LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

D E K R E T A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIŲ APDOVANOJIMO LIETUVOS VALSTYBĖS ORDINAIS IR MEDALIAIS VASARIO 16-OSIOS - LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENOS PROGA

 

2007 m. sausio 18 d. Nr. 1K-868

Vilnius

 

Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už Lietuvos vardo įtvirtinimą pasaulyje Valstybės ordinais ir medaliais

apdovanojami šie Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiai:

 

Vyčio Kryžiaus ordino

Komandoro didžiuoju kryžiumi

 

Brigados generolas Jonas JUODIŠIUS (po mirties) – 1919–1940 m. Lietuvos kariuomenės karininkas, 1950 metais miręs tremtyje.

 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino

Komandoro kryžiumi

 

Ina MARČIULIONYTĖ – Lietuvos Respublikos nepaprastoji ir įgaliotoji ambasadorė, nuolatinė atstovė prie UNESCO;

Juozas TUNAITIS – vyskupas, Vilniaus arkivyskupo augziliaras ir generalvikaras;

Eduardas VILKAS – akademikas, Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos instituto direktorius, Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras.

 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“

Komandoro kryžiumi

 

Urban AHLIN – Švedijos Parlamento narys, Užsienio reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas;

Gunnar HÖKMARK – Europos Parlamento narys, 1990–1991 m. manifestacijų už Baltijos šalių nepriklausomybę iniciatorius ir organizatorius (Švedijos Karalystė);

Håkan HOLMBERG – dienraščio „Upsala Nya Tidning“ vyriausiasis politikos redaktorius, 1990-1991 m. manifestacijų už Baltijos šalių nepriklausomybę iniciatorius ir organizatorius (Švedijos Karalystė);

Generolas Harald KUJAT – buvęs NATO karinio komiteto pirmininkas (Vokietijos Federacinė Respublika);

Saulius Aloyzas Bernardas KUTAS – energetikos veteranas, krašto energetikos sistemos techninės pažangos ir patikimumo puoselėtojas, buvęs Lietuvos Respublikos energetikos ministras;

Peeter LUKSEP – V&S Group korporacinių reikalų direktorius, 1990–1991 m. manifestacijų už Baltijos šalių nepriklausomybę iniciatorius ir organizatorius (Švedijos Karalystė);

Valdis V. PAVLOVSKIS – Amerikos Baltų Laisvės Lygos valdybos narys, buvęs pirmininkas, buvęs Latvijos Respublikos krašto apsaugos ministras ir Seimo narys (JAV);

Iurie ROŞCA – Moldovos Respublikos Parlamento pirmininko pavaduotojas, parlamentinės draugystės su Baltijos šalimis grupės pirmininkas, Moldovos Liaudies Fronto vykdantysis direktorius (1988–1994 m.), Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo iniciatorius;

Mircea SNEGUR – pirmasis Moldovos Respublikos Prezidentas (1990–1996 m.), Moldovos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Pirmininkas (1989–1990 m.), Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo iniciatorius.

 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino

Karininko kryžiumi

 

Algirdas Jonas AMBRAZAS – muzikologas, lietuvių muzikinės kultūros ir istorijos tyrinėtojas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Senato narys, profesorius;

Feliksas Romualdas BAJORAS – kompozitorius;

Vytautas Pranas Marius BARKAUSKAS – kompozitorius, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kompozicijos katedros profesorius;

Vladislavas Rimantas DICHAVIČIUS – dailininkas, fotomenininkas;

Mykolas MICHELBERTAS – Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedros profesorius;

Leonardas SAUKA – akademikas, Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininkas, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto tarybos pirmininkas, Dainyno skyriaus vyriausiasis mokslo darbuotojas, profesorius.

