LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

D E K R E T A S

DĖL UKRAINOS PILIEČIŲ APDOVANOJIMO LIETUVOS VALSTYBĖS ORDINAIS

 

2006 m. lapkričio 13 d. Nr. 797

Vilnius

 

1 straipsnis.

Už asmeninius nuopelnus plėtojant Lietuvos ir Ukrainos tarpvalstybinius santykius bei aktyvią veiklą gerinant abiejų šalių politinį, kultūrinį ir visuomeninį bendradarbiavimą ordinais „Už nuopelnus Lietuvai“ apdovanojami šie Ukrainos piliečiai:

 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Didžiuoju kryžiumi

 

Anatolij HRICENKO – Ukrainos gynybos ministras;

Boris TARASIUK – Ukrainos užsienio reikalų ministras.

 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi

 

Boris KLIMČUK – Ukrainos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvos Respublikoje;

Valentin ZAJČUK – ambasadorius, Ukrainos Aukščiausiosios Tarybos aparato vadovas.

 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi

 

Serhij BYČKOV – Ukrainos liaudies deputatas, Tarpparlamentinės ryšių su Lietuvos Respublika grupės narys;

Olha BODNAR – Ukrainos liaudės deputatė, Tarpparlamentinės ryšių su Lietuvos Respublika grupės vadovė;

Viktor BONDAR – Ukrainos Prezidento sekretoriato vadovo pavaduotojas;

Viktor BONDARENKO – Ukrainos liaudies deputatas;

Oleksandr ČALYJ – Ukrainos Prezidento sekretoriato vadovo pavaduotojas;

Oleksandr VOLKOV – Ukrainos liaudies deputatas, Tarpparlamentinės ryšių su Lietuvos Respublika grupės narys, Ukrainos krepšinio federacijos viceprezidentas.

 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi

 

Viktor ANUŠKEVIČIUS – Ivano-Frankivsko miesto meras;

Oleksij BEZHIN – Kijevo valstybinio I. Karpenko-Karyj teatro, kino ir televizijos universiteto rektorius, profesorius;

Oleksandr BOHUCKYJ – televizijos kanalo ICTV generalinis direktorius;

Liudmila DENISIUK – Kijevo miesto valstybinės administracijos vadovo pavaduotoja;

Natalia JAKOVENKO – istorijos mokslų daktarė, Nacionalinio universiteto Kijevo Mohilianska akademija katedros vedėja, profesorė;

Inna KUZNECOVA – radijo stoties Era vyriausioji redaktorė;

Feliks ŠABULDO – istorijos mokslų kandidatas;

Aušrelė TARANENKO – Ukrainos mokslų akademijos O. Potebnia kalbotyros instituto Romanų, germanų ir baltų skyriaus vyresnioji mokslinė bendradarbė.

 

2 straipsnis.

Šis dekretas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________