LIETUVOS RESPUBLIKOS

Į S T A T Y M A S

DĖL POVANDENINIO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS KONVENCIJOS RATIFIKAVIMO

 

2006 m. kovo 30 d. Nr. X-539

Vilnius

 

1 straipsnis. Konvencijos ratifikavimas

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu, 138 straipsnio 1 dalies 6 punktu ir atsižvelgdamas į Respublikos Prezidento 2006 m. vasario 21 d. dekretą Nr. 536, ratifikuoja 2001 m. lapkričio 6 d. Paryžiuje priimtą Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvenciją.

 

2 straipsnis. Pasiūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskiria institucijas, atsakingas už Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos nuostatų vykdymą.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

_________________