LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. lapkričio 15 d. Nr. 1119

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2002, Nr. 93-3987; 2004, Nr. 107-3989), ir išdėstyti 4.63 punktą taip:

4.63. oficialaus pasiūlymo įsigyti bendrovės vertybinių popierių cirkuliaro patvirtinimą ir cirkuliaro patvirtinimą pažyminčio dokumento išdavimą 300 litų.“

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                   GEDIMINAS KIRKILAS

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                           ZIGMANTAS BALČYTIS

______________