LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 2000 M. SPALIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 529 „DĖL MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. birželio 13 d. Nr. V-485

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512; 2005, Nr. 67-2402) 10 straipsnio 1 dalimi, Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti, Kompensuojamųjų vaistų ir Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų (A, B ir C sąrašų) keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Žin., 2002, Nr. 39-1450; 2003, Nr. 48-2134; 2004, Nr. 86-3150), 34 punktu ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2006 m. gegužės 25 d. nutarimą Nr. 5/2-1,

pakeičiu Medicinos pagalbos priemonių, kurių išlaidos ambulatorinio gydymo metu kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 529 „Dėl Medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 85-2609; 2004, Nr. 152-5563; 2005, Nr. 61-2184, Nr. 142-5146; 2006, Nr. 14-522, Nr. 35-1280), ir išdėstau sąrašo eilutę „Diagnostinės juostelės gliukozei nustatyti“ taip:

Diagnostinės juostelės gliukozei nustatyti

Vaikams, sergantiems 1-ojo tipo cukriniu diabetu, – iki 1800 juostelių per metus; suaugusiems, sergantiems 1-ojo tipo cukriniu diabetu, – iki 600 juostelių per metus; suaugusiems, sergantiems 2-ojo tipo cukriniu diabetu ir besigydantiems insulinu, – iki 300 juostelių per metus; suaugusiems, sergantiems 2-ojo tipo cukriniu diabetu ir vartojantiems peroralius hipoglikemizuojamuosius vaistus, – iki 150 juostelių per metus; nėščiosioms, sergančiosioms cukriniu diabetu, – papildomai 600 juostelių nėštumo laikotarpiu; nėščiosioms, sergančioms gestaciniu diabetu, – 150 juostelių nėštumo laikotarpiu.

Išrašo endokrinologas, terapeutas, pediatras ar šeimos gydytojas.

 

 

 

 

 

L. E. SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PAREIGAS                         ŽILVINAS PADAIGA