 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“

Karininko kryžiumi

 

Eckard CUNTZ – buvęs Vokietijos Federacinės Respublikos užsienio reikalų ministerijos Europos reikalų departamento generalinis direktorius, Vokietijos Federacinės Respublikos ambasadorius Turkijoje;

Christel HAPPACH-KASAN – Vokietijos Federacinės Respublikos Parlamento narė, parlamentinės draugystės su Baltijos šalimis grupės pirmininkė;

Leszek S. KUCZYNSKI – Amerikos Lenkų Kongreso vykdomasis direktorius, aktyvus Lietuvos narystės NATO rėmėjas (JAV);

Hirofumi NAKASONE – Japonijos Parlamento Aukštųjų rūmų narys, parlamentinės Japonijos ir Lietuvos draugystės grupės pirmininkas;

Valdemaras RAZUMAS – akademikas, Lietuvos mokslų akademijos mokslinis sekretorius, Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus pirmininkas, Biochemijos instituto Bioelektrochemijos ir biospektroskopijos skyriaus vedėjas, profesorius;

Angonita RUPŠYTĖ – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos darbuotoja, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio (1988–1990 m.) sekretoriato darbuotoja.

 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino

Riterio kryžiumi

 

Adomas JACOVSKIS – dailininkas scenografas, Vilniaus dailės akademijoje einantis profesoriaus pareigas;

Marija MATUŠAKAITĖ – Lietuvos didžiosios kunigaikštystės dailės istorijos tyrinėtoja.

 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“

Riterio kryžiumi

 

Jurgis BOJARSKAS – Kauno medicinos universiteto Vaikų ligų klinikos Pulmonologijos sektoriaus vadovas, docentas;

Stasys BRUNDZA – automobilių sporto veteranas, Lietuvos automobilių klubo garbės prezidentas;

Jeanne Shalna DORR – žurnalo „Bridges“ redaktorė, Lietuvių bendruomenės socialinių reikalų tarybos ir Lietuvos našlaičių globos tarybos Filadelfijos skyriaus komiteto pirmininkė (JAV);

Laimonas GRIŠKEVIČIUS – Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klinikos Hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centro direktorius;

Marijona MARCINKEVIČIŪTĖ – sporto žurnalistė, Lietuvos sporto istorijos tyrėja;

Marija Danguolė NAVICKAS – JAV lietuvių bendruomenės Lietuvos vaikų vilties komiteto Los Angeles pirmininkė, lietuvių išeivijos veikėja;

Laimutė PILUKAITĖ – Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje Spaudos ir informacijos skyriaus vadovė, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio (1988–1990 m.) sekretoriato darbuotoja;

Lina RAGELIENĖ – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinikos docentė, Vaikų ligoninės Onkohematologijos skyriaus docentė konsultantė, Baltijos šalių vaikų onkohematologų draugijos pirmininkė;

Udo Bogislav ROBÉ – istorikas, filosofas, žmogaus teisių gynėjas, kovos dėl Lietuvos laisvės rėmėjas (Šveicarijos Konfederacija);

Kostas SMORIGINAS – teatro ir kino aktorius, režisierius;

Vidmantas STANYS – Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas, Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriaus ir Augalų biotechnologijos laboratorijos vedėjas, profesorius;

Stasys VAITEKŪNAS – Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakulteto Socialinės geografijos katedros profesorius;

Vanda VASILIAUSKIENĖ – Tilžės lietuviškosios sekmadieninės mokyklos mokytoja, lietuvybės Karaliaučiaus krašte puoselėtoja;

Ona VOLUNGEVIČIŪTĖ – Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio (1988–1990 m.) sekretoriato darbuotoja;

Eugen Berthold VOSS – evangelikų reformatų pastorius, žmogaus teisių gynėjas, kovos dėl Lietuvos laisvės rėmėjas (Šveicarijos Konfederacija).

