LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. spalio 31 d. Nr. 1091

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2002, Nr. 93-3987; 2003, Nr. 61-2796; 2004, Nr. 107-3989; 2006, Nr. 72-2715):

1. Papildyti 4.313 punktą šiomis 1 ir 2 pastabomis:

Pastabos: 1. Valstybės rinkliava už pirmąją vienetinės gamybos traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninę apžiūrą didinama 2 kartus.

2. Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninės apžiūros atlikimą ne pagal grafiką papildomai imama 20 litų valstybės rinkliava.“

2. Pripažinti netekusiomis galios 4.3131 punkto 1 ir 2 pastabas.

3. Papildyti šiuo 4.3141 punktu:

 

„4.3141. traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos įregistravimą

45 litai.“

4. Išdėstyti 4.315 punktą taip:

 

„4.315. traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos registracijos liudijimo dublikato išdavimą

12 litų.“

5. Papildyti šiuo 4.3151 punktu:

 

„4.3151. traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos duomenų keitimą Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio Mašinų ir jų priekabų registre

30 litų.“

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                   GEDIMINAS KIRKILAS

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                           ZIGMANTAS BALČYTIS

______________