LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL PROBLEMINIŲ TERITORIJŲ

 

2007 m. sausio 31 d. Nr. 112

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1987; 2002, Nr. 123-5558) 6 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdama į probleminių teritorijų išskyrimo kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 8 d. nutarime Nr. 428 (Žin., 2003, Nr. 35-1483; 2006, Nr. 14-479), ir siekdama tolygesnės regionų socialinės ir ekonominės plėtros, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pripažinti probleminėmis teritorijomis:

1. Akmenės rajono savivaldybę.

2. Druskininkų savivaldybę.

3. Ignalinos rajono savivaldybę.

4. Jonavos rajono savivaldybę.

5. Joniškio rajono savivaldybę.

6. Jurbarko rajono savivaldybę.

7. Kelmės rajono savivaldybę.

8. Lazdijų rajono savivaldybę.

9. Mažeikių rajono savivaldybę.

10. Pasvalio rajono savivaldybę.

11. Rokiškio rajono savivaldybę.

12. Skuodo rajono savivaldybę.

13. Šalčininkų rajono savivaldybę.

14. Švenčionių rajono savivaldybę.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                   Gediminas Kirkilas

 

Vidaus reikalų ministras                                                               Raimondas Šukys

______________