LIETUVOS RESPUBLIKOS

Į S T A T Y M A S

DĖL JUNGTINIŲ TAUTŲ KONVENCIJOS PRIEŠ KORUPCIJĄ RATIFIKAVIMO

 

2006 m. gruodžio 5 d. Nr. X-943

Vilnius

 

1 straipsnis. Konvencijos ratifikavimas

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu, 138 straipsnio 1 dalies 6 punktu ir atsižvelgdamas į Respublikos Prezidento 2006 m. lapkričio 22 d. dekretą Nr. 804, ratifikuoja su pareiškimais ir išlyga 2003 m. gruodžio 10 d. Meridoje pasirašytą Jungtinių Tautų konvenciją prieš korupciją.

 

2 straipsnis. Lietuvos Respublikos išlyga

Remdamasis Konvencijos 44 straipsnio 6 dalies a punktu, Lietuvos Respublikos Seimas pareiškia, kad Lietuvos Respublika laikys Konvenciją teisiniu pagrindu bendradarbiauti ekstradicijos klausimais su kitomis valstybėmis Konvencijos šalimis, tačiau bet kuriuo atveju Lietuvos Respublika nelaikys Konvencijos teisiniu Lietuvos Respublikos piliečių ekstradicijos pagrindu, kaip tai yra numatyta Lietuvos Respublikos Konstitucijoje.

 

3 straipsnis. Lietuvos Respublikos pareiškimai

1. Vadovaudamasis Konvencijos 46 straipsnio 13 dalimi, Lietuvos Respublikos Seimas pareiškia, kad Teisingumo ministerija ir Generalinė prokuratūra yra skiriamos centrinėmis institucijomis priimti tarpusavio teisinės pagalbos prašymus.

2. Vadovaudamasis Konvencijos 46 straipsnio 14 dalimi, Lietuvos Respublikos Seimas pareiškia, kad prie prašymų teikti teisinę pagalbą ir prie su jais susijusių dokumentų, pateikiamų Lietuvos Respublikai, turi būti pridedami atitinkami vertimai į anglų, rusų arba lietuvių kalbas, jei minėti dokumentai nėra surašyti viena iš šių kalbų.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________