LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2007 m. sausio 29 d. Nr. 90

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Papildyti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2002, Nr. 15-587; 2004, Nr. 107-3989), šiais 3.1691, 3.1692 ir 3.1693 punktais:

„3.1691. viešojo vandens tiekimo licencijos išdavimą

2000 litų

3.1692. viešojo vandens tiekimo licencijos pakeitimą

1000 litų

3.1693. viešojo vandens tiekimo licencijos dublikato išdavimą

150 litų“.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                   Gediminas Kirkilas

 

Finansų ministras                                                                           Zigmantas Balčytis

______________