOŽO RIBŲ PLANAS

(Šiaulių apskrities Joniškio r. savivaldybė)

 

______________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548

11 priedas

 

PASIENIO RUOŽO RIBŲ PLANAS

(Šiaulių apskrities Joniškio r. savivaldybė)

 

______________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548

12 priedas

 

PASIENIO RUOŽO RIBŲ PLANAS

(Šiaulių apskrities Joniškio r. ir Pakruojo r. savivaldybės)

 

______________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548

13 priedas

 

PASIENIO RUOŽO RIBŲ PLANAS

(Panevėžio apskrities Pasvalio r. savivaldybė)

 

______________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548

14 priedas

 

PASIENIO RUOŽO RIBŲ PLANAS

(Panevėžio apskrities Pasvalio r. ir Biržų r. savivaldybės)

 

______________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548

15 priedas

 

PASIENIO RUOŽO RIBŲ PLANAS

(Panevėžio apskrities Biržų r. savivaldybė)

 

______________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548

16 priedas

 

PASIENIO RUOŽO RIBŲ PLANAS

(Panevėžio apskrities Biržų r. ir Rokiškio r. savivaldybės)

 

______________

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548

17 priedas

 

PASIENIO RUOŽO RIBŲ PLANAS

(Panevėžio apskrities Rokiškio r. savivaldybė)

 

______________

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548

18 priedas

 

PASIENIO RUOŽO RIBŲ PLANAS

(Panevėžio apskrities Rokiškio r. savivaldybė)

 

______________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548

19 priedas

 

PASIENIO RUOŽO RIBŲ PLANAS

(Panevėžio apskrities Rokiškio r. ir Utenos apskrities Zarasų r. savivaldybės)

 

______________

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548

20 priedas

 

PASIENIO RUOŽO RIBŲ PLANAS

(Utenos apskrities Zarasų r. savivaldybė)

 

______________

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548

21 priedas

 

PASIENIO RUOŽO RIBŲ IR VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANAS (Utenos apskrities Zarasų r. ir Ignalinos r. savivaldybės)

 

______________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548

22 priedas

 

PASIENIO RUOŽO RIBŲ IR VALSTYBĖS S IENOS APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANAS (Utenos apskrities Ignalinos r. savivaldybė)

 

______________

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548

23 priedas

 

PASIENIO RUOŽO RIBŲ IR VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANAS (Utenos apskrities Ignalinos r. ir Vilniaus apskrities Švenčionių r. savivaldybės)

 

______________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548

24 priedas

 

PASIENIO RUOŽO RIBŲ IR VALSTYBES SIENOS APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANAS (Vilniaus apskrities Švenčionių r. savivaldybė)

 

______________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548

25 priedas

 

PASIENIO RUOŽO RIBŲ IR VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANAS (Vilniaus apskrities Švenčionių r. savivaldybė)

 

______________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548

26 priedas

 

PASIENIO RUOŽO RIBŲ IR VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANAS (Vilniaus apskrities Švenčionių r. savivaldybė)

 

______________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548

27 priedas

 

PASIENIO RUOŽO RIBŲ IR VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS ZONOS RIBŲ

(Vilniaus apskrities Vilniaus r. savivaldybe)

 

______________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548

28 priedas

 

PASIENIO RUOŽO RIBŲ IR VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANAS (Vilniaus apskrities Vilniaus r. ir Šalčininkų r. savivaldybės)

 

______________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548

29 priedas

 

PASIENIO RUOŽO RIBŲ IR VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANAS (Vilniaus apskrities Šalčininkų r. savivaldybė)

 

______________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548

30 priedas

 

VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANAS

(Vilniaus apskrities Šalčininkų r. savivaldybė)

 

______________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548

31 priedas

 

PASIENIO RUOŽO RIBŲ IR VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANAS (Vilniaus apskrities Šalčininkų r. savivaldybė)

 

______________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548

32 priedas

 

PASIENIO RUOŽO RIBŲ IR VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANAS (Vilniaus apskrities Šalčininkų r. savivaldybė)

 

______________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548

33 priedas

 

PASIENIO RUOŽO RIBŲ IR VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANAS (Vilniaus apskrities Šalčininkų r. ir Alytaus apskrities Varėnos r. savivaldybės)

 

______________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548

34 priedas

 

PASIENIO RUOŽO, RIBŲ IR VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANAS (Alytaus apskrities Varėnos r. savivaldybė)

 

______________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548

35 priedas

 

PASIENIO RUOŽO RIBŲ IR VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANAS (Alytaus apskrities Varėnos r. savivaldybė)

 

______________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548

36 priedas

 

PASIENIO RUOŽO RIBŲ IR VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANAS (Alytaus apskrities Druskininkų savivaldybė)

 

______________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548

37 priedas

 

PASIENIO RUOŽO RIBŲ IR VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANAS (Alytaus apskrities Druskininkų ir Lazdijų r. savivaldybės)

 

______________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548

38 priedas

 

PASIENIO RUOŽO RIBŲ IR VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANAS (Alytaus apskrities Lazdijų r. savivaldybė)

 

______________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548

39 priedas

 

PASIENIO RUOŽO RIBŲ PLANAS

(Alytaus apskrities Lazdijų r. savivaldybė)

 

______________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548

40 priedas

 

PASIENIO RUOŽO RIBŲ PLANAS

(Alytaus apskrities Lazdijų r. ir Marijampolės apskrities Kalvarijos savivaldybės)

 

______________

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548

41 priedas

 

PASIENIO RUOŽO RIBŲ PLANAS

(Marijampolės apskrities Kalvarijos ir Vilkaviškio r. savivaldybės)

 

______________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548

42 priedas

 

PASIENIO RUOŽO RIBŲ IR VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS ZONOS RIBŲ

PLANAS (Marijampolės apskrities Vilkaviškio r. savivaldybė)

 

______________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548

43 priedas

 

PASIENIO RUOŽO RIBŲ IR VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANAS (Marijampolės apskrities Vilkaviškio r. savivaldybė)

 

______________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548'

44 priedas

 

PASIENIO RUOŽO RIBŲ IR VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANAS (Marijampolės apskrities Šakių r. savivaldybė)

 

______________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548

45 priedas

 

PASIENIO RUOŽO RIBŲ IR VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANAS (Marijampolės apskrities Šakių r. ir Tauragės apskrities Jurbarko r. savivaldybės)

 

______________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548

46 priedas

 

PASIENIO RUOŽO RIBŲ IR VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANAS (Tauragės apskrities Jurbarko r. savivaldybė)

 

______________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548

47 priedas

 

PASIENIO RUOŽO RIBŲ IR VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANAS (Tauragės apskrities Pagėgių savivaldybė)

 

______________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548

48 priedas

 

PASIENIO RUOŽO RIBŲ IR VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANAS (Tauragės apskrities Pagėgių savivaldybė)

 

______________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548

49 priedas

 

PASIENIO RUOŽO RIBŲ IR VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANAS (Tauragės apskrities Pagėgių ir Klaipėdos apskrities Šilutės r. savivaldybės)

 

______________

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548

50 priedas

 

PASIENIO RUOŽO RIBŲ IR VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANAS (Klaipėdos apskrities Šilutės r. savivaldybė)

 

______________

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 548

51 priedas

 

PASIENIO RUOŽO RIBŲ IR VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANAS (Klaipėdos apskrities Šilutės r. ir Neringos savivaldybės)

 

______________