LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2002 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 30 „DĖL SKERDYKLŲ, VYKDANČIŲ GYVULIŲ SKERDENŲ KLASIFIKAVIMĄ, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. lapkričio 23 d. Nr. 3D-462

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos įgyvendinimo“ (Žin., 2001, Nr. 57-2056; 2004, Nr. 178-6604; 2006, Nr. 76-2923) 1.1 punktu bei atsižvelgdama į UAB „Lekėčiai“ 2006-03-02 raštą Nr. 01/46 dėl skerdyklos įtraukimo į skerdenas klasifikuojančių skerdyklų sąrašą,

pakeičiu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymą Nr. 30 „Dėl skerdyklų, vykdančių gyvulių skerdenų klasifikavimą, sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 12-439; 2003, Nr. 121-5496):

1. Papildau nurodytuoju įsakymu patvirtintą Skerdyklų, kurios turės vykdyti kiaulių skerdenų klasifikavimą, sąrašą šiais 31–36 punktais:

31. UAB „Lekėčiai“;

32. UAB „Kazena“;

33. BĮ UAB „Olkusjana“;

34. UAB „Derijus“;

35. V. Kartenio firma „Elektrėnų mėsa“;

36. UAB „Sasnelė“.

2. Papildau nurodytuoju įsakymu patvirtintą Skerdyklų, kurios turės vykdyti galvijų skerdenų klasifikavimą, sąrašą šiais 16 ir 17 punktais:

16. UAB „Artginta“;

17. S. Purvinio įmonė“.

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                                   KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