LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

D E K R E T A S

DĖL VIEŠINTŲ HERBO TVIRTINIMO

 

2006 m. lapkričio 30 d. Nr. 1K-811

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl miestų herbų tvirtinimo“ ir atsižvelgdamas į Lietuvos heraldikos komisijos išvadą, tvirtinu VIEŠINTŲ herbą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________