LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL APLINKOS MINISTRO 2002 M. GRUODŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 652 „DĖL VALSTYBĖS SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. kovo 23 d. Nr. D1-131

Vilnius

 

 

Pakeičiu Valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 652 „Dėl valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 4-146; 2005, Nr. 71-2566), ir skyriuje „Botaniniai objektai“ išbraukiu šiuos sunykusius gamtos paveldo objektus:

1. „Žvėrinčiaus ąžuolas – Birštono sav. Birštono apylinkių sen. – Prienų miškų urėdijos Birštono g-jos (34 kv., 3 skl.) teritorija, Žvėrinčiaus miškas – Nemuno kilpų regioninis parkas“;

2. „Ministro liepa – Rokiškio r. sav. Jūžintų sen. – Rokiškio miškų urėdijos Girios g-jos (25 kv., 8 skl.) teritorija, Dusetų giria – Sartų regioninis parkas, Vosynos gamtinis rezervatas“;

3. „Drevėta pušis – Varėnos r. sav. Marcinkonių sen. – Čepkelių rezervato (46 kv., 14 skl.) teritorija“;

4. „Drevėta pušis – Varėnos r. sav. Marcinkonių sen. – Čepkelių rezervato (46 kv., 19 skl.) teritorija“;

5. „Drevėta pušis – Varėnos r. sav. Marcinkonių sen. – Čepkelių rezervato (68 kv., 20 skl.) teritorija“;

6. „Drevėta pušis – Varėnos r. sav. Marcinkonių sen. – Čepkelių rezervato (69 kv., 31 skl.) teritorija“;

7. „Drevėta pušis – Varėnos r. sav. Marcinkonių sen. – Čepkelių rezervato (84 kv., 1 skl.) teritorija“.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS