LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. gegužės 2 d. Nr. 450

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2004, Nr. 9-244, Nr. 107-3989):

1. Išdėstyti 3.149 punktą taip:

 

„3.149. veterinarijos praktikos licencijos išdavimą

60 litų“.

2. Išdėstyti 3.150 punktą taip:

 

„3.150. fizinio asmens veterinarinės farmacijos licencijos išdavimą

80 litų“.

3. Išdėstyti 3.151 punktą taip:

 

„3.151. juridinio asmens veterinarinės farmacijos licencijos išdavimą:

 

3.151.1. veterinarinių vaistų gamybos licencijos

400 litų

3.151.2. veterinarijos vaistinės veiklos licencijos

150 litų

3.151.3. didmeninės veterinarinių vaistų prekybos licencijos

500 litų

3.151.4. veterinarinių vaistų importo licencijos

400 litų“.

4. Išdėstyti 3.152 punktą taip:

 

„3.152. veterinarijos praktikos licencijos, fizinio asmens veterinarinės farmacijos licencijos patikslinimą, papildymą, dublikato išdavimą

20 litų“.

5. Išdėstyti 3.153 punktą taip:

 

„3.153. juridinio asmens veterinarinės farmacijos licencijos patikslinimą, papildymą, dublikato išdavimą

30 litų“.

6. Pripažinti netekusiais galios 3.154 ir 3.1541 punktus.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                   GEDIMINAS KIRKILAS

 

L. E. FINANSŲ MINISTRO PAREIGAS                                               ZIGMANTAS BALČYTIS

______________