LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 15 D. ĮSAKYMO NR. 1R-189 „DĖL VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS KOORDINAVIMO TARYBOS NUOSTATŲ IR SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. balandžio 11 d. Nr. 1R-149

Vilnius

 

Pakeičiu Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimo tarybos sudėtį, patvirtintą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1R-189 „Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimo tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 76-2780, Nr. 144-5258; 2006, Nr. 108-4122), ir vietoj Vydo Mačiulio įrašau Laimoną Laukį – Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patarėją, vietoj Dainiaus Radzevičiaus įrašau Rūtą Spulginaitę – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Viešųjų ryšių departamento vyresniąją specialistę, vietoj Zitos Žvikienės įrašau Arminą Lydeką – Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininką.

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                                            PETRAS BAGUŠKA