LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458, 2003 M. BIRŽELIO 25 D. NUTARIMO NR. 816 IR 2005 M. BIRŽELIO 29 D. NUTARIMO NR. 710 PAKEITIMO

 

2006 m. kovo 29 d. Nr. 310

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pripažinti netekusiais galios:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2004, Nr. 107-3989) patvirtintų valstybės rinkliavos objektų sąrašo ir šios rinkliavos dydžių 4.320 punktą;

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 816 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 61-2796) 1.43 punktą;

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 710 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2958) 1.1.33 punktą.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                           ZIGMANTAS BALČYTIS