 

Vyčio Kryžiaus ordino medaliu

 

Vygandas KURKULIS – vidaus tarnybos pulkininkas leitenantas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus pavaduotojas, 2006 m. ekologinių nelaimių (Kuršių nerija ir Mažeikiai) bei jų padarinių likvidavimo organizatorius;

Rimantas STANEVIČIUS – vidaus tarnybos pulkininkas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos miesto priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas, 2006 m. ekologinių nelaimių (Kuršių nerija ir Mažeikiai) bei jų padarinių likvidavimo organizatorius;

Rimantas STEPONAVIČIUS – vidaus tarnybos pulkininkas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Civilinės saugos valdybos viršininkas, 2006 m. ekologinių nelaimių (Kuršių nerija ir Mažeikiai) bei jų padarinių likvidavimo organizatorius.

 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu

 

Algimantas ALEKSANDRAVIČIUS – fotomenininkas;

Rasa BAGDONIENĖ – Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klinikos Akių ligų klinikos Akių ligų skyriaus vedėja;

Klaudija BOBIANSKIENĖ – Klaipėdos vaikų ligoninės vyriausioji gydytoja;

Paolo BORIN – Banca Intesa Generalinės direkcijos narys, Italijos ir Lietuvos kultūros ir verslo ryšių puoselėtojas (Italijos Respublika);

Kazimieras BUDRYS – sporto veteranas, tarptautinio šeimų krepšinio turnyro iniciatorius ir rengėjas, Klaipėdos krepšinio klubo „Neptūnas“ darbuotojas;

Alvyra GALKIENĖ – Vilniaus „Versmės“ vidurinės mokyklos direktorė;

Bronius GRAŽYS – Klaipėdos dramos teatro aktorius, režisierius, Klaipėdos universiteto docentas;

Vidmantas JAPERTAS – asociacijos „Jupoja“ direktorius, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidiumo narys;

Ona KAZBARIENĖ – Raseinių ligoninės vaikų ligų gydytoja;

Rimantas RAUDONIS – Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto akademinių reikalų prodekanas, aktyvus moksleivių tarptautinių chemijos olimpiadų pedagogas ir rengėjas;

Karl ROTHENBERGER – Lietuvos Respublikos garbės konsulas Reino krašte – Pfalce, Hesene ir Saro krašte (Vokietijos Federacinė Respublika);

Lars-Olof SJŐSTRAND – buvęs Karlskronos apskrities vyriausiasis ortopedas traumatologas, Švedijos ir Lietuvos gydymo įstaigų bendradarbiavimo iniciatorius ir organizatorius, Švedijos ir Lietuvos draugystės draugijos narys;

Marytė SLAVINSKIENĖ – Suvalkijos pensionato direktorė, Lietuvos globos įstaigų vadovų asociacijos „Rūpestinga globa“ tarybos narė;

Paulius Vaidotas SUBAČIUS – Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Literatūros istorijos ir teorijos katedros docentas;

Jurij ŠENIAVSKIJ – Sankt Peterburgo M. K. Čiurlionio nevalstybinio kultūros ir švietimo fondo prezidentas (Rusijos Federacija);

Sergej ŠUB – Sankt Peterburgo valstybinio teatro „Baltijskij Dom“ generalinis direktorius, Tarptautinio teatrų festivalio „Baltijskij Dom“ vadovas, Lietuvos teatro meno propaguotojas Rusijos Federacijoje;

Ksaveras Jonas VAIČIŪNAS – Šakių miškų urėdijos miškų urėdas, gamtos ir miškininkystės istorijos puoselėtojas;

Gražina VAIŠNORAITE – ilgametė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos mišraus choro „Dobilas“ meno vadovė ir dirigentė;

Benjaminas ŽELVYS – dainininkas, Kauno valstybinio muzikinio teatro vadovas, festivalio „Operetė Kauno pilyje“ organizatorius;

Zenobija ŽEPNICKIENĖ – Vilniaus mokytojų namų direktorė, nevalstybinių kultūros ir švietimo organizacijų veiklos skatintoja;

Lidija ŽUKOVA – Zarasų rajono savivaldybės pirminio sveikatos priežiūros centro pediatrė.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________