LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

N U T A R I M A S

DĖL ŽURNALISTŲ ETIKOS INSPEKTORIAUS PASKYRIMO

 

2006 m. gegužės 2 d. Nr. X-588

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos teikimą, nutaria:

 

1 straipsnis.

Paskirti žurnalistų etikos inspektoriumi Romą GUDAITĮ.

 

2 straipsnis.

Nutarimas įsigalioja nuo priėmimo.

 

 

SEIMO PIRMININKAS                                                                          VIKTORAS MUNTIANAS

______________