LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. SAUSIO 9 D. NUTARIMO NR. 21 „DĖL EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ KOORDINAVIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. sausio 23 d. Nr. 74

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ginklų fondo įstatymo pavadinimo, 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymu (Žin., 2005, Nr. 67-2396), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimą Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“ (Žin., 2004, Nr. 8-184; 2005, Nr. 57-1950) ir įrašyti Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklių 2 priedo 2 punkte (trečiojoje skiltyje „Darbo grupėje dalyvaujančios institucijos“) po žodžių „Lietuvos Respublikos ginklų fondas“ žodžius „prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                                           ANTANAS VALIONIS