LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL APLINKOS MINISTRO 2004 M. BALANDŽIO 15 D. ĮSAKYMO NR. D1-187 „DĖL APLINKOSAUGOS SĄLYGŲ PLAUKIOTI VANDENS TELKINIUOSE PLAUKIOJIMO PRIEMONĖMIS IR VANDENS TELKINIŲ, KURIUOSE PLAUKIOJIMAS TAM TIKROMIS PLAUKIOJIMO PRIEMONĖMIS DRAUDŽIAMAS AR RIBOJAMAS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. balandžio 28 d. Nr. D1-211

Vilnius

 

 

Pakeičiu Aplinkosaugos sąlygas plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis (toliau – Aplinkosaugos sąlygos) ir Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašą (toliau – Sąrašas), patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 58-2073; 2005, Nr. 43-1389):

1. Įrašau Aplinkosaugos sąlygų 18 punkte po žodžių „laivais ant oro pagalvių“ žodžius „laivais, kurie varomi oro sraigtu“.

2. Išdėstau Sąrašo 3 eilutės 7 skiltį taip:

„Vandens sporto tikslais (sportinių treniruočių ir varžybų metu) leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių variklių bendras galingumas ne didesnis kaip 110 kW (150 AJ). Sportinių treniruočių ir varžybų oganizatoriai apie šių renginių laiką ir vietą turi informuoti Aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentą.“.

3. Įrašau Sąrašo 8 eilutės 3 skiltyje po žodžių „Pajūrio RP“ žodžius „valstybinis Baltijos jūros talasologinis draustinis“, 7 skiltyje po žodžių „Pajūrio regioniniame parke“ žodžius „bei valstybiniame Baltijos jūros talasologiniame draustinyje“.

4. Papildau Sąrašą 38 eilute:

38. Kėdainių r.; Juodkiškių tv.; 83,4; 13050172; –; Vandens sporto tikslais (sportinių treniruočių ir varžybų metu) leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių variklių bendras galingumas ne didesnis kaip 110 kW (150 AJ). Sportinių treniruočių ir varžybų organizatoriai apie šių renginių laiką ir vietą turi informuoti Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentą.“.

5. Papildau Sąrašą 39 eilute:

39. Kupiškio r.; Kupiškio tv.; 828,0; 41050100; –; Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.“.

6. Papildau Sąrašą 40 eilute:

40. Kupiškio r.; Mituvos ež.; 34,7; 41040051; 19–9; Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.“.

7. Papildau Sąrašą 41 eilute:

41. Kupiškio r.; Notigalės ež.; 92,9; 42030022; 19–4; Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.“.

8. Papildau Sąrašą 42 eilute:

42. Kupiškio r.; Stirniškių tv.; 13,3; 41050140; –; Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.“.

9. Papildau Sąrašą 43 eilute:

43. Telšių r.; Biržulio ež. (Varnių RP); 114,2; 30040060; 13–35; Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, o nesavaeigėmis – nuo navigacijos sezono pradžios iki rugpjūčio 1 d.“.

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